Fyzika

4. 6. - 8. 6. 2018

Ukončili jsme kapitolu o jaderné energii a napsali jsme si z tohoto učiva jednoduchý test. Poslední možností na vylepšení klasifikace jsou prezentace z posledního letošního učiva: VESMÍR. A v červnu už nás čeká jen závěrečné opakování učiva fyziky základní školy.

28. 5. - 1. 6. 2018

Pokračujeme v učivu o jaderné energii. Seznámili jsme se s výhodami a nevýhodami jaderné elektrárny. A formou prezentace a dokumentárního videa také s havárií Černobylské elektrárny.  Znovu připomínám možnost tvorby prezentací k probíranému učivu. Pročtěte si záznamy v sešitech a látku v učebnici. Nezapomeňte, že se rychle blíží závěr školního roku :).

21. 5. - 25. 5. 2018

Jednoduchou doplňovačkou jsme zopakovali základní pojmy. Přidali jsme: poločas rozpadu a princip jaderného reaktoru. Využijte možnost tvorby prezentací k probíranému učivu.

14. 5. - 18. 5. 2018

Tento týden jsme nejprve zopakovali, co vše si pamatujeme o částicích a jejich stavbě. Pak jsme začali probírat kapitolu o radioaktivitě. Zopakujte si probrané pojmy podle sešitů i učebnice str. 124 - 130. Využijte možnost tvorby prezentací k probíranému učivu.

7. 5. - 11. 5. 2018

Dokončili jsme kapitolu o elektromagnetickém záření. Protože dohodnutý systém prezentací nefungoval, je už na vás, zda si prezentaci k probíranému učivu připravíte (možnost vylepšit si známky).

30. 4. - 4. 5. 2018

Pomocí prezentací jsme se seznámili s využitím rádiových vln, mikrovln ... Nezapomeňte si připravit všechny zbývající prezentace (k tématům jste se zapsali více než před měsícem).

23.4. - 27.4.2018

Seznámili jsme se s elektromagnetickým vlněním a jeho druhy. Postupně se pomocí prezentací seznamujeme s využitím jednotlivých druhů tohoto vlnění. Nezapomeňte si připravit své prezentace.

9.4. - 20.4.2018

Věnovali jsme se odrazu zvuku (ozvěna, dozvuk). Protože se uvidíme až 23.4. (přijímací pohovory, školení), připomínám přípravu prezentací. 

3.4. - 6.4.2018

Viděli jsme se jen jednou. Pokračovali jsme v učivu o zvuku: rychlost šíření zvuku. Nezapomeňte si připravit nesplněné prezentace.

19.3. - 28.3.2018

Učivo o elektrických spotřebičích jsme ukončili kapitolou o bezpečné práci s těmito spotřebiči a informací o první pomoci v případě úrazu elektrickým proudem. Dostali jsme témata prezentací k vypracování a také jsme se pustili do nového učiva o zvuku.

12.3. - 16.3.2018

Tento týden jsme věnovali učivu o elektrických spotřebičích v domácnosti (přívodní šňůry, druhy vodičů, zásady správného používání těchto spotřebičů ....). Učivo najdete v sešitech a v učebnici na str. 78 - 83. Nezapomeňte na nahlášený testík.

5.3. - 9.3.2018

Napsali jsme si doplňovací prověrku z polovodičů. Pomocí pracovního listu jsme shrnuli učivo o polovodičích a polovodičových součástkách.

26.2. - 2.3.2018

Po prázdninách jsme si zopakovali učivo o polovodičích malým testíkem a doplňovačkou. Nyní probíráme polovodičové součástky. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 62 - 74.

12.2. - 16.2.2018

Napsali jsme si domluvené opáčko. Probrali jsme učivo o čistých a příměsových polovodičích. Opakujte podle sešitů a učebnic. Po prázdninách nás čeká prověrka.

5.2. - 9.2.2018

Pokračovali jsme v opakování vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech. Začali jsme si vysvětlovat co to jsou polovodiče. Máme domluvenu opakovací prověrku.

22.1. - 2.2.2018

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Dokončili učivo o rozvodné síti a seznámili se s druhy elektráren. Začali jsme opakovat učivo o vedení elektrického proudu.