Gymnastika a parkour

před 3 roky, 3.12.2017 Akrobacie, kladina, hrazda, přeskok, trampolína…

V kroužku gymnastiky letos sportuje více než 60 děvčat a chlapců z naší školy. Setkáváme se každý čtvrtek ve třech vyučovacích hodinách. Děti 1. - 2. ročníku se učí nejjednodušší prvky obratnosti na koberci, cvičí sestavičky na lavičkách a pokouší se o první přeskoky přes kozu s dopomocí. Děvčata 3. – 9. ročníku zvládají obtížnější akrobatické prvky, cvičí na kladině, na hrazdě, zvládají roznožky a skrčky přes kozu a rondáty přes bednu po odrazu z trampolíny. A co naši hoši? Ti jsou šikovní parkouristé. Zkoušejí různá salta a rotace po odrazu z trampolíny přes překážku, ale i bez ní, posilují a snaží se zlepšovat svou obratnost a sílu. Naše první video ukazuje, že se nám společná práce daří. Podívejte se a posuďte sami.