Fyzika

19.3. - 23.3.2018

Zopakovali a shrnuli jsme učivo o tlaku, tlakové síle a tření. Chystáme se na nové učivo, proto opakujeme vlastnosti kapalných látek (učebnice str.98).

12.3. - 16.3.2018

Napsali jsme si nahlášenou prověrku na tlak a tlakovou sílu. Nyní probíráme učivo o třecí síle. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak závisí třecí síla na síle tlakové a jak na drsnosti stykových ploch. Učivo najdete v učebnicích na str. 91 - 94.

5.3. - 9.3.2018

Procvičili jsme výpočet tlaku a tlakové síly. Napsali jsme lehkou prověrku (bez převodů jednotek). Zopakovali jsme si, jak se dá tlak na podložku zvětšit nebo zmenšit. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 86 - 90. Nezapomeňte na nahlášenou prověrku.

26.2. - 2.3.2018

Po prázdninách jsme začali probírat deformační účinky síly - fyzikální veličinu TLAK. Seznámili jsme se se značkou, jednotkou i vztahem pro výpočet. Víme, jak se dá tlak na podložku zvětšit nebo zmenšit. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 86 - 90.

12.2. - 16.2.2018

Dokončili jsme učivo o momentu síly. Vysvětlili jsme si výhody kladky pevné a volné. Vzpomínali jsme, kde všude využíváme otáčivý účinek síly.

5.2. - 9.2.2018

Pokračovali jsme v učivu o rovnováze na páce. Napsali jsme si lehkou prověrku. Vyzkoušeli jsme si slovní úlohy na páku. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi dvojzvratnou a jednozvratnou pákou. Máme domluvenu malou prověrku.

22.1. - 2.2.2018

Po návratu s hor jsme zopakovali Newtonovy zákony a začali jsme se učit o otáčivých účincích síly. Seznámili jsme se s momentem síly a jeho výpočtem. Postupně procvičujeme učivo o rovnováze na páce.

3.1. - 12.1.2018

V novém roce jsme zopakovali znalosti o těžišti a rovnováze těles a vysvětlili jsme si Newtonovy pohybové zákony. Úspěšně jsme zvládli testík z těchto zákonů.

11.12. - 22.12.2017

Vysvětlili jsme si pojem těžiště a jeho význam pro rovnováhu (stabilitu) tělesa. Známé pojmy fyziky jsme si zopakovali pomocí fyzikálního kufru.

4.12. - 8.12.2017

Obě hodiny jsme procvičovali gravitační sílu a výpočty této síly a hmotnosti. Procvičte si vše podle sešitů (vlepeny vzorové příklady). Máme slíbenu prověrku.

27.11. - 1.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku a pustili se do učiva o gravitační síle. Nejprve jsme zopakovali znalosti z předchozích ročníků. Přidali jsme vedlejší jednotky síly, měřidla síly a také vztah pro výpočet.

20.11. - 24.11.2017

Procvičili jsme si znázorňování i skládání sil = hledání výslednic sil stejného a opačného směru. Zopakujte si vše podle pracovního listu. V pondělí nás čeká prověrka (na výslednice).

13.11. - 16.11.2017

Pokračujeme v učivu o síle. Napsali jsme si prověrečku opakující základní pojmosloví této kapitoly a také způsob znázornění síly. Začali jsme si vysvětlovat skládání sil stejného směru. Znovu si projděte všechno učivo o síle. 

6.11. - 10.11.2017

Napsali jsme shrnující prověrku a pustili jsme se do opakování učiva o síle. Zopakujte si vše podle pracovního listu. 

30.10. - 3.11.2017

Napsali jsme druhou prověrečku na dráhu. Zopakovali a shrnuli jsme učivo o pohybu tělesa. V pondělí nás čeká shrnující prověrka. Opakujte podle sešitů, pracovních listů a učebnice.