Fyzika

19.3. - 23.3.2018

Učivo o elektrických spotřebičích jsme ukončili kapitolou o bezpečné práci s těmito spotřebiči a informací o první pomoci v případě úrazu elektrickým proudem. Dostali jsme témata prezentací k vypracování.

12.3. - 16.3.2018

Tento týden jsme věnovali učivu o elektrických spotřebičích v domácnosti (přívodní šňůry, druhy vodičů, zásady správného používání těchto spotřebičů ....). Učivo najdete v sešitech a v učebnici na str. 78 - 83. Nezapomeňte na nahlášený testík.

5.3. - 9.3.2018

Napsali jsme si doplňovací prověrku z polovodičů. Pomocí pracovního listu jsme shrnuli učivo o polovodičích a polovodičových součástkách.

26.2. - 2.3.2018

Po prázdninách jsme si zopakovali učivo o polovodičích malým testíkem a doplňovačkou. Nyní probíráme polovodičové součástky. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 62 - 74.

12.2. - 16.2.2018

Napsali jsme si domluvené opáčko. Probrali jsme učivo o čistých a příměsových polovodičích. Opakujte podle sešitů a učebnic. Po prázdninách nás čeká prověrka.

5.2. - 9.2.2018

Pokračovali jsme v opakování vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech. Začali jsme si vysvětlovat co to jsou polovodiče. Máme domluvenu opakovací prověrku.

22.1. - 2.2.2018

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Dokončili učivo o rozvodné síti a seznámili se s druhy elektráren. Začali jsme opakovat učivo o vedení elektrického proudu.

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v učivu o transformátorech, transformačním poměru a rozvodné elektrické soustavě (sešity + učebnice str. 42 - 48). Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

8.1. - 12.1.2018

Napsali jsme si prověrku ze střídavého proudu. Nyní probíráme učivo o transformátorech (sešity + učebnice str. 42-45).

3.1. - 5.1.2018

V novém roce jsme si shrnuli a zopakovali znalosti o střídavém proudu a jeho veličinách. Nezapomeňte na slíbenou prověrku.

11.12. - 22.12.2017

Pokračujeme v učivu o střídavém proudu a jeho veličinách (amplituda, efektivní hodnota, perioda, frekvence). V předvánočním čase jsme si známé pojmy fyziky zopakovali pomocí fyzikálního kufru.

27.11. - 8.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Probíráme a procvičujeme vznik střídavého proudu a jeho veličiny.

20.11. - 24.11.2017

Pokračovali jsme v učivu elektromagnetické indukce. Procvičili jsme probrané elektromagnetické jevy. Projděte si sešity a pracovní listy. Máme domluvenu opakovací prověrku.

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme měli fyziku jen jednou (testování). Zopakovali jsme využití elektromagnetu (el. zvonek, jistič, elektromagnetické relé, elektromotor) a začali probírat elektromagnetickou indukci. 

30.10. - 10.11.2017

V tomto období jsme probírali využití elektromagnetu (elektrický zvonek, jistič, elektromagnetické relé). Dále jsme si vysvětlili stavbu a využití elektromotoru.