Fyzika

11.11. - 15.11.2019

Pomocí pracovního listu jsme zopakovali učivo o klidu a pohybu těles včetně jednoduchých výpočtů. Začali jsme opakovat znalosti o síle.

4.11. - 8.11.2019

Po prázdninách jsme procvičili výpočty dráhy rovnoměrného pohybu a také jsme si napsali domluvenou prověrku. Zbytek času jsme věnovali grafům závislosti dráhy na čase.

21.10. - 25.10.2019

Napsali jsme si domluvenou prověrku na výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu. Vysvětlili jsme si průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu. Stále je nutno nosit kalkulačky!

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme věnovali opakování postupu řešení fyzikálních úloh (ze 6. ročníku), zavedli jsme si vztah pro výpočet rychlosti a zkusili si řešit jednoduché úlohy na výpočet rychlosti.

7.10. - 11.10.2019

Napsali jsme slíbenou prověrku. Zopakovali jsme fyzikální veličiny čas a dráhu. Zavedli jsme novou veličinu: rychlost. Nezapomeňte do hodin nosit kalkulačky.


30.9. - 4.10.2019

Zabýváme se klidem a pohybem těles. Seznámili jsme se s rozdělením pohybů podle trajektorie a podle rychlosti. Projdi si záznamy učiva v sešitě i učebnici (str.7-17). Nezapomeň na slíbenou prověrku (vzor zadání prověrky máš také v sešitě).