Fyzika

4.12. - 8.12.2017

Věnujeme se mechanické energii. Víme na čem závisí pohybová i polohová energie. Jedna hodina odpadla - AP devátých tříd.

27.11. - 1.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Procvičili učivo o mechanické práci a výkonu. Přidali jsme novou fyzikální veličinu: mechanickou energii.

20.11. - 24.11.2017

Tento týden jsme si zavedli novou fyzikální veličinu: výkon. Procvičili jsme si výpočty výkonu z různých zadání. Máme domluvenu prověrku.

13.11. - 16.11.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Vysvětlili jsme si proč lidé využívají jednoduché stroje. Víme, že pomocí nich můžeme působit menší silou, ale po delší dráze, takže se mechanická práce nezmění. 

6.11. - 10.11.2017

Pokračujeme v učivu o mechanické práci. Víme, kdy se mechanická práce koná, známe její značku, jednotku i vztah pro výpočet. Procvičili jsme výpočet mechanické práce. Opakujte podle sešitů i učebnice - čeká nás nahlášená prověrka.

30.10. - 3.11.2017

Krátkou shrnující prověrkou jsme ukončili učivo optiky. Zavedli jsme novou fyzikální veličinu: mechanickou práci. Všichni už do hodin nosíme učebnici osmého ročníku.

23.10. - 25.10.2017

Viděli jsme se jen jednou (prázdniny). Vysvětlili jsme si princip lomu světla na čočkách a přidali jsme praktické využití čoček.

16.10. - 20.10.2017

Vysvětlovali jsme si princip zobrazení kulovými zrcadly a také praktické využití těchto zrcadel.

4.9. - 15.9.2017

V úvodních hodinách tohoto školního roku jsme si zopakovali známé fyzikální veličiny a jejich jednotky. Napsali jsme si prověrku na převody známých jednotek a jejich násobků. V poslední hodině jsme se pustili do nové látky - optiky.

18.9. - 29.9.2017

V sešitech máte nalepeny záznamy o hlavních pojmech optiky (svět. zdroje, opt. prostředí, rychlost světla, bílé světlo - duha, vznik stínu, fáze Měsíce, zatmění Měsíce ...). Své zalosti jsme si vyzkoušeli pomocí klikrů.

2.10. - 6.10.2017

Tento týden jsme si vysvětlili odraz světla na rovinných zrcadlech. Zákon odrazu jsme si vyzkoušeli i konstrukčně. Projděte si záznamy v sešitech.

9.10. - 13.10.2017

Celý týden se věnujeme zákonu odrazu a zobrazení předmětu v rovinném zrcadle. Napsali jsme si prověrku na toto učivo a začali jsme probírat učivo o kulových zrcadlech.