Jak se k sobě chováme

před 6 roky, 21.9.2015 Projekt 3.A o pravidlech slušného chování.

Tak se jmenuje projekt 3.A, na kterém žáci pracovali průběžně 14 dnů. Školní řád, pravidla slušného chování - to přece všichni znají. Ale jak moc? Třeťáčci si tentokrát vyzkoušeli vše na vlastní kůži. Dramatizovali nejrůznější situace - a ne vždy to bylo příjemné. Vše pak rozebírali, hodnotili, zapisovali, třídili a nakonec vše shrnuli vytvořením nástěnné mapy, která krášlí prostory chodby. Zábavně tak splnili prvoukové téma o chování ve škole, kdo je spolužák a kdo kamarád.