Jak budeme hodnotit

před 4 měsíci, 14.1.2021 Detailní informace k pololetnímu vysvědčení

Vážení rodiče, níže najdete všechny informace spojené s pololetním vysvědčením. I s vysvětlením, proč volíme takový postup, jaký volíme.

  • Všechny děti budou na vysvědčení hodnoceny známkou.
  • Na prvním stupni dostane navíc každé dítě slovní hodnocení od své třídní učitelky. Toto hodnocení ale nebude součástí vysvědčení, budete ho mít k dispozici v Bakalářích.
  • Také na druhém stupni dostanou děti k vysvědčení navíc slovní hodnocení. I tady platí, že toto hodnocení nebude součástí vysvědčení, budete ho mít k dispozici v Bakalářích.
  • Vysvědčení předáme všem dětem, které budou ve škole, ve čtvrtek 28. 1. 2021.
  • Všem ostatním dětem předáme vysvědčení při jejich návratu do školy, v Bakalářích ho ale budete mít k dispozici už ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Jak jsme uvažovali

Ve výuce výrazně podporujeme dovednosti, poměrně často pracujeme také se slovním hodnocením, poskytujeme zpětnou vazbu (v době on-line výuky dvojnásob).

Přesto jsme po několika on-line poradách upřednostnili hodnocení tradiční známkou (navzdory doporučení ministerstva). Především z těchto důvodů:

  • Domníváme se, že pro většinu dětí i rodičů je známka nejvíc vypovídající, nejvíc jí rozumí.
  • Obzvlášť menší děti se na své jedničky těší, nechceme je o tu radost připravit.
  • Aby slovní hodnocení mělo význam, musí být jasno v tom, proč, jak a co slovně hodnotíme. Musí na tom existovat shoda uvnitř pedagogického týmu (domníváme se, že existuje, pracujeme na tom několik let), hodnocení musí rozumět žáci (snažíme se o to a docela si i věříme) a měli by ho chápat a vítat také rodiče. A tady jistotu nemáme. Naše zkušenosti z posledních let (kavárničky na téma hodnocení ve škole, zpětná rodičovská vazba na hodnocení žákovských dovedností) nám ukazují, že mezi rodiči neexistuje výraznější poptávka po změně hodnocení v podobě známky. Možná jen zatím. A možná se mýlíme. Každopádně o tom s Vámi budeme chtít znovu diskutovat, jakmile to okolnosti dovolí. Zapojíme Vás do této debaty, nabídneme Vám další tematicky zaměřené kavárničky, téma hodnocení bude jednou z důležitých součástí koncepce rozvoje školy na další léta. K práci na této koncepci Vás, ostatně jako vždy, přizveme.

Nejedná se o zdůvodnění vyčerpávající, ale zcela jistě o vysvětlení otevřené, nikoliv pouze konstatující.
​O vysvětlení umožňující pochopit, jak se ve škole snažíme (nejen) o hodnocení přemýšlet.

Věřím, že tomuto vysvětlení budete rozumět.

S poděkováním za spolupráci

Marek Tvrdoň, ředitel školy