Fyzika

4.9. - 15.9.2017

V úvodních hodinách tohoto školního roku jsme si zopakovali známé fyzikální veličiny a jejich jednotky. Napsali jsme si prověrku na převody známých jednotek a jejich násobků. V poslední hodině jsme se pustili do opakování učiva elektriky (el. proud, el. napětí, el odpor, Ohmův zákon).

18.9. - 22.9.2017

Zopakovali jsme si výpočty výsledných odporů a procvičili Ohmův zákon. V 9.A jsme zavedli vztahy pro elektrickou práci a elektrický příkon.