Galerie vítězů

před 3 roky, 27.1.2018 Průběžně dokumentujeme nezapomenutelné okamžiky našich úspěchů..

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU - Terezie Lůčná - postoupila do okresního kola pěvecké soutěže.

STŘELECKÁ SOUTĚŽ - Lukáš Zdráhal - 2. místo ve finále 1.-3.tříd.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ve školním kole nás reprezentoval Robin Zapletal a Terezie Lůčná.

HALOVÁ OLYMPIÁDA 2.a 3.TŘÍD - postup do okresního kola v hodu do dálky a štafetě si vybojoval L. Zdráhal.