Fyzika

18.3.- 22.3.2019

Věnujeme se nové fyzikální veličině: tlaku. Celý týden jsme se snažili pochopit rozdíl mezi tlakovou silou a samotným tlakem (opakuj dle pracovního listu sešitě a učebnice str. 86-89).

11.3.- 15.3.2019

Napsali jsme prověrečku na moment síly. Nyní se zabýváme deformačními účinky síly. Vysvětlili jsme si novou fyzikální veličinu: tlak (opakuj dle sešitu a učebnice str. 86-88).

4.3. - 8.3.2019

Dále probíráme v učivo o momentu síly. Vysvětlili jsme si rovnováhu na jednozvratné páce, zkusili jsme si vypočítat obtížnější slovní úlohy a zopakovali jsme si, kde všude se v praxi s otáčivými účinky síly potkáme.

18.2. - 22.2.2019

Pokračujeme v učivu o momentu síly. Nyní se věnujeme rovnováze na dvojzvratné páce. Znovu si projděte potřebné výpočty.

11.2. - 15.2.2019

Probíráme otáčivé účinky síly = moment síly. Opakuj podle sešitu a učebnice str. 70 - 74.

4.2. - 8.2.2019

Procvičovali jsme Newtonovy pohybové zákony. Nezapomeň na opakovací testík (těžiště + NZ).

28.1. - 1.2.2019

K učivu o těžišti jsme přidali Newtonovy pohybové zákony. Opakuj podle sešitu i učebnice.

21.1. - 25.1.2019

Po návratu z hor jsme se pustili do učiva o těžišti tělesa a s tím související rovnovážné poloze tělesa. Opakujte podle záznamu a pracovního listu v sešitě (uč. str. 48 - 54).

3.1. - 11.1.2019

V novém roce jsme dopsali chybějící prověrky. Zopakovali jsme si znalosti o gravitační síle a naučili se její lehký výpočet.

10.12. - 18.12.2018

Věnovali jsme se skládání sil stejného a opačného směru. Napsali jsme si domluvenou prověrku. Chybějící nezapomenou, že ji dopíší po návratu do školy.

3.12. - 7.12.2018

Napsali jsme lehkou opakovací prověrku, dále procvičili znázorňování síly a začali jsme skládat síly.

26.11.- 30.11.2018

Znalosti o síle stále zdokonalujeme. Už umíme sílu znázornit. Opakujte podle sešitu i učebnice. Nezapomeňte na domluvenou prověrečku a také na rýsovací potřeby.

19.11.- 23.11.2018

Opakovací prověrkou jsme shrnuli kapitolu o pohybu tělesa. Začali jsme opakovat naše vědomosti o síle z předchozích ročníků (sešit, učebnice str. 31-33).

12.11. - 16.11.2018

Napsali jsme prověrku z dráhy a pokračovali jsme ve čtení grafů závislostí dráhy na čase. Také jsme si zopakovali vše, co jsme se o pohybu učili. Na úterý máme domluvenu prověrku. Opakuj podle vzorového pracovního listu, sešitu i učebnice (str. 8 - 27).

5.11. - 9.11.2018

Pokračovali jsme v učivu o pohybu těles. Dokážeme vypočítat dráhu, rychlost i čas. Seznámili jsme se s grafy závislostí dráhy na čase. Nezapomeň na slíbenou prověrku z dráhy.

22.10.- 2.11.2018

Poslední hodiny jsme opět procvičovali (už naposledy) úlohy na výpočet rychlosti. Napsali jsme nahlášenou prověrku. Začali jsme procvičovat výpočet dráhy rovnoměrného pohybu.

15.10.- 19.10.2018

Celý týden se věnujeme propočítávání úloh o pohybu přesně podle návodu na řešení fyzikálních příkladů. Znovu se ujistěte, že znáte označení a jednotky příslušných veličin, vztah pro výpočet a celý postup řešení (máte vzorové řešení v sešitech).

8.10. - 12.10.2018

Stále procvičujeme pojmy kapitoly o klidu a pohybu. K fyzikální veličině dráze jsme přidali novou fyzikální veličinu rychlost. Zopakovali jsme návod na řešení fyzikálních příkladů. Projděte si vzorové řešení v sešitech a znovu si pročtěte záznam o druzích pohybu, abychom si udrželi v hlavách základní pojmosloví.

1.10. - 5.10.2018

Tento týden jsme si vysvětlovali a procvičovali druhy pohybu. Přidali jsme staronovou fyzikální veličinu: dráhu. Učivo k opakování zůstává stejné jako minulý týden.

24.9. - 27.9.2018

Probíráme kapitolu o klidu a pohybu těles. Vysvětlovali jsme si druhy pohybů. Abychom mohli v procvičování úspěšně pokračovat, přečtěte si prosím učivo na vlepeném záznamu (v učebnici je totéž učivo na str. 8 - 17, nebojte se, není to dlouhé, je tam hodně obrázků).

17.9. - 21.9.2018

Tento týden jsme si napsali poslední opakovací prověrku a pustili jsme se do nového učiva o klidu a pohybu těles. Pročtěte si učivo v učebnicích str.8.

3. 9. - 14. 9. 2018

V úvodních hodinách opakujeme převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času. Máme napsány dvě prověrečky z převodů a čeká nás prověrka z převodů jednotek času. Nezapomeňte na kalkulačky.