Fyzika

13.1. - 17.1.2020

Pokračujeme v učivu o střídavém proudu a jeho veličinách. Nezapomeňte si zopakovat probrané pojmy a veličiny: perioda, frekvence, amplituda střídavého proudu a efektivní hodnota střídavého proudu. Budeme pokračovat ve vypracování zadání vlepeného ve vašich sešitech.

6.1. - 10.1.2020

Po prázdninách jsme zopakovali znalosti o elektromagnetické indukci a napsali jsme si na toto učivo slíbenou prověrku. Nyní se věnujeme střídavému proudu. Nezapomeňte si zopakovat probrané pojmy.

9.12. - 20.12.2019

Napsali jsme shrnující prověrku (elektromagnet a jeho užití). Probíráme a procvičujeme elektromagnetickou indukci. Učivo najdete v učebnici i v sešitě. Přes prázdniny toto učivo nezapomeňte - čeká nás opáčko :).

2.12. - 6.12.2019

Viděli jsme se jen jednou. Shrnuli jsme učivo o elektromagnetu a jeho využití. Na příští hodinu máme domluvenu shrnující prověrku z tohoto učiva.

25.11. - 29.11.2019

Vysvětlili jsme si, proč se cívka s elektrickým proudem dokáže otáčet v magnetickém poli. Probrali jsme stavbu, princip i užití elektromotoru.

18.11. - 25.11.2019

Pokračujeme v učivu o cívce s el. proudem a o využití elektromagnetu v praxi (zvonek, jistič, elmag relé, elektromotor).

11.11. - 15.11.2019

Díky SCIO testům jsme se viděli jen jednou. Napsali jsme domluvenou prověrku na Ampérovo pravidlo a zavzpomínali jsme na využití elektromagnetu.