Fyzika

4. 6. - 8. 6. 2018

Stále probíráme a procvičujeme učivo o elektrickém proudu, elektrickém náboji, elektrickém napětí ..... Vyzkoušeli jsme zapojování elektrických obvodů a také měření ampérmetrem a voltmetrem. Z tohoto učiva jsme si napsali jednoduchý testík (učebnice str. 118 -135).

28. 5. - 1. 6. 2018

Pokračujeme v učivu o el. proudu a napětí. Seznámili jsme se s podmínkami vedení el. proudu látkou, ukázali si vedení el. proudu kapalinou, víme,  jak se zapojují měřící přístroje .... Napsali jsme si doplňovací prověrku. Opakujte podle sešitů a učebnic. Nezapomeňte, že se rychle blíží závěr školního roku :).

21. 5. - 25. 5. 2018

Celý týden jsme věnovali vysvětlení principu elektrického proudu v látkách. Zavedli jsme fyzikální veličinu elektrický proud a elektrické napětí. Vyzkoušeli jsme si měření napětí elektrického zdroje. Řádně si pročtěte zápisy v sešitech.

14. 5. - 18. 5. 2018

Tento týden jsme si napsali slíbený diktátek na schematické značky a pokračovali jsme vysvětlením zapojení elektrických spotřebičů do jednoduchého a rozvětveného elektrického obvodu. Opakujte podle učebnice str. 118 - 121 a podle záznamů v sešitech.

7. 5. - 11. 5. 2018

Pokračujeme v opakování učiva o elektrickém proudu. Zopakovali jsme si známé schematické značky a přidali pár značek nových. Nezapomeňte na diktát z těchto značek. Opakujte podle učebnice str. 118 - 119 a podle záznamů v sešitech.

30. 4. - 4. 5. 2018

Učivo elektrostatiky jsme ukončili opakovací prověrkou. Pustili jsme se do opakování toho, co už víme o elektrickém proudu. Opakujte podle sešitů a učebnice (článek Co už víme o elektrickém proudu).

23.4. - 27.4.2018

K učivu elektrostatiky jsme přidali popis elektrického pole pomocí siločar. Známe orientaci těchto čar a poznáme stejnorodé elektrické pole. Opakujte učivo elektrostatiky podle sešitů i učebnic. Máme slíbeno opáčko učiva tohoto učiva.

16.4. - 20.4.2018

Tento týden jsme si vysvětlili principy elektrostatické indukce a elektrické polarizace. Pročtěte si učivo v sešitech a také učivo v učebnici (str. 109 - 112).

9.4. - 13.4.2018

Pokračujeme v učivu elektrostatiky. Přidali jsme si učivo o elektroskopu. Vysvětlili jsme si, proč elektroskop ukazuje výchylku při dotyku nebo přiblížení nabitého tělesa.. 

3.4. - 6.4.2018

Viděli jsme se jen jednou (Pythagoriáda). Pokračovali jsme v učivu elektrostatiky: přidali jsme si informace o el. náboji, jeho jednotkách a měřidlech.

19.3. - 28.3.2018

K zážehovému motoru jsme přidali motor vznětový. Seznámili jsme se z jeho pracovním cyklem a porovnali jsme tento motor s motorem zážehovým (uč. str.90 - 94). Začali jsme opakovat základní pojmy elektrostatiky (pracovní list + uč. str.98 - 99).

12.3. - 16.3.2018

Napsali jsme si nahlášené shrnutí učiva o skupenském teple. Nyní probíráme spalovací motory. Seznámili jsme se se stavbou zážehového motoru a s jeho pracovním cyklem (uč. str. 90 - 92).

5.3. - 9.3.2018

Napsali jsme lehkou prověrku (hledání v tabulkách). Pomocí pracovního listu jsme zopakovali učivo o skupenských přeměnách. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 76 - 88. Nezapomeňte na nahlášenou prověrku.

26.2. - 2.3.2018

Po prázdninách pokračujeme v učivu o skupenských přeměnách. Zopakovali jsme tání a tuhnutí a přidali jsme vypařování a zkapalnění. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 76 - 88. Zopakujte si také hledání hodnot v tabulkách.

12.2. - 16.2.2018

Začali jsme si vysvětlovat skupenské proměny látek. Zopakovali jsme, co už víme z chemie a přidali jsme učivo o skupenském teple tání (sešity + učebnice str. 76 - 78).

5.2. - 9.2.2018

Pokračovali jsme v učivu o teple. Ukázali jsme si některé obtížnější úlohy, např. výpočty teploty směsí. Během samostatné práce většina žáků nasbírala jedničky.

22.1. - 2.2.2018

Stále pokračujeme v učivu o teple. Umíme zjistit teplo dodané a odevzdané vodou. Rozlišujeme dobré tepelné vodiče i izolanty. Také jsme si napsali malou prověrku. Postupně procvičujeme výpočty tepla dodaného a odevzdaného.

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v učivu o teple. Seznámili jsme se se spojením tepla s vnitřní energií tělesa a s měrnou tepelnou kapacitou. Zavedli jsme si vztah pro výpočet tepla (sešity + učebnice str. 53 - 57).

8.1. - 12.1.2018

Napsali jsme shrnutí mech. práce, výkonu a energie. Nyní se věnujeme nové fyzikální veličině - teplu (sešity + učebnice str. 43-60 bez výpočtů). Nezapomeňte si přinést TABULKY.

3.1. - 5.1.2018

V novém roce jsme si shrnuli a zopakovali znalosti o mechanické práci, výkonu a energii. Nezapomeňte na slíbenou prověrku.

11.12. - 22.12.2017

Pokračujeme v učivu o mechanické energii a jejích přeměnách. V předvánočním čase jsme si známé pojmy fyziky zopakovali pomocí fyzikálního kufru.

4.12. - 8.12.2017

Věnujeme se mechanické energii. Víme na čem závisí pohybová i polohová energie. Jedna hodina odpadla - AP devátých tříd.

27.11. - 1.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Procvičili učivo o mechanické práci a výkonu. Přidali jsme novou fyzikální veličinu: mechanickou energii.

20.11. - 24.11.2017

Tento týden jsme si zavedli novou fyzikální veličinu: výkon. Procvičili jsme si výpočty výkonu z různých zadání. Máme domluvenu prověrku.

13.11. - 16.11.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Vysvětlili jsme si proč lidé využívají jednoduché stroje. Víme, že pomocí nich můžeme působit menší silou, ale po delší dráze, takže se mechanická práce nezmění. 

6.11. - 10.11.2017

Pokračujeme v učivu o mechanické práci. Víme, kdy se mechanická práce koná, známe její značku, jednotku i vztah pro výpočet. Procvičili jsme výpočet mechanické práce. Opakujte podle sešitů i učebnice - čeká nás nahlášená prověrka.