Fyzika

3.6. - 14.6.2019

Věnovali jsme se šíření zvuku, využití ultrazvuku ... napsali jsme opakovací test na akustiku. Nyní se věnujeme základním pojmům meteorologie a uzavíráme klasifikaci.

27.5.- 31.5.2019

Kapitolu o elektrickém proudu jsme pro letošek ukončili opakovacím testem. Nyní probíráme základy akustiky. Víme už jak zvuk vzniká a kudy se šíří.

20.5.- 24.5.2019

Napsali jsme domluvenou doplňovačku. Seznámili jsme se s voltmetrem a ampérmetrem a vyzkoušeli si praktické měření napětí zdroje.

13.5.- 17.5.2019

Přidali jsme si dvě nové fyzikální veličiny: elektrický proud a elektrické napětí. Opakujte podle sešitů, pracovních listů, učebnice.

29.4.- 3.5.2019

Pokračovali jsme v učivu o jednoduchém el. obvodu. Zopakovali jsme si schematické značky i zapojení sériového a paralelního obvodu. V pondělí píšeme diktát ze schematických značek.

23.4.- 26.4.2019

Tento týden jsme si zopakovali znalosti ze 6.ročníku o jednoduchém el. obvodu.

15.4.- 17.4.2019

Napsali jsme slíbenou prověrku a celou kapitolu o elektrostatice jsme ukončili opakovacím pracovním listem.

8.4.- 12.4.2019

Kapitolu o elektrostatice jsme dokočili učivem o vodiči a izolantu v el. poli. Opakujte podle sešitů i učebnice str. 98-115. Na pondělí jsme si odložili prověrku z tohoto učiva.

1.4.- 5.4.2019

Stále pracujeme na tématu elektrostatika. Vyzkoušeli jsme si cvičný test z probraného učiva a přidali jsme nový pojem: siločáry el. pole ..... (sešit, cvičný test + učebnice str. 98-107, 114-115).

25.3.- 29.3.2019

Obě hodiny jsme věnovali elektrostatice. Přidali jsme nové pojmy: elektrometr, el. náboj a jeho jednotka ..... (sešit + učebnice str. 98-107).

18.3.- 22.3.2019

Napsali jsme si doplňovací prověrku na čtyřdobé motory a začali jsme opakovat, co už víme o elektrostatice ze 6. třídy (opakuj dle pracovního listu sešitě a učebnice str. 98-99).

11.3.- 15.3.2019

Probíráme čtyřdobé spalovací motory. Víme, čím se liší zážehové a vznětové motory (opakuj dle sešitu a učebnice str.90-94).

4.3. - 8.3.2019

Napsali jsme shrnující prověrku na skupenské teplo a začali jsme se věnovat spalovacím motorům.

18.2. - 22.2.2019

Stále se věnujeme učivu o skupenském teple. Napsali jsme domluvenou prověrku s tabulkami. Nepřítomní žáci nezapomenou, že prověrku dopíší po prázdninách. 

11.2. - 15.2.2019

Pokračovali jsme v učivu o skupenských přeměnách. Opakuj podle sešitu (pracovní list doplněný za pomoci tabulek) a učebnice str. 74 - 80.

4.2. - 8.2.2019

Věnujeme skupenským přeměnám. Víme, za jakých podmínek skupenská přeměna proběhne. Umíme najít teploty tání a tuhnutí v tabulkách. Stále si noste kalkulačky a tabulky.

28.1. - 1.2.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku a dále procvičovali teplo dodané a odevzdané.

21.1. - 25.1.2019

Celý týden procvičujeme výpočty tepla dodaného a odevzdaného a také znalosti o tepelných vodičích a izolantech. Opakujte podle záznamů v sešitě. Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

14.1. - 18.1.2019

Pokračujeme v učivu o vnitřní energii a teple. Napsali jsme si slíbenou doplňovačku. Učíme se hledat měrné tepelné kapacity látek v tabulkách.

3.1. - 11.1.2019

Dopsali jsme chybějící testy. Seznamujeme se se základními pojmy souvisejícími s tématem vnitřní energie a teplo. Projděte si záznamy v sešitech a nezapomeňte si nosit tabulky a kalkulačky.

3.12. - 18.12.2018

Postupně probíráme mechanickou energii těles (kinetickou, potenciální a potenciální energii pružnosti), zákon zachování energie. Napsali jsme shrnující test. Chybějící nezapomenou, že test dopíší po návratu do školy.

3.12. - 7.12.2018

Postupně probíráme mechanickou energii těles (kinetickou, potenciální a potenciální energii pružnosti).

26.11.- 30.11.2018

Zjišťovali jsme výkon našeho těla při výstupu do druhého patra školy. Napsali jsme prověrku na výkon a ukázali si několik obtížnějších úloh.

19.11.- 23.11.2018

Opakovaně jsme si přiblížili důvody využití páky, kladky a kladkostroje v praxi. Začali jsme probírat novou fyzikální veličinu výkon (sešit, učebnice str. 22-25).

12.11. - 16.11.2018

Napsali jsme si slíbenou prověrku. Seznámili jsme se s jednoduchými stroji a také s důvody, proč je člověk využívá. Dále jsme procvičovali mechanickou práci.

5.11. - 9.11.2018

Pokračovali jsme v učivu o mechanické práci. Poznáme, kdy se mechanická práce koná a také ji umíme vypočítat. Opakuj podle sešitů a učebnice str. 12 - 16. Nezapomeň na slíbenou prověrku.

29.10.- 2.11.2018

Po slíbené prověrce jsme jsme si začali vysvětlovat novou fyzikální veličinu mechanickou práci. Zopakujte si, kdy těleso koná práci.

22.10.- 26.10.2018

Tento týden jsme přidali učivo o lomu světla a čočkách. Nezapomeňte na shrnující prověrku z optiky hned po prázdninách. Noste si už prosím učebnice.

15.10.- 19.10.2018

Celý týden jsme opakovali odraz světla na zrcadlech.

8.10. - 12.10.2018

Napsali jsme prověrku na odraz světla na rovinných zrcadlech. Stále si opakujeme jaké obrazy vznikají v zrcadlech. Přidali jsme zrcadla vypuklá a dutá a jejich využití v praxi. Protože hodně žáků odjíždí na zájezd do Anglie, budeme příští týden procvičovat a opakovat toto učivo.

1.10. - 5.10.2018

Tento týden jsme začali geometrickou  optiku. Pomocí zákona odrazu hledáme obrazy předmětů v rovinném zrcadle. Opakuj a uč se podle záznamů v sešitech. Stále nezapomínej nosit rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, kružítko, tužku).

24.9. - 27.9.2018

Napsali jsme si doplňovačku ze základních pojmů optiky. Vysvětlili jsme si fáze Měsíce, zatmění Měsíce a zatmění Slunce. Začali jsme probírat odraz světla (přečti záznam vlepený v sešitech). Nezapomeňte si nosit rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, kružítko, tužku).

17.9. - 21.9.2018

Tento týden jsme si zopakovali probrané pojmy z optiky a přidali informace o rychlosti světla, šíření světla a vzniku stínu. Projděte si učivo zapsané a vlepené v sešitech. Nezapomeňte, že nás čeká prověrka. Přineste si pravítko.

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách jsme zopakovali známé fyzikální veličiny, vztahy mezi nimi a také převody jejich jednotek. Napsali jsme prověrku z převodů jednotek. Začali jsme probírat základní pojmy z optiky. Opakujte podle záznamu vlepeného v sešitě.