Fyzika

9.10. - 13.10.2017

Probírali jsme částicovou stavbu látek. V úterní hodině u látek pevných, poznali jsme látky krystalické a amorfní. V páteční hodině u látek kapalných a plynných.

2.10. - 6.10.2017

Už víme, že tělesa se skládají z částic. Viděli jsme pokus s difuzí a umíme zdůvodnit Brownův pohyb. Ve druhé hodině jsme probírali přitažlivé a odpudivé síly mezi částicemi. A pořád opakujeme, co všechno už z fyziky známe.

25.9. - 29.9.2017

Pokračujeme učivem o gravitační síle. Pracovali jsme se siloměrem, umíme vypočítat, jakou silou je přitahováno k Zemi těleso o zadané hmotnosti. Ve druhé hodině tohoto týdne jsme otevřeli kapitolku Částicové složení látek, seznámili jsme se s pojmy molekula a atom.

18.9. - 22.9.2017

S pracovními listy jsme dokončili vlastnosti látek a zvládli jsme i kapitolu Vzájemné působení těles, síla.

4.9. - 15.9.2017

V úvodní hodině jsme se seznámili s fyzikou - pro nás novým předmětem. V první kapitole s názvem Stavba látek jsme probrali pojmy tělesa, látky a pak jsme zkoumali vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.