Fyzika

4. 6. - 8. 6. 2018

Shrnující prověrkou jsme ukončili učivo o vztlakové síle. Zopakovali jsme si vlastnosti plynných látek (ze 6. třídy) a začali jsme probírat učivo o atmosféře Země (učebnice str. 130 -132).

28. 5. - 1. 6. 2018

Tentokrát jsme psali na prověrku jeden lehký výpočet. Ukázali jsme si i obtížnější výpočty. Zopakovali jsme vše, co už víme o vztlakové síle. Jsme domluveni na písemném opáčku celé kapitoly o vztlakové síle. Opakujte podle sešitů a učebnic (AZ, chování tělasa v kapalině, výpočet Fvz ...). Nezapomeňte, že se rychle blíží závěr školního roku :).

21. 5. - 25. 5. 2018

Napsali jsme si slíbenou doplňovačku a pustili se do procvičování výpočtů vztlakové síly. V sešitech máte zadání jednoduchých příkladů. Nezapomeňte, že jsme se domluvili na prověrce (vzorem jsou příklady 1 - 4 z vašich sešitů).

14. 5. - 18. 5. 2018

Pokračovali jsme v učivu o vztlakové síle. Seznámili jsme se s Archimédovým zákonem, víme, kdy těleso klesá v kapalině ke dnu a kdy se naopak snaží stále stoupat na hladinu. Máme slíbenu prověrku "doplňovačku" s jedním lehkým výpočtem z AZ. Opakuj podle učebnice str. 115 - 124 a podle záznamů v sešitech.

7. 5. - 11. 5. 2018

Začali jsme probírat vztlakovou sílu v kapalině a její závislost na hustotě kapaliny a objemu ponořené části tělesa. (Opakuj podle učebnice str. 115 - 116 a podle záznamů v sešitech).

30. 4. - 4. 5. 2018

Napsali jsme si prověrku na porovnávání probíraných fyzikálních veličin. Po prověrce jsme probírané učivo znovu zopakovali. Zadání pro opakování je stále stejné. 

23.4. - 27.4.2018

V pondělí jsme procvičovali hydrostatický tlak a hydrostatickou tlakovou sílu. Ve středu jsme si z tohoto učiva napsali prověrku na jednoduchý výpočet a dále pokračovali v tomto učivu. Zadání pro opakování je stejné jako minulý týden.

16.4. - 20.4.2018

Nyní se věnujeme poměrně těžké kapitole o hydrostatickém tlaku a hydrostatické tlakové síle. Pročtěte si záznamy v sešitech a také učivo v učebnici (str. 105 - 111).

3.4. - 13.4.2018

Pokračujeme v učivu o přenosu tlaku (Pascalův zákon) v hydraulických zařízeních. Napsali jsme si malou prověrku. Protože nás čeká shrnující prověrka, vše jsme si zopakovali.

19.3. - 28.3.2018

Zopakovali a shrnuli jsme učivo o tlaku, tlakové síle a tření. Nyní probíráme nové učivo o kapalinách a tlaku uvnitř kapaliny (učebnice str.98 - 101).

12.3. - 16.3.2018

Napsali jsme si nahlášenou prověrku na tlak a tlakovou sílu. Nyní probíráme učivo o třecí síle. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak závisí třecí síla na síle tlakové a jak na drsnosti stykových ploch. Učivo najdete v učebnicích na str. 91 - 94.

5.3. - 9.3.2018

Procvičili jsme výpočet tlaku a tlakové síly. Napsali jsme lehkou prověrku (bez převodů jednotek). Zopakovali jsme si, jak se dá tlak na podložku zvětšit nebo zmenšit. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 86 - 90. Nezapomeňte na nahlášenou prověrku.

26.2. - 2.3.2018

Po prázdninách jsme začali probírat deformační účinky síly - fyzikální veličinu TLAK. Seznámili jsme se se značkou, jednotkou i vztahem pro výpočet. Víme, jak se dá tlak na podložku zvětšit nebo zmenšit. Učivo najdete v sešitech a v učebnicích str. 86 - 90.

12.2. - 16.2.2018

Dokončili jsme učivo o momentu síly. Vysvětlili jsme si výhody kladky pevné a volné. Vzpomínali jsme, kde všude využíváme otáčivý účinek síly.

5.2. - 9.2.2018

Pokračovali jsme v učivu o rovnováze na páce. Napsali jsme si lehkou prověrku. Vyzkoušeli jsme si slovní úlohy na páku. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi dvojzvratnou a jednozvratnou pákou. Máme domluvenu malou prověrku.

22.1. - 2.2.2018

Po návratu s hor jsme zopakovali Newtonovy zákony a začali jsme se učit o otáčivých účincích síly. Seznámili jsme se s momentem síly a jeho výpočtem. Postupně procvičujeme učivo o rovnováze na páce.

3.1. - 12.1.2018

V novém roce jsme zopakovali znalosti o těžišti a rovnováze těles a vysvětlili jsme si Newtonovy pohybové zákony. Úspěšně jsme zvládli testík z těchto zákonů.

11.12. - 22.12.2017

Vysvětlili jsme si pojem těžiště a jeho význam pro rovnováhu (stabilitu) tělesa. Známé pojmy fyziky jsme si zopakovali pomocí fyzikálního kufru.

4.12. - 8.12.2017

Obě hodiny jsme procvičovali gravitační sílu a výpočty této síly a hmotnosti. Procvičte si vše podle sešitů (vlepeny vzorové příklady). Máme slíbenu prověrku.

27.11. - 1.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku a pustili se do učiva o gravitační síle. Nejprve jsme zopakovali znalosti z předchozích ročníků. Přidali jsme vedlejší jednotky síly, měřidla síly a také vztah pro výpočet.

20.11. - 24.11.2017

Procvičili jsme si znázorňování i skládání sil = hledání výslednic sil stejného a opačného směru. Zopakujte si vše podle pracovního listu. V pondělí nás čeká prověrka (na výslednice).

13.11. - 16.11.2017

Pokračujeme v učivu o síle. Napsali jsme si prověrečku opakující základní pojmosloví této kapitoly a také způsob znázornění síly. Začali jsme si vysvětlovat skládání sil stejného směru. Znovu si projděte všechno učivo o síle. 

6.11. - 10.11.2017

Napsali jsme shrnující prověrku a pustili jsme se do opakování učiva o síle. Zopakujte si vše podle pracovního listu. 

30.10. - 3.11.2017

Napsali jsme druhou prověrečku na dráhu. Zopakovali a shrnuli jsme učivo o pohybu tělesa. V pondělí nás čeká shrnující prověrka. Opakujte podle sešitů, pracovních listů a učebnice.