Fyzika

3.6. - 14.6.2019

Věnovali jsme se šíření zvuku, využití ultrazvuku, odrazu zvuku a jeho rychlosti. Nyní se věnujeme základním pojmům kapitoly o vesmíru a uzavíráme klasifikaci.

27.5.- 31.5.2019

Kapitolu o jaderné energii jsme shrnuli opakovacím testíkem. Nyní probíráme základy akustiky. Víme už jak zvuk vzniká a kudy se šíří.

20.5.- 24.5.2019

Pokračujeme v učivu o jaderné energii. Seznámili jsme se s principem výroby el. energie v jaderné elektrárně.

13.5.- 17.5.2019

Viděli jsme se jen jednou (školní výlet). Probíráme jadernou energii. Seznamujeme se s novými pojmy. Opakujte podle sešitů a učebnice.

6.5.- 10.5.2019

Ukončili jsme kapitolu o elmag záření. Zopakovali jsme stavbu atomu a pustili jsme se do učiva o jaderné energii.

23.4.- 3.5.2019

Pokračovali jsme v prezentacích o elmag záření. Napsali jsme test (el. spotř. v domácnosti) a snažili se dokončit všechny prezentace (nepovedlo se to - od 18.3.).

8.4.- 17.4.2019

Začali jsme probírat učivo o elmag vlnách. V této třídě se nám opět nepovedlo splnit podmínku počtu prezentací. Vyřešíme to příští týden.

1.4.- 5.4.2019

Stále pracujeme na tématu elektrické spotřebiče v domácnosti. protože jsme neměli připravené prezentace, psali jsme z probraného učiva testík. Přidali jsme učivo o první pomoci při úrazu el. proudem. Nezapomeňte na všech šest prezentací k tomuto tématu.

25.3.- 29.3.2019

Obě hodiny jsme elektrickým spotřebičům v domácnosti a zásadám bezpečnosti při práci s těmito spotřebiči (sešit + učebnice str. 78- 83). Nezapomeňte na pondělní a středeční prezentace k tomuto tématu.

18.3.- 22.3.2019

Pomocí pracovního listu jsme si zopakovali informace o polovodičových součástkách. Zadali jsme si témata prvních prezentací (do konce roku bude mít každý žák dvě prezentace) a začali jsme se zeznamovat s elektrickými spotřebiči v domácnosti (přípojné šňůry, vodiče nulovací a fázové ...). Opakuj dle výpisu v sešitu z učebnice str. 78-80.