Informace k rotačnímu návratu

před 3 dny, 7.4.2021 Kdo, kdy a jak


Vážení rodiče, v souvislosti s rotačním návratem žáků prvního stupně jsme oficiální informace od ministerstva obdrželi teprve dnes večer. Z několika desítek stran jsme pro Vás vybrali to nejpodstatnější na jednu stránku. Viz níže. Prosím, neváhejte se ptát v případě jakýchkoliv nejasností.

S přáním všeho dobrého

Marek Tvrdoň, ředitel školy

KDO SE VRACÍ?

Žáci prvního stupně, rotačním způsobem. Tedy jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

ODKDY?

Od pondělí 12. 4. 2021

KTERÉ TŘÍDY ZAČNOU VE ŠKOLE?

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B

KTERÉ TŘÍDY ZAČNOU DOMA?

3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
Chirurgická rouška, nebo respirátor ve všech prostorách školy.

Pravidelné testování přímo ve škole, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti v samostatné kapitole věnované testování.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ano, bude fungovat ve standardní době, ale vždy jen pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku.

KROUŽKY
Nikoliv.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů (za stejnou cenu jako kdykoliv jindy během školního roku). Doba pro výdej obědů do jídlonosičů: 10.30 – 13.00. Máte-li o stravování v jakékoliv formě zájem, prosím, přihlašujte děti standardním způsobem.

TESTOVÁNÍ

JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?

Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy v pondělí a ve čtvrtek, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?

Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

CO KDYŽ DÍTĚ NEBUDE V PONDĚLÍ NEBO VE ČTVRTEK VE ŠKOLE?
Musí se otestovat nejbližší den po příchodu do školy.

MOHU DÍTĚTI POMOCI?

Ano, zákonný zástupce může dítěti při testování pomoci přímo ve třídě.

CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?

Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Ve všech třídách ale máme notebooky s webkamerami a umožníme dětem připojit se přímo do jednotlivých hodin. Plnohodnotná výuka to ale pochopitelně nebude.

CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?

V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva, najdete ji v příloze. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.