Fyzika

15.10.- 19.10.2018

Celý týden jsme opakovali zákonitosti el. proudů, napětí a odporů v obvodech spojených sériově a paralelně. Nezapomeňte na týden nahlášenou prověrku.

8.10. - 12.10.2018

Procvičili jsme si zákonitosti el. proudů, napětí a odporů v obvodech spojených sériově a paralelně. Vyzkoušeli jsme, zda tyto znalosti dokážeme aplikovat při řešení úloh. Někteří z žáků už byli šikovní a získali jedničky. Příští hodinu budeme psát prověrku (procvič dle zadání v sešitu). A protože jede hodně žáků na zájezd do Anglie, budeme celý příští týden procvičovat a opakovat toto učivo. Účastníci zájezdu si prověrku napíší po návratu.

1.10. - 5.10.2018

Napsali jsme jednoduché opáčko na výpočet z Ohmova zákona. Procvičili jsme obtížnější úlohy těchto výpočtů. Začali jsme si vysvětlovat, jak se mění odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů.

24.9. - 27.9.2018

Vysvětlili jsme si Ohmův zákon i jeho matematické vyjádření. Zopakovali jsme, jak se zapojuje do obvodů voltmetr a ampérmetr. Procvičili jsme výpočty z OZ. Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

17.9. - 21.9.2018

Tento týden jsme zopakovali fyzikální veličiny el. proud a el. napětí a zavedli jsme novou fyzikální veličinu: el. odpor. Projděte si učivo zapsané a vlepené v sešitech.

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách jsme zopakovali známé fyzikální veličiny, vztahy mezi nimi a také převody jejich jednotek. Napsali jsme prověrku z převodů jednotek. Začali jsme opakovat znalosti o vedení elektrického proudu.