Fyzika

12.-16.10.2020

Ve škole

​Začali jsme se věnovat elektrickým vlastnostem látek - něco jste si vyzkoušeli a sami jste si měli udělat zápis.

​Doma

Projděte si svůj zápis a přemýšlejte o něm. Jak tomu rozumíte? Je něco, čemu nerozumíte? Zkuste se ještě podívat do učebnice nebo na Internet nebo si vše vyzkoušet a ujasnit si tak, jak to má být správně. V pátek si o tom promluvíme.

Co do příští hodiny?

Doplňte si a zkontrolujte zápis podle přiloženého obrázku. Zápis - atom a elektrování těles (57.64 kB)

Zkuste si dobrovolný úkol na jedničku - pošlete / uložte na Teams fotku nebo video:

1. Z vašich pokusů krystalizace

2. Z pokusů elektrování těles, inspirací vám mohou být videa: https://www.youtube.com/watch?v=mssa67rK9Js nebo https://www.youtube.com/watch?v=qrSrn0zfXuw

5.-9.10.2020

Síla

- síla i bez dotyku: gravitační, magnetická, elektrická

- gravitační síla Země

29.9.-2.10.2020

Skupenství a vlastnosti látek

- dokončení a opakování

Síla

- Co je síla? Kde se s ní setkáte?

- Síla při dotyku dvou těles a její účinky: deformační (změna tvaru) a pohybový (změna rychlosti, směru...)

- Praktická ukázka působení síly - zatloukání hřebíků

V úterý test na dosud probranou látku:

- pojmy:

a) těleso, látka, skupenství (umět uvést příklady, tabulka podle sešitu)

b) částicové složení látek - atomy a molekuly

                                              - difúze a Brownův pohyb (co to je, příklady)

                                              - krystalické a amorfní látky (umět uvést příklady)

c) síla - účinky síly při dotyku dvou těles: deformační a pohybový (umět uvést příklady)

21.9.-25.9.2020

Skupenství a vlastnosti látek

- vlastnosti látek - dělitelnost, složení z atomů a molekul (prvky, sloučeniny)

- difúze a Brownův pohyb

- látky krystalické a amorfní

14.9.-18.9.2020

Tělesa, látky a skupenství (odpovídá kapitolám 1.1 a 1.2 v učebnici)

Procvičování pojmů těleso a látka, jejich rozlišování:

- "list papíru" je těleso, které je z látky "papír"

- "špalek dřeva" nebo třeba "stůl" jsou tělesa, "dřevo" je látka, ze které tato tělesa jsou

- nesprávnou dvojicí je "papír" jako těleso a "dřevo" jako látka - je sice pravda, že papír se vyrábí ze dřeva, ale fyzika pojmy těleso a látka bere trochu jinak :D

Jaká skupenství existují? Co je pro jednotlivá skupenství charakteristické? V čem jsou stejná, v čem se liší?


Příští týden dokončíme skupenství a zaměříme se na vlastnosti látek a jejich složení.

7.-11.9.2020

Co je to fyzika a čím se zabývá? Jaké znáte známé fyziky? Jak zkoumat a pozorovat?

Tělesa a látky - úvod Co jsou to tělesa? Z jakých jsou látek?