Fyzika

27.11. - 8.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Probíráme a procvičujeme vznik střídavého proudu a jeho veličiny.

20.11. - 24.11.2017

Pokračovali jsme v učivu elektromagnetické indukce. Procvičili jsme probrané elektromagnetické jevy. Projděte si sešity a pracovní listy. Máme domluvenu opakovací prověrku.

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme měli fyziku jen jednou (testování). Zopakovali jsme využití elektromagnetu (el. zvonek, jistič, elektromagnetické relé, elektromotor) a začali probírat elektromagnetickou indukci. 

30.10. - 10.11.2017

V tomto období jsme probírali využití elektromagnetu (elektrický zvonek, jistič, elektromagnetické relé). Dále jsme si vysvětlili stavbu a využití elektromotoru.

23.10. - 25.10.2017

Viděli jsme se jen jednou (prázdniny) a k výhodám elektromagnetu jsme přidali jeho praktické využití.

16.10. - 20.10.2017

Pokračujeme v učivu o magnetickém poli elektrického proudu. Umíme využít Ampérovo pravidlo pravé ruky pro zjištění magnetických pólů cívky s elektrickým proudem. Známe výhody elektromagnetu.

4.9. - 15.9.2017

V úvodních hodinách tohoto školního roku jsme si zopakovali známé fyzikální veličiny a jejich jednotky. Napsali jsme si prověrku na převody známých jednotek a jejich násobků. V poslední hodině jsme se pustili do opakování učiva elektriky (el. proud, el. napětí, el odpor, Ohmův zákon).

18.9. - 29.9.2017

Zopakovali jsme si výpočty výsledných odporů a procvičili Ohmův zákon. Zavedli a procvičili jsme vztahy pro elektrickou práci a elektrický příkon. Nezapomeňte na úterní prověrku (tentokrát s povoleným tahákem).

2.10. - 6.10.2017

Napsali jsme si prověrku s povoleným tahákem (el. práce, el. příkon, spotřeba el. energie). Věnovali jsme se účinnosti elektrických spotřebičů. Tím jsme dobrali chybějící látku z 8. ročníku. Na příští hodinu si přineste učebnice 9. třídy.

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme se věnovali opakování učiva (ze šestého ročníku) o magnetickém poli. Projděte si záznamy v sešitech (vlepené pracovní listy) a první kapitolku v učebnici.