Heidelberg a Londýn – obrovská zkušenost

před 5 roky, 15.12.2015 Stejně jako zamlada …

V rámci projektu, který podporuje jazykovou vzdělanost žáků i učitelů, se naše dvě vyučující zúčastnily v době 29. 11. - 12. 12. 2015 jazykového kurzu. Mgr. Libuše Kubenová vycestovala do německého města Heidelberg,  Mgr. Štepánka Dubinová  do Londýna.

„Každý pracovní den se skládal ze dvou devadesátiminutových vyučovacích jednotek, ve kterých se střídali různí lektoři. Maximální počet studentů v londýnské skupině byl sedm, ovšem plný počet – studenti z Itálie, Brazílie, Jižní Koreje, Číny, Senegalu -  se sešel zřídka.“ hodnotí Š.  Dubinová  svůj pobyt v jazykové škole Centre of English Studies ve Wimbledonu.

L. Kubenová doplňuje: „Jazyková škola  F + U Academy of Languages v Heidelbergu patří mezi největší jazykové školy v Německu – ročně ji navštěvuje přes 6500 studentů ze 120 zemí. V mé skupině se nás scházelo šest až deset  studentů, národnostní složení bylo taky hodně pestré – Tchaj-wan, Čína, Japonsko, Libye, Turecko, Kypr, Švýcarsko, Portugalsko, Ukrajina a ČR. A lektorka původem z Chile.“

Veškerá výuka probíhala jen v cizím jazyce. „Pokud někdo ze skupiny nějakému výrazu nerozuměl, pokoušeli se slovo a jeho význam vysvětlit ve vyučovacím jazyce spolužáci, lektoři nastupovali až jako záchrana, když jsme si nevěděli rady. Přínosné bylo i to, že jsme se všichni dozvěděli  spoustu zajímavého o zemích, odkud pocházeli naši spolužáci. Obě jsme byly ubytované v rodinách, poznaly jsme proto i běžný život v cizině, ale hlavně jsme cizí jazyk poslouchaly od rána do večera.“ vzpomínají na pobyt naše vyučující.

V odpoledních hodinách měly vyučující možnost přihlásit se na různé volnočasové aktivity pořádané školou či individuální konzultace.

Obě naše vyučující se shodují v tom, že dvoutýdenní pobyt v zahraničí byl pro ně nesmírně cenný a poznatky a zkušenosti, které získaly, promítnou i do svých hodin cizího jazyka.