Jak se k sobě chováme

před 5 roky, 15.10.2015 Tak se jmenuje projekt 3.A, na kterém žáci pracovali průběžně 14 dnů.

Školní řád, pravidla slušného chování - to přece všichni znají. Ale jak moc? Třeťáčci si tentokrát vyzkoušeli vše na vlastní kůži. Dramatizovali nejrůznější situace - a ne vždy to bylo příjemné. Vše pak rozebírali, hodnotili, zapisovali, třídili a nakonec vše shrnuli vytvořením nástěnné mapy, která krášlí prostory chodby. Zábavně tak splnili prvoukové téma o chování ve škole, kdo je spolužák a kdo kamarád.