Fyzika

4.9. - 15.9.2017

V úvodních hodinách tohoto školního roku jsme si zopakovali známé fyzikální veličiny a jejich jednotky. Napsali jsme si prověrku na převody známých jednotek a jejich násobků. V poslední hodině jsme se pustili do nové látky - optiky.

18.9. - 22.9.2017

V sešitech máte nalepeny záznamy o hlavních pojmech optiky (svět. zdroje, opt. prostředí, rychlost světla, vznik stínu, fáze Měsíce ...). Vše prostudujte, čeká nás testík.