Fyzika

12.3. - 16.3.2018

Napsali jsme si nahlášené shrnutí učiva o skupenském teple. Nyní probíráme spalovací motory. Seznámili jsme se se stavbou zážehového motoru a s jeho pracovním cyklem (uč. str. 90 - 92).

5.3. - 9.3.2018

Napsali jsme lehkou prověrku (hledání v tabulkách). Pomocí pracovního listu jsme zopakovali učivo o skupenských přeměnách. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 76 - 88. Nezapomeňte na nahlášenou prověrku.

26.2. - 2.3.2018

Po prázdninách pokračujeme v učivu o skupenských přeměnách. Zopakovali jsme tání a tuhnutí a přidali jsme vypařování a zkapalnění. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 76 - 88. Zopakujte si také hledání hodnot v tabulkách.

12.2. - 16.2.2018

Začali jsme si vysvětlovat skupenské proměny látek. Zopakovali jsme, co už víme z chemie a přidali jsme učivo o skupenském teple tání (sešity + učebnice str. 76 - 78).

5.2. - 9.2.2018

Pokračovali jsme v učivu o teple. Ukázali jsme si některé obtížnější úlohy, např. výpočty teploty směsí. Během samostatné práce většina žáků nasbírala jedničky.

22.1. - 2.2.2018

Stále pokračujeme v učivu o teple. Umíme zjistit teplo dodané a odevzdané vodou. Rozlišujeme dobré tepelné vodiče i izolanty. Také jsme si napsali malou prověrku. Postupně procvičujeme výpočty tepla dodaného a odevzdaného.

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v učivu o teple. Seznámili jsme se se spojením tepla s vnitřní energií tělesa a s měrnou tepelnou kapacitou. Zavedli jsme si vztah pro výpočet tepla (sešity + učebnice str. 53 - 57).

8.1. - 12.1.2018

Napsali jsme shrnutí mech. práce, výkonu a energie. Nyní se věnujeme nové fyzikální veličině - teplu (sešity + učebnice str. 43-60 bez výpočtů). Nezapomeňte si přinést TABULKY.

3.1. - 5.1.2018

V novém roce jsme si shrnuli a zopakovali znalosti o mechanické práci, výkonu a energii. Nezapomeňte na slíbenou prověrku.

11.12. - 22.12.2017

Pokračujeme v učivu o mechanické energii a jejích přeměnách. V předvánočním čase jsme si známé pojmy fyziky zopakovali pomocí fyzikálního kufru.

4.12. - 8.12.2017

Věnujeme se mechanické energii. Víme na čem závisí pohybová i polohová energie. Jedna hodina odpadla - AP devátých tříd.

27.11. - 1.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Procvičili učivo o mechanické práci a výkonu. Přidali jsme novou fyzikální veličinu: mechanickou energii.

20.11. - 24.11.2017

Tento týden jsme si zavedli novou fyzikální veličinu: výkon. Procvičili jsme si výpočty výkonu z různých zadání. Máme domluvenu prověrku.

13.11. - 16.11.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Vysvětlili jsme si proč lidé využívají jednoduché stroje. Víme, že pomocí nich můžeme působit menší silou, ale po delší dráze, takže se mechanická práce nezmění. 

6.11. - 10.11.2017

Pokračujeme v učivu o mechanické práci. Víme, kdy se mechanická práce koná, známe její značku, jednotku i vztah pro výpočet. Procvičili jsme výpočet mechanické práce. Opakujte podle sešitů i učebnice - čeká nás nahlášená prověrka.