Fyzika

4.12. - 8.12.2017

Obě hodiny jsme procvičovali gravitační sílu a výpočty této síly a hmotnosti. Procvičte si vše podle sešitů (vlepeny vzorové příklady). Máme slíbenu prověrku.

27.11. - 1.12.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku a pustili se do učiva o gravitační síle. Nejprve jsme zopakovali znalosti z předchozích ročníků. Přidali jsme vedlejší jednotky síly, měřidla síly a také vztah pro výpočet.

20.11. - 24.11.2017

Procvičili jsme si znázorňování i skládání sil = hledání výslednic sil stejného a opačného směru. Zopakujte si vše podle pracovního listu. V pondělí nás čeká prověrka (na výslednice).

13.11. - 16.11.2017

Pokračujeme v učivu o síle. Napsali jsme si prověrečku opakující základní pojmosloví této kapitoly a také způsob znázornění síly. Začali jsme si vysvětlovat skládání sil stejného směru. Znovu si projděte všechno učivo o síle. 

6.11. - 10.11.2017

Napsali jsme shrnující prověrku a pustili jsme se do opakování učiva o síle. Zopakujte si vše podle pracovního listu. 

30.10. - 3.11.2017

Napsali jsme druhou prověrečku na dráhu. Zopakovali a shrnuli jsme učivo o pohybu tělesa. V pondělí nás čeká shrnující prověrka. Opakujte podle sešitů, pracovních listů a učebnice.

23.10. - 25.10.2017

Napsali jsme si slíbenou prověrku na výpočet dráhy a vysvětlili si čtení grafů závislosti dráhy na čase. Projděte si učebnice i záznamy v sešitech. V pondělí nás čeká prověrka na výpočet dráhy a čtení grafu.

16.10. - 20.10.2017

Napsali jsme si další prověrku na výpočet rychlosti. Tentokrát už s převody jednotek. Chválím vás, protože většina z vás zvládla i tento postup řešení. Zavedli jsme vzorec pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu a procvičili jeho výpočet. V pondělí nás čeká prověrka na výpočet dráhy. Podobné příklady najdete v sešitech i v učebnici.

2.10. - 6.10.2017

Seznámili jsme se s novou fyzikální veličinou: rychlostí. Zopakovali jsme si princip řešení fyzikálních příkladů (ze 6. třídy) a procvičili výpočty rychlosti (zatím bez převodů jednotek). Projděte si záznamy v sešitě a kapitolu v učebnici na str. 18 - 19. Nezapomeňte, že nás čeká prověrka z procvičených výpočtů.

9.10. - 13.10.2017

V obou hodinách jsme psali prověrku na výpočet rychlosti. Chválím vás, protože jste se naučili základní postup fyzikálních výpočtů. V pondělí nás čeká ještě jedna podobná prověrka, ale tentokrát nebude zadání v základních jednotkách. Podobné příklady najdete v sešitech i v učebnici.