Gymnastky opět v akci

před 2 roky, 11.12.2018 Od kotoulů a přemetů až po salta.

Kroužek gymnastiky letos navštěvuje 59 děvčat. Cvičíme ve čtvrtek ve třech po sobě jdoucích hodinách. Nejmladší děvčata rozvíjejí zejména obratnost, správné držení těla a trénují základní prvky na jednotlivém nářadí. Ty starší už zvládají obtížnější gymnastické řady v prostných, sestavy na hrazdě, na kladině, skáčou přes bednu, kozu i koně a nejraději cvičí na trampolíně. V hodinách se učí i vzájemné dopomoci a záchraně, aby naše tréninky byly bezpečné. A to se nám zatím daří, zvládáme kotouly, přemety i salta. Poslední gymnastické setkání v letošním kalendářním roce proběhlo na Mikuláše, nechyběla nadílka a foto pod vánočním stromečkem. Krásné Vánoce a na viděnou v roce 2019.