Fyzika

13.1. - 17.1.2020

Neviděli jsme se 3 týdny (prázdniny, hory). Zopakovali jsme učivo o gravitační síle a napsali si opravu jejích výpočtů. Nyní se věnujeme těžišti tělesa a rovnovážné poloze tělesa (uč. str. 48 - 54).

9.12. - 20.12.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku na skládání sil. Nyní se věnujeme gravitační síle. Odvodili jsme si na čem závisí, zavedli jsme si vztah pro výpočet a tyto výpočty procvičujeme. Přes prázdniny toto učivo nezapomeňte :).

2.12. - 6.12.2019

Naučili jsme se najít výslednice dvou sil stejného i opačného směru (graficky i výpočtem). Na pondělí máme domluvenu prověrku z tohoto učiva. Nezapomeňte na rýsovací potřeby.

25.11. - 29.11.2019

Procvičili jsme znázornění síly a napsali jsme domluvenou prověrku. Nyní se učíme skládat síly stejného a opačného směru. Nezapomeňte stále nosit rýsovací potřeby (i kružítko!).

18.11. - 22.11.2019

Tento týden jsme se seznámili s označením síly, jejími vedlejšími jednotkami a také jsme procvičovali znázornění síly (sešit a pracovní list). Nezapomeňte nosit rýsovací potřeby.

11.11. - 15.11.2019

Pomocí pracovního listu jsme zopakovali učivo o klidu a pohybu těles včetně jednoduchých výpočtů. Začali jsme opakovat znalosti o síle.