Fyzika

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme napsali slíbenou prověrku, zavedli vztahy pro výpočet el. práce a příkonu, vytvořili jsme si tahák se vzorci a vyzkoušeli jejich využití při řešení fyzikálních úloh.

7.10. - 11.10.2019

Obě hodiny jsme věnovali výsledným odporům rezistorů spojených za sebou a vedle sebe. Na úterý máme domluvenu prověrku. Projdi si záznamy v sešitě. Máš tam i zadání podobné prověrce.


30.9. - 4.10.2019

Zavedli jsme novou fyzikální veličinu:elektrický odpor. Nyní probíráme Ohmův zákon. Napsali jsme slíbenou prověrku (el. odpor, výpočet z OZ). V učivu budeme pokračovat výslednými odpory rezistorů spojených sériově a paralelně (nezapomeň si nosit kalkulačku). Všechny záznamy jsou v sešitě.