Zeměpisná olympiáda

před 5 měsíci, 10.1.2019 Hoši opět v čele

Letos v hojném počtu!  Celkem 46 žáků se zúčastnilo. Své síly přišli poměřit v pondělí 7. 1. 2019. Zeměpisná olympiáda je rozdělena do tří kategorií (A – 6. třída, B – 7. třída, C – 8. a 9. třída). Struktura soutěže byla stejná jako v minulých letech. Žáci museli splnit část teoretickou (test geografických znalostí) a také prokázat zdatnost při práci s atlasem.

A kdo obstál ve školním kole nejlépe?​

Kategorie A

  1. Vilém Charbut, 6. A
  2. Veronika Machálková, 6. A
  3. Jáchym Hájek, 6. A; Šimon Kopunec, 6. B

Kategorie B

  1. Jakub Skopal, 7. B
  2. Kristýna Pochylá, 7. A
  3. Sabina Snopková, 7. A

Kategorie C

  1. Štěpán Omelka, 9. A
  2. Vanda Charbutová, 9. B
  3. Petra Čechová, 9. A

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 20. 2. 2019 na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.

Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí do okresního kola.