Fyzika

27.5.- 31.5.2019

Tento týden jsme pokračovali v hydrostatice vysvětlením Archimédova zákona. Víme už na čem závisí velikost vztlakové síly.

20.5.- 24.5.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku. Vysvětlili jsme si hydrostatický paradox a věnovali se porovnávání tlaků a sil v různých kapalinách.

13.5.- 17.5.2019

K hydrostatickému tlaku jsme přidali hydrostatickou tlakovou sílu. Opakujte  podle sešitů (doplněné pracovní listy). Nezapomeňte na domluvenou prověrku.

6.5.- 10.5.2019

Celý týden se věnujeme hydrostatickému tlaku. Zopakujte si podle sešitů (doplněné pracovní listy).

29.4.- 3.5.2019

Pokračovali jsme v učivu o přenosu tlaku. Napsali jsme si z tohoto učiva prověrku. Začali jsme probírat hydrostatický tlak.

23.4.- 26.4.2019

Pokračujeme v učivu o kapalinách v klidu. Vysvětlili jsme si Pascalův zákon a procvičili výpočty tlaku a jeho přenosu v kapalině. 

8.4.- 17.4.2019

Zopakovali jsme si znalosti o tlaku, tlakové síle a tření. Tuto kapitolu jsme zakončili shrnující prověrkou. Nastínili jsme si, co nás čeká dále a připomněli jsme si vlastnosti kapalin.

1.4.- 5.4.2019

Tento týden jsme probírali učivo o třecí síle. Vyzkoušeli jsme si praktické měření smykového tření a ověřili si jak třecí síla závisí na tlakovésíle a drsnosti stykových ploch (sešit, pracovní list + učebnice str. 92-96).

25.3.- 29.3.2019

Pokračovali jsme v učivu o tlaku a jeho účincích. Poslední hodinu jsme si napsali krátké opakování a zkusili si vypočítat obtížnější úlohy. Opakuj stejně jako minulý týden.

18.3.- 22.3.2019

Věnujeme se nové fyzikální veličině: tlaku. Celý týden jsme se snažili pochopit rozdíl mezi tlakovou silou a samotným tlakem (opakuj dle pracovního listu sešitě a učebnice str. 86-89).