Fyzika

13.1. - 17.1.2020

K učivu o vnitří energii a jejích změnách jsme přidali novou fyzikální veličinu: teplo. Zopakujte si, co to teplo je a na čem závisí. Nezapomeňte si nosit tabulky a kalkulačky.

6.1. - 10.1.2020

Po prázdninách jsme zopakovali znalosti o mechanické energii a napsali jsme si slíbený test. Nyní se věnujeme energii vnitřní.

9.12. - 20.12.2019

Probíráme a procvičujeme mechanickou energii (pohybovou, polohovou a její přeměny). Seznámili jsme se se zákonem zachování energie. Učivo najdete v učebnici i v sešitě. Přes prázdniny toto učivo nezapomeňte - čeká nás testík :).

2.12. - 6.12.2019

Viděli jsme se jen jednou. Vysvětlili jsme si na čem závisí kinetická a potenciální energie těles.

25.11. - 29.11.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku. Procvičili jsme mechanickou práci a výkon. Začali jsme probírat novou fyzikální veličinu: mechanickou energii.

18.11. - 22.11.2019

Tento týden jsme si vysvětlili novou fyzikální veličinu související s mechanickou prací: výkon. Procvičili jsme základní výpočtové úlohy na výkon. Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

11.11. - 15.11.2019

Viděli jsme se jen jednou. Napsali jsme domluvenou prověrku a vysvětlili si význam používání jednoduchých strojů v praxi.