Fyzika

18.11. - 22.11.2019

Tento týden jsme si vysvětlili novou fyzikální veličinu související s mechanickou prací: výkon. Procvičili jsme základní výpočtové úlohy na výkon. Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

11.11. - 15.11.2019

Viděli jsme se jen jednou. Napsali jsme domluvenou prověrku a vysvětlili si význam používání jednoduchých strojů v praxi.

4.11. - 8.11.2019

Už poznáme, kdy se z hlediska fyziky koná práce. Seznámili jsme se se vztahem pro výpočet mechan. práce. Procvičili jsme si její jednoduché výpočty. Vzorové příklady najdete nejen v učebnici, ale máte je i vlepeny v sešitech. Nezapomeňte na kalkulačky a domluvenou prověrku.

21.10. - 1.11.2019

Učivem o lomu světla jsme dokončili učivo optiky. Po prázdninách si přineste učebnice.

Pustili jsme se do nového učiva - mechanické práce.

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme napsali slíbenou prověrku, prodiskutovali jsme využití všech typů zrcadel v praxi a ukázali si, jak se předmět zobrazí v dutém a vypuklém zrcadle.

7.10. - 11.10.2019

Obě hodiny jsme věnovali odrazu světla a zobrazení rovinným zrcadlem. Na úterý máme domluvenu prověrku. Projdi si záznamy v sešitě. Máš tam i zadání podobná úterní prověrce.

30.9. - 4.10.2019

Zabýváme se optikou. Napsali jsme si prověrku na základní pojmy optiky (dopadla skvěle). V učivu pokračujeme odrazem světla na zrcadlech. Vysvětlili jsme si, jak se světelné paprsky odráží na zrcadlech podle zákona odrazu. V učivu budeme pokračovat, proto si nezapomeň přinést rýsovací potřeby a také si projdi záznamy v sešitě.