Helloween v naší třídě

před 12 měsíci, 31.10.2017 Takto jsme se nafintili na žákovské shromáždění