Fyzika

19.10. - 23.10. 2020

Ahoj lidi,

rychlost už spočítat umíme, teď se vrhneme na výpočet dráhy. Při on-line výuce si spočítáme jednu část, doma Vás čeká další nálož příkladů:

Výpočet dráhy: s = v . t

  1. Jakou dráhu urazí při rovnoměrném pohybu zvuk ve vzduchu za 1 minutu, je-li rychlost zvuku ve vzduchu 300 m/s. 
  2. Pes běží rychlostí 42 km/h. Jakou vzdálenost uběhne za 36 minut?
  3. Jak daleko uplave delfín za 1 hodinu a 15 minut, jestliže jeho rychlost je 32 km/h?
  4. Na opravované silnici byla omezena rychlost jízdy na 70 km/h. Jak dlouhý je tento úsek, jestliže jej automobil projížděl touto rychlostí po dobu 3 minuty?
  5. Na opravované silnici byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h. Jak dlouhý je tento úsek, projíždělo-li jej auto maximální povolenou rychlostí 3 minuty?

12.10. - 16.10. 2020

Ahoj lidi,

jistě Vás zachvátila panika, že jste přišli o své příklady na výpočet rychlosti. Tak tady jsou:

Vzorový příklad na rozjezd:

Cyklisté vyrazili na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 20 km jim trvala 1 hodinu a 15 minut. Jakou jeli rychlostí?

Zápis:

s (dráha).......20 km

t (čas)..............1 hod. 15 min. = 1,25 hod. (protože 15 minut je čtvrtina hodiny neboli 0,25)

v (rychlost)....? km/h

Výpočet:

v = s : t

v = 20 : 1,25

v = 16 km/h

Odpověď:

Cyklisté jeli rychlostí 16 km/h.


A teď už naostro:

Př. 1

Cyklisté vyrazili na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 36 km jim trvala 1 hodinu a 30 minut. Jakou jeli rychlostí?

Př. 2

Turisté ušli v rovinatém terénu vzdálenost 3 km za 36 minut. Vypočítej jejich rychlost.

Nezapomeň: Převedeme si minuty na hodiny. Víme, že hodina má 60 minut. Takže jedna minuta je jedna šedesátina hodiny (1 min. = 1/60 hod.). 36 minut bude třicet šest šedesátin (36 min. = 36/60) a to si můžu také napsat jako 36 min. = 36 : 60 hod. ⇒36 min. = 0,6 hod.

Př. 3

Cyklista ujel 2640 m za 5 min. Jakou jel rychlostí?

Vypočítej rychlost v m/s (musíš si minuty převést na sekundy) a pak převeď na km/h. 

Nezapomeň: 1 m/s = 3,6 km/h


Výsledky si nachystejte do on-line výuky.

5.10. - 9.10. 2020

Díky písemce jsme odhalili mezery, které v tomto tématu ještě máme. To budeme muset změnit a příští týden se budeme věnovat opakování hlavně výpočtů.

28.9. - 2.10. 2020

O pondělní hodinu jsme bohužel přišli. Nedá se nic dělat, státní svátek je státní svátek. V pátek jsme se vrátili k výpočtům rychlosti, už se nám do nich zamotaly i převody jednotek času. Je to trochu komplikovanější, ale žádná hrůza. V pátek 9.10. dostanete možnost zazářit u písemky, takže si už teď  začněte opakovat:

1) Co je trajektorie, co je dráha

2) Kdy se těleso pohybuje (sedící cestující ve vlaku vůči sedačce  nebo vůči nádraží)

3) Druhy pohybů - podle čeho je dělíme, jak jsou definovány

4) Výpočet rychlosti (nutné znát, jak značíme rychlost, dráhu, čas; uvádět jednotky; umět převádět minuty na hodiny, jednotky km/h na m/s a naopak)

21.9. - 25.9. 2020

Napsali jsme si malý test z převodů jednotek. Protože to byla první písemka, počítají se jenom jedničky. Z minulého týdne už víme, co je trajektorie, dráha a jak pojmenovat pohyb. Navázali jsme fyzikální veličinou, kterou známe z každodenního života, totiž rychlostí. Naučili jsme se ji vypočítat a taky už umíme převádět m/s na km/hod.

14.9. - 19.9. 2020

Dokončili jsme procvičování převodů jednotek. V pondělí nás čeká malý testík, nic těžkého. Začali jsme se věnovat pohybu. Říct, jestli se těleso pohybuje nebo je v klidu, může být větší oříšek než se zdá. 

7.9. - 11.9. 2020

Opakování:

 - soustava SI, předpony

 - převody jednotek (délka, obsah, objem)