Informace k návratu deváťáků

před 7 měsíci, 4.5.2020 Podrobnosti k organizaci výuky

Vážení rodiče, nabízíme Vám všechny klíčové informace spojené s návratem žáků devátých ročníků do škol. Kompletní informace ministerstva školství najdete v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ, my jsme pro Vás z nich vybrali to nejdůležitější a přidáváme konkrétní organizaci výuky v naší škole.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

 • Od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. To znamená, že žáci, kteří přijímací zkoušky dělat nebudou, se do školy nevracejí.
 • Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete v příloze.
 • Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit do 7. 5. 2020. Prohlášení zájmu najdete v příloze. Pošlete ho, prosím, e-mailem na zskunup@zskunup.cz
 • Žákům, kteří navštěvují školu za účelem přípravy na přijímací zkoušky, je umožněno stravování ve školní jídelně. Obědy si ale tito žáci musí sami znovu přihlásit, a to nejpozději
  7. 5. 2020. Protože ani v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin, je součástí vyjádření zájmu o docházku také vyjádření zájmu o obědy ve školní jídelně. Je to pro nás nezbytné, abychom dokázali naplánovat efektivní organizaci dne.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.

ORGANIZACE VÝUKY

 • 4 vyučovací hodiny (08.00 – 08.45, 08.55 – 09.40, 10.00 – 10.45, 10.55 – 11.40).
 • Každý den 2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka
 • Během dne bude každá skupina pracovat jak se „svými“ vyučujícími matematiky a češtiny, tak s dalšími vyučujícími matematiky a češtiny. Počítáme s tím, že budeme výrazně reagovat na požadavky žáků, na vše, co si potřebují ujasnit.
 •  Konkrétní rozvrh připravíme poté, jakmile zjistíme Váš zájem o tuto výuku.
 • V návaznosti na sdělení Vašeho zájmu o výuku rozdělíme žáky do skupin. Složení skupin bude neměnné po celou dobu.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 • Každá skupina bude mít svůj vchod do školy, u kterého ji vyzvedne pověřený pracovník.
 • O rozdělení žáků do skupin Vás budeme informovat, jakmile zjistíme Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020.
 • Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.
 • Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky, platí obvyklá školní pravidla.
 • Online výuka deváťáků po Skypu nebude od 11. 5. 2020 vzhledem k vytíženosti vyučujících možná, na webu bude jen přehled učiva.

REKAPITULACE - CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT

 • Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (můžete buď poslat e-mailem na zskunup@zskunup.cz, nebo v pondělí 11. 5. 2020 vzít s sebou do školy).
 • Vyjádřit zájem o docházku do školy (do 7. 5. 2020) a o obědy. Pošlete, prosím, e-mailem na zskunup@zskunup.cz
 • Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.

S úctou a s poděkováním za spolupráci

Marek Tvrdoň, ředitel školy