Inspirace z Finska. Společné opakovací pátky

před 5 roky, 4.3.2016 Zařazujeme výukovou novinku ze zahraniční stáže

Další novinky do výuky postupně zařazují vyučující prvního stupně. Při studijním pobytu ve Finsku je zaujal výukový model, který v tamní škole probíhal každý pátek. Nejprve jsme v naší škole odstartovali podobný způsob výuky jen v jednom ročníku, ale podstata výuky spočívá ve spojení a společné výuce několika ročníků. O co přesně jde? S nadanými žáky prohlubovat učivo a s žáky, kteří vyžadují pomalejší tempo, jejich znalosti a dovednosti utvrzovat. A k tomu je právě ideální konec vyučovacího týdne. Vyučující dvou různých ročníků spojí na dvě hodiny výuku a společně připraví pro děti úkoly. Vytipují žáky, kteří si ještě potřebují učivo zopakovat, připraví pro ně speciální úkoly a jeden vyučující se jim plně věnuje. Žáci tvoří skupinu maximálně po pěti, aby výuka probíhala individuálně. Ostatní žáci pracují také ve skupinách, plní klasické úkoly, pro nadané žáky je připraveno prohlubující učivo. Těmto žákům se věnují další dva vyučující. A jak to vypadá v praxi? Několik druháků a třeťáků má stále problém se čtením s porozuměním. Jsou zařazeni do jedné skupiny a věnuje se jim vyučující, který si pro ně připravil speciální úkoly z této oblasti. S učitelem tak mohou žáci strávit celou vyučovací hodinu a mají šanci dohnat nedostatky v této oblasti. Pro nadané žáky jsou připraveny prohlubující úkoly, hledají několik možných řešení a jsou jim k dispozici také další dva vyučující. Tito žáci mohou stanoviště střídat, a tak během dvou vyučovacích hodin zopakují týdenní učivo. Máme za sebou první společný opakovací pátek a jsme rádi, že žáci pracovali s nadšením a zájmem. V této práci budeme pokračovat. Jakmile vychytáme všechny mušky, které se při opakovacím pátku vyskytly, rozjedeme styl této výuky i do dalších tříd.