Fyzika

11.2. - 15.2.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku. Nyní opakujeme (vzpomínáme), co už víme o vedení el. proudu látkou. Opakuj podle sešitu a učebnice str. 50 - 59.

4.2. - 8.2.2019

Věnovali jsme se učivu o transformátoru a transformačním poměru. Opakujte podle sešitů a učebnic, čeká nás domluvená prověrka.

28.1. - 1.2.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku a přidali jsme učivo o transformátoru.

21.1. - 25.1.2019

Celý týden procvičujeme učivo o střídavém proudu, zejména o veličinách popisujících střídavý proud. Opakujte podle záznamů (vlepených a vypracovaných) v sešitě (uč. str 34 - 41).

14.1. - 18.1.2019

Dále se seznamujeme se střídavým proudem (vznik, průběh, základní veličiny ..).  Napsali jsme si jednoduchý testík z těchto základních pojmů.

3.1. - 11.1.2019

Prověrkou jsme dokončili učivo o elektromagnetické indukci. Seznamujeme se se základními pojmy souvisejícími s tématem střídavý proud. Projděte si záznamy v sešitech.

3.12. - 18.12.2018

Po AP jsme zopakovali využití elektromagnetu a napsali jsme si opakování této kapitoly. Chybějící nezapomenou, že opáčko dopíší po návratu do školy. Začali jsme probírat elektromagnetickou indukci.

26.11.- 7.12.2018

Pokračujeme v učivu o využití elektromagnetu. Vysvětlili jsme si, proč se cívka s el. proudem otáčí v magnetickém poli. A přidali jsme stavbu elektromotoru.

19.11.- 23.11.2018

Napsali jsme domluvenou prověrku na Ampérovo pravidlo pravé ruky. Pokračovali jsme v učivu o využití elektromagnetu (sešity, učebnice str. 16-20).

12.11. - 16.11.2018

Pokračovali jsme v procvičení Ampérova pravidla pravé ruky. Máte k dispozici dva pracovní listy. Prosím, vše si zopakujte, aby slíbená prověrka dopadla dobře. Druhou hodinu fyziky jsme tento týden věnovali testování SCIO_OSP.

5.11. - 9.11.2018

Pokračovali jsme v učivu o magnetickém poli. Ke znalostem z 6. ročníku jsme přidali magnetické pole cívky s elektrickým proudem. Vysvětlili jsme si a procvičovali jsme Ampérovo pravidlo pravé ruky. Opakuj podle učebnice str. 10 - 15 a pracovních listů v sešitech.

22.10.- 2.11.2018

Po slíbené prověrce jsme probrali elektrickou práci a příkon. Pomocí taháku se sadou vzorečků procvičujeme výpočty energie a příkonu. Nezapomeňte na lehkou prověrku s tahákem hned po prázdninách. Prověrka napsána. Opakujeme znalosti o magnetickém poli_sešity + učebnice str.10.

15.10.- 19.10.2018

Celý týden jsme opakovali zákonitosti el. proudů, napětí a odporů v obvodech spojených sériově a paralelně. Nezapomeňte na týden nahlášenou prověrku.

8.10. - 12.10.2018

Procvičili jsme si zákonitosti el. proudů, napětí a odporů v obvodech spojených sériově a paralelně. Vyzkoušeli jsme, zda tyto znalosti dokážeme aplikovat při řešení úloh. Někteří z žáků už byli šikovní a získali jedničky. Příští hodinu budeme psát prověrku (procvič dle zadání v sešitu). A protože jede hodně žáků na zájezd do Anglie, budeme celý příští týden procvičovat a opakovat toto učivo. Účastníci zájezdu si prověrku napíší po návratu.

1.10. - 5.10.2018

Napsali jsme jednoduché opáčko na výpočet z Ohmova zákona. Procvičili jsme obtížnější úlohy těchto výpočtů. Začali jsme si vysvětlovat, jak se mění odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů.

24.9. - 27.9.2018

Vysvětlili jsme si Ohmův zákon i jeho matematické vyjádření. Zopakovali jsme, jak se zapojuje do obvodů voltmetr a ampérmetr. Procvičili jsme výpočty z OZ. Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

17.9. - 21.9.2018

Tento týden jsme zopakovali fyzikální veličiny el. proud a el. napětí a zavedli jsme novou fyzikální veličinu: el. odpor. Projděte si učivo zapsané a vlepené v sešitech.

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách jsme zopakovali známé fyzikální veličiny, vztahy mezi nimi a také převody jejich jednotek. Napsali jsme prověrku z převodů jednotek. Začali jsme opakovat znalosti o vedení elektrického proudu.