Fyzika

26.11.- 7.12.2018

Pokračujeme v učivu o využití elektromagnetu. Vysvětlili jsme si, proč se cívka s el. proudem otáčí v magnetickém poli. A přidali jsme stavbu elektromotoru.

19.11.- 23.11.2018

Napsali jsme domluvenou prověrku na Ampérovo pravidlo pravé ruky. Pokračovali jsme v učivu o využití elektromagnetu (sešity, učebnice str. 16-20).

12.11. - 16.11.2018

Pokračovali jsme v procvičení Ampérova pravidla pravé ruky. Máte k dispozici dva pracovní listy. Prosím, vše si zopakujte, aby slíbená prověrka dopadla dobře. Druhou hodinu fyziky jsme tento týden věnovali testování SCIO_OSP.

5.11. - 9.11.2018

Pokračovali jsme v učivu o magnetickém poli. Ke znalostem z 6. ročníku jsme přidali magnetické pole cívky s elektrickým proudem. Vysvětlili jsme si a procvičovali jsme Ampérovo pravidlo pravé ruky. Opakuj podle učebnice str. 10 - 15 a pracovních listů v sešitech.

22.10.- 2.11.2018

Po slíbené prověrce jsme probrali elektrickou práci a příkon. Pomocí taháku se sadou vzorečků procvičujeme výpočty energie a příkonu. Nezapomeňte na lehkou prověrku s tahákem hned po prázdninách. Prověrka napsána. Opakujeme znalosti o magnetickém poli_sešity + učebnice str.10.

15.10.- 19.10.2018

Celý týden jsme opakovali zákonitosti el. proudů, napětí a odporů v obvodech spojených sériově a paralelně. Nezapomeňte na týden nahlášenou prověrku.

8.10. - 12.10.2018

Procvičili jsme si zákonitosti el. proudů, napětí a odporů v obvodech spojených sériově a paralelně. Vyzkoušeli jsme, zda tyto znalosti dokážeme aplikovat při řešení úloh. Někteří z žáků už byli šikovní a získali jedničky. Příští hodinu budeme psát prověrku (procvič dle zadání v sešitu). A protože jede hodně žáků na zájezd do Anglie, budeme celý příští týden procvičovat a opakovat toto učivo. Účastníci zájezdu si prověrku napíší po návratu.

1.10. - 5.10.2018

Napsali jsme jednoduché opáčko na výpočet z Ohmova zákona. Procvičili jsme obtížnější úlohy těchto výpočtů. Začali jsme si vysvětlovat, jak se mění odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů.

24.9. - 27.9.2018

Vysvětlili jsme si Ohmův zákon i jeho matematické vyjádření. Zopakovali jsme, jak se zapojuje do obvodů voltmetr a ampérmetr. Procvičili jsme výpočty z OZ. Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

17.9. - 21.9.2018

Tento týden jsme napsali slíbenou prověrku, zopakovali fyzikální veličiny el. proud a el. napětí a zavedli jsme novou fyzikální veličinu: el. odpor. Projděte si učivo zapsané a vlepené v sešitech.

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách jsme zopakovali známé fyzikální veličiny, vztahy mezi nimi a také převody jejich jednotek. Nezapomeňte, že nás čeká prověrka z převodů jednotek.