Fyzika

10.5. - 14.5. 2021

Tak jste se konečně vrátili do školy! Zrovna dokončujeme mechanické vlastnosti kapalin. V pondělí jsme si shrnuli to nejdůležitější (Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon). Známe vzorečky, jednotky a dokážeme ledacos vysvětlit. A hlavně dokážeme přinutit plastelínu plavat.

3.5. - 7.5. 2021

Ahoj děcka,

opět se budeme věnovat vztlakové síle a prozradíme si, jak je možné, že se malá skleněná kulička potopí a loď plave na hladině. Domácím úkolem na tento týden bude pro změnu pokus, který je popsaný na poslední straně prezentace (najdete ji v Teamsech). Kdo mi vyfotí výsledek pokusu a dokáže vysvětlit, co se vlastně stalo, dostane jedničku. Vaše e-maily očekávám do pátku 15:00 nejpozději.

26.4. - 30.4. 2021

Ahoj děcka,

tento týden jsme napsali test na hydrostatický tlak. Pokračujeme v procvičování vztlakové síly. Projděte si znovu úkoly, které jsme řešili v hodině. Jednou se určitě objeví v testu.

19.4. - 23.4. 2021

Ahoj děcka,

v online hodině nás čeká opakování na test. Projděte si prezentaci Účinky gravitační síly Země na kapaliny a připravte se na otázky:

1) Jaký je vzoreček pro výpočet hydrostatické síly a jaké jsou její jednotky?

2) Jaký je vzoreček pro výpočet hydrostatického tlaku a jako jsou jeho jednotky?

3) Jak souvisí hydrostatický tlak s hloubkou a hustotou (roste nebo klesá)?

4) Jaký je tvar hráze přehrady a proč?

5) Co způsobuje dekompresní nemoc?

6) Co je to hydrostatický paradox?

Hydrostatický tlak - zápis.docx (51.19 kB)

12.4. - 16.4. 2021

Ahoj děcka,

už známe vzorečky pro výpočet hydrostatické tlakové síly a hydrostatického tlaku. V on-line hodině si společně vypočítáme pár příkladů. Sami si pak vypočítejte tento:

Př.:

Čech Martin Štěpánek se v květnu 2003 stal držitelem světového rekordu, když se na volném moři na Kypru ponořil jen s ploutvemi do hloubky 93 m na 3 min a 34 s. Vypočítej, jak velký hydrostatický tlak je v této hloubce (ρ = 1 025 kg/m3). (Je opravdu pro výpočet důležitý čas?)

Příklad mi pošlete do pátku 16.4.

5.4. - 9.4. 2021

Ahoj děcka,

v on-line hodině jsme se věnovali hydrostatické tlakové síle a hydrostatickému tlaku. Znovu si projděte, jak jsme odvodili oba vzorce, vzorce si zapamatujte a ujasněte si, jaké tyto veličiny mají jednotky. V další hodině s nimi budeme pracovat. 

Přemýšlej:

1) Víš, kde je nejhlubší místo v oceánu na světě?

2) Mohl by se potápěč potopit až na dno tohoto místa, pokud by měl dostatečně velkou zásobu kyslíku?

29.3. - 2.4. 2021

Ahoj děcka,

určitě jsme si všichni oddychli, že nám kvůli prázdninám neodpadne fyzika. Uff!

V hodině si trochu započítáme a pokud nám zbude čas, provedeme fyzikální pokus. Proto si nachystejte PETku a kružítko.

22.3. - 26.3. 2021

Ahoj děcka,

připomínám, že si máte připomenout vlastnosti kapalin, jak zní Pascalův zákon, jak vypadá vzoreček pro výpočet tlaku a jaké jsou jednotky tlaku. Čeká nás v úterý test.Vlastnosti kapalin (14.95 MB)

Přikládám také úkol na zbytek týdne. Kdo mi ho pošle s výpočty (nejen čísla v tabulce) dostane jedničku.Pascalův zákon - výpočty (48.99 kB)

15.3. - 19.3. 2021

Ahoj děcka,

během tohoto týdne si udělejte zápis k vlastnostem kapalin. Opište si text z prezentace Vlastnosti kapalin, kterou máte na Teams.

V on-line hodině jsme se bavili o Pascalově zákoně. Znění Pascalova zákona si opište z prezentace Pascalův zákon (222.23 kB) (list 5).

Dále vypočítejte příklad:

Na píst o obsahu průřezu 0,08 m2, který se dotýká hladiny kapaliny v uzavřené nádobě, působí vnější tlaková síla. Urči velikost této síly, jestliže v kapalině vznikne tlak 1,2 kPa.

Pokud si nevíš rady, podívej do prezentace. 


8.3. - 12.3. 2021

Jarní prázdniny

1.3. - 5.3. 2021

Ahoj děcka,

minulý týden jsme uzavřeli tlak a tření testíkem. V úterní on-line hodině se vrhneme na vlastnosti kapalin. Vaším samostatným úkolem bude tentokrát pokus.

Postup:

Vezmi PET lahev, kterou v několika místech propíchni jehlou. Lahev naplň vodou až po okraj a zašroubuj víčko. Lahev otoč dnem vzhůru, zmáčkni ji a pozoruj, jakým způsobem voda vystřikuje. Je někde proud silnější? Jaký úhel svírá proud se stěnou láhve?

22.2. - 26.2. 2021

Ahoj děcka,

ve středu druhou hodinu (tento týden je hodina vyměněná) si napíšeme krátký testík na tlak a tření. Znovu si projděte prezentace a podívejte se na videa z minulého týdne. Musíte znát vzorečky pro výpočet tlaku a třecí síly a také jednotky všech veličin. Test bude zaměřený také na praktické využití Vašich znalostí (co mám udělat, když pode mnou začne praskat led, co je třeba udělat, když je ledovka atd.).

15.2. - 1.2. 2021

Ahoj děcka,

dokončili jsme  povídání o tření. Příští hodinu si napíšeme test na tlak a tření. Podívejte se do prezentací a na tato videa:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-tlak/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150007-treni-a-valivy-odpor/

Úkol:

Vypiš si možnosti, jak můžeme tření zvýšit a jak snížit.

Zjisti, co je valivé tření a v jakém zařízení se používá.

8.2. - 12.2. 2021

Ahoj děcka,

dnes jsme se věnovali opět tlaku a tlakové síle. Tady jsou slibované příklady. Pošlete mi je do pátku do 15:00.

Př. 1: Výrobce skleněných desek na konferenční stolky uvádí, že maximální tlak na desku může být 1 kPa. Obsah plochy desky stolu je 0,95 m2. Určete, jakou maximální tlakovou silou můžeme na desku působit.

Př. 2: Špička připínáčku má obsah 0,2 mm2. Do korkové nástěnky ho vtlačujeme sílou 1 N. Jaký je tlak u hrotu připínáčku?


Nakousli jsme také tření:

Podívejte se zatím na video:https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk

Udělejte si zápis podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=xnG2ojsAhAc

1.2. - 5.2. 2021

Ahoj děcka,

tento týden jsme v on-line hodině nakousli tlakovou sílu a tlak.

Prezentace: Tlaková síla, tlak (2.62 MB)

✔ Přepiš si do sešitu 5. list z prezentace.

✔ Příklad: Hmotnost lyžaře s lyžemi je 60 kg. Obsah plochy lyží je 0,4 m2. Vypočítej, jaký tlak vytvoří lyžař na sníh. (Na postup a výsledek se zeptám příští on-line hodinu.)

✔ Na straně 89 v učebnici najdeš cvičení 2. Přepiš tabulku do sešitu, doplň chybějící údaje a zkontroluj si své výsledky podle prezentace (list 7).

25.1. - 29.1. 2021

Ahoj děcka,

v úterní on-line hodině se podíváme, jak funguje kladka. Část hodiny budeme věnovat také příkladům, které jste měli za domácí úkol.

Prezentace:Kladka (1.59 MB)

Sami potom vypočítejte níže uvedené příklady a pošlete je do 28.1. 2021.

1) Dívka o hmotnosti 30 kg sedí ve vzdálenosti 1,5 m vpravo od osy otáčení houpačky. Jak daleko od osy otáčení si má sednout její starší sestra, která váží 45 kg?

2) Jakou silou musíš působit, když zvedáš břemeno o hmotnosti 60 kg pomocí jednoduchého kladkostroje, který je tvořen jednou volnou a jednou pevnou kladkou? Hmotnost volné kladky zanedbej.

18.1. - 22.1. 2021

Ahoj děcka,

díky všem, co mi poslali výsledek pokusu s vařeným a syrovým vajíčkem. Newtonovy zákony shrneme v testu, který si spolu nejdříve projdeme v on-line hodině.

Začneme se věnovat otáčivým účinkům síly: Otáčivé účinky síly, páka (5.36 MB)

Sami pak vypočítejte příklad z učebnice str. 75 cv. 5, str. 76 cv. 8.

Pozor, Pozor!! Ještě připomínám, že tento týden on-line výuka fyziky proběhne ve středu 20.1. v 8:00.

11.1. - 15.1. 2021

Vrhneme se na Newtonovy zákony.

Prezentace:Newtonovy zákony (7.26 MB)

Práce po on-line výuce:

1) Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=0UDhtIX6tXI

2) Pokus s vajíčkem:

•Udělej si na snídani či večeři vajíčko natvrdo.

•Ještě než ho sníš, porovnej ho se syrovým vajíčkem. Dej vajíčka na rovnou podložku a roztoč je. Dotkni se na chvíli vajíčka prstem.

•Jaký je rozdíl mezi syrovým a vařeným vajíčkem? Proč?

3) Na konci prezentace máte zápis. Přepište si ho do sešitu.


Příští týden budeme psát z Newtonových zákonů on-line test. Tak se na to mrkněte. Příští on-line hodinu si to ještě zopákneme.

4.1. - 8.1. 2021

Po Vánocích si připomeneme pár věcí o těžišti a probereme rovnováhu.

Prezentace:Těžiště, rovnovážná poloha (1.9 MB) 

Pracovní list:Těžiště, rovnovážná poloha_PL (46.42 kB)

Pracovní list mi odešlete do středy 6.1. do 12:00. Dodržujte prosím termín odevzdání. Díky

21.12. 2020 - 1.1. 2021

Vánoční prázdniny

14.12. - 18.12. 2020

Dokončili jsme skládání sil stejného, opačného a různého směru. Na pracovní listy, které jste odevzdávali, se společně podíváme po Vánocích. Nakousli jsme téma  Těžiště těles malým fyzikální pokusem. Pochlubte se doma fotkou! Přes Vánoce máte za domácí úkol odpočívat.

7.12. - 11.12. 2020

Naučili jsme se skládat už i síly různoběžné. Abyste se doma nenudili, vypracujte tento pracovní list. Je známkovaný. Přineste ho do hodiny fyziky ve čtvrtek 17.12. Pozdější odevzdání není možné.

Pracovní list_skládání sil I (403.7 kB)

Pracovní list_skládání sil II (365.12 kB)

Prezentace: Skládání sil (2.69 MB)

30.11. - 4.12. 2020

Už víme, co je síla, jak ji značíme a jaké má jednotky. Dokonce ji umíme graficky znázornit. Tento týden jsme si řekli, co je výslednice sil. Umíme už graficky znázornit a vypočítat výslednici sil stejného a opačného směru. 

23.11. - 27.11. 2020

Projedeme si téma z minulého týdne a přidáme pár výpočtů. Nezapomeňme ani na pracovní list, který vypracujte a odešlete do 25.11.Gravitační síla_Pracovní list.docx (14.17 kB)

16.11. - 20.11. 2020

Sice nám odpadá on-line výuka, ale o fyziku rozhodně nepřijdeme. Otevíráme novou kapitolu. Připomeneme si všechno, co jsme se dozvěděli o vzájemném působení těles a o síle v 6. třídě.

https://www.youtube.com/watch?v=4l6UqWmKuoU

Tady máte  prezentaci: Vzájemné působení těles (3.68 MB)

Projděte si prezentaci, podívejte se na video a vyplňte tento pracovní list.Vzájemné působení těles_pracovní list.docx (4.13 MB)

9.11. - 13.11. 2020

Běžíme cílovou rovinku ve výpočtech rychlosti, dráhy času a průměrné rychlosti. Děkuji všem, co mi poslali své práce. Kdo tak ještě neučinil, ať to napraví. Při on-line výuce si ještě projdeme to, co nám nešlo a můžeme uzavřít toto téma známkovaným testem, který odevzdáte do 11.11. 2020.

Najdete ho přímo zde:Výpočty_shrnutí (15.32 kB)

Můžete psát přímo do Wordu nebo zase pošlete fotky.

2.11. - 6.11. 2020

Minule jsme se naučili vypočítat dráhu, tento týden se naučíme vypočítat čas. Jak na to, si ukážeme v pondělí, doma si pak spočítáte tyto příklady, které mi odešlete nejpozději do středy 4.11. 2020:

 • Cyklista jede průměrnou rychlostí 30 km/h. Za jak dlouho ujede 69 km?
 • Ve vsi byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h v úseku o délce 800 m. Jak dlouho projíždělo auto tento úsek, jelo-li maximální povolenou rychlostí?
 • Za jak dlouho projede souprava metra úsek mezi stanicemi o délce 1,2 km, jestliže jede rychlostí 12 m/s?
 • Jak dlouho bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km průměrnou rychlostí 5 m/s a 35 minut věnuje rozcvičení?

Ještě se podíváme na výpočet průměrné rychlosti. Doma si vypočítáte a odevzdáte do středy 4.11. 2020:

 • Vlak jede 45 minut rychlostí 80 km/h a 30 minut rychlostí 40 km/h. Jaká je průměrná rychlost vlaku?
 • Cyklista ujede za 1 hodinu a 12 minut 24 km. Dalších 30 minut jede rychlostí 18 km/h. Jaká je jeho průměrná rychlost?

26.10. - 30.10. 2020

Podzimní prázdniny

19.10. - 23.10. 2020

Ahoj lidi,

rychlost už spočítat umíme, teď se vrhneme na výpočet dráhy. Při on-line výuce si spočítáme jednu část, doma Vás čeká další nálož příkladů:

Výpočty rychlosti a dráhy (58.71 kB)

Výpočet dráhy: s = v . t

 1. Jakou dráhu urazí při rovnoměrném pohybu zvuk ve vzduchu za 1 minutu, je-li rychlost zvuku ve vzduchu 300 m/s. 
 2. Pes běží rychlostí 42 km/h. Jakou vzdálenost uběhne za 36 minut?
 3. Jak daleko uplave delfín za 1 hodinu a 15 minut, jestliže jeho rychlost je 32 km/h?
 4. Na opravované silnici byla omezena rychlost jízdy na 70 km/h. Jak dlouhý je tento úsek, jestliže jej automobil projížděl touto rychlostí po dobu 3 minuty?
 5. Na opravované silnici byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h. Jak dlouhý je tento úsek, projíždělo-li jej auto maximální povolenou rychlostí 3 minuty?

12.10. - 16.10. 2020

Ahoj lidi,

jistě Vás zachvátila panika, že jste přišli o své příklady na výpočet rychlosti. Tak tady jsou:

Vzorový příklad na rozjezd:

Cyklisté vyrazili na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 20 km jim trvala 1 hodinu a 15 minut. Jakou jeli rychlostí?

Zápis:

s = 20 km

t = 1 h 15 min = 1,25 h (protože 15 minut je čtvrtina hodiny neboli 0,25)

v = ? km/h

Výpočet:

v = s : t

v = 20 : 1,25

v = 16 km/h

Odpověď:

Cyklisté jeli rychlostí 16 km/h.


A teď už naostro:

Př. 1

Cyklisté vyrazili na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 36 km jim trvala 1 hodinu a 30 minut. Jakou jeli rychlostí?

Př. 2

Turisté ušli v rovinatém terénu vzdálenost 3 km za 36 minut. Vypočítej jejich rychlost.

Nezapomeň: Převedeme si minuty na hodiny. Víme, že hodina má 60 minut. Takže jedna minuta je jedna šedesátina hodiny (1 min = 1/60 h). 36 minut bude třicet šest šedesátin (36 min = 36/60 h) a to si můžu také napsat jako 36 min = 36 : 60 h ⇒36 min = 0,6 h

Př. 3

Cyklista ujel 2640 m za 5 min. Jakou jel rychlostí?

Vypočítej rychlost v m/s (musíš si minuty převést na sekundy) a pak převeď na km/h. 

Nezapomeň: 1 m/s = 3,6 km/h


Výsledky si nachystejte do on-line výuky.

5.10. - 9.10. 2020

Díky písemce jsme odhalili mezery, které v tomto tématu ještě máme. To budeme muset změnit a příští týden se budeme věnovat opakování hlavně výpočtů.

28.9. - 2.10. 2020

O pondělní hodinu jsme bohužel přišli. Nedá se nic dělat, státní svátek je státní svátek. Ve zbývající hodině jsme se vrátili k výpočtům rychlosti a převodům jednotek rychlosti. Ve čtvrtek 8.10. dostanete možnost zazářit u písemky, takže si už teď začněte opakovat:

1) Co je trajektorie, co je dráha

2) Kdy se těleso pohybuje (sedící cestující ve vlaku vůči sedačce  nebo vůči nádraží)

3) Druhy pohybů - podle čeho je dělíme, jak jsou definovány

4) Výpočet rychlosti (nutné znát, jak značíme rychlost, dráhu, čas; uvádět jednotky; umět převádět minuty na hodiny (ještě zopákneme), jednotky km/h na m/s a naopak)

21.9. - 25.9. 2020

Napsali jsme si malý test z převodů jednotek. Protože to byla první písemka, počítají se jenom jedničky. Z minulého týdne už víme, co je trajektorie, dráha a jak pojmenovat pohyb. Navázali jsme fyzikální veličinou, kterou známe z každodenního života, totiž rychlostí. Naučili jsme se ji vypočítat a taky už umíme převádět m/s na km/hod.

14.9. - 19.9. 2020

Dokončili jsme procvičování převodů jednotek. V pondělí nás čeká malý testík, nic těžkého. Začali jsme se věnovat pohybu. Říct, jestli se těleso pohybuje nebo je v klidu, může být větší oříšek než se zdá. 

7.9. - 11.9. 2020

Opakování:

 - soustava SI, předpony

 - převody jednotek (délka, obsah, objem)