Fyzika

3.12. - 7.12.2018

Napsali jsme lehkou opakovací prověrku, dále procvičili znázorňování síly a začali jsme skládat síly.

26.11.- 30.11.2018

Znalosti o síle stále zdokonalujeme. Už umíme sílu znázornit. Opakujte podle sešitu i učebnice. Nezapomeňte na domluvenou prověrečku a také na rýsovací potřeby.

19.11.- 23.11.2018

Opakovací prověrkou jsme shrnuli kapitolu o pohybu tělesa. Začali jsme opakovat naše vědomosti o síle z předchozích ročníků (sešit, učebnice str. 31-33).

12.11. - 16.11.2018

Napsali jsme prověrku z dráhy a pokračovali jsme ve čtení grafů závislostí dráhy na čase. Také jsme si zopakovali vše, co jsme se o pohybu učili. Na úterý máme domluvenu prověrku. Opakuj podle vzorového pracovního listu, sešitu i učebnice (str. 8 - 27).

5.11. - 9.11.2018

Pokračovali jsme v učivu o pohybu těles. Dokážeme vypočítat dráhu, rychlost i čas. Seznámili jsme se s grafy závislostí dráhy na čase. Napsali jsme slíbenou prověrku z dráhy.

22.10.- 2.11.2018

Poslední hodiny jsme opět procvičovali (už naposledy) úlohy na výpočet rychlosti. Napsali jsme nahlášenou prověrku. Začali jsme procvičovat výpočet dráhy rovnoměrného pohybu.

15.10.- 19.10.2018

Celý týden se věnujeme propočítávání úloh o pohybu přesně podle návodu na řešení fyzikálních příkladů. Znovu se ujistěte, že znáte označení a jednotky příslušných veličin, vztah pro výpočet a celý postup řešení (máte vzorové řešení v sešitech).

8.10. - 12.10.2018

Stále procvičujeme pojmy kapitoly o klidu a pohybu. K fyzikální veličině dráze jsme přidali novou fyzikální veličinu rychlost. Zopakovali jsme návod na řešení fyzikálních příkladů. Projděte si vzorové řešení v sešitech a znovu si pročtěte záznam o druzích pohybu, abychom si udrželi v hlavách základní pojmosloví.

1.10. - 5.10.2018

Tento týden jsme si vysvětlovali a procvičovali druhy pohybu. Přidali jsme staronovou fyzikální veličinu: dráhu. Učivo k opakování zůstává stejné jako minulý týden.

24.9. - 27.9.2018

Probíráme kapitolu o klidu a pohybu těles. Vysvětlovali jsme si druhy pohybů. Abychom mohli v procvičování úspěšně pokračovat, přečtěte si prosím učivo na vlepeném záznamu (v učebnici je totéž učivo na str. 8 - 17, nebojte se, není to dlouhé, je tam hodně obrázků).

17.9. - 21.9.2018

Tento týden nám jedna hodina odpadla. Napsali jsme si prověrku na převody obsahových a objemových jednotek. zopakovali a procvičili jsme si převody jednotek času. Čeká nás poslední opakovací prověrka z těchto převodů.

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách opakujeme převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času. Máme napsánu jednu prověrečku z převodů a čeká nás prověrka z převodů jednotek obsahu a objemu. Nezapomeňte na kalkulačky. Budeme opakovat převody časových jednotek.