Fyzika

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách jsme zopakovali známé fyzikální veličiny, vztahy mezi nimi a také převody jejich jednotek. Napsali jsme prověrku z převodů jednotek. Začali jsme probírat základní pojmy z optiky. Opakujte podle záznamu vlepeného v sešitě.