Fyzika

4.6. - 8.6.2018

Probíráme poslední velkou kapitolu tohoto školního roku, zabýváme s elektrickým obvodem. Máme za sebou úvod a schematické značky částí elektrického obvodu, známe podmínky, za kterých proud obvodem prochází. A umíme el. proud v obvodu poznat podle jeho účinků, víme, které látky jsou vodivé a které patří mezi izolanty.

28.5. - 1.6.2018

Ještě jsme procvičovali tabulku a graf pro záznam naměřených teplot, umíme spočítat průměrnou teplotu za daný časový úsek. Celé učivo o teplotě jsme zpakovali formou testu.

21.5. - 25.5.2018

Zopakovali jsme všechno, co známe a víme o teplotě, teploměrech a měření teploty. A máme za sebou ukázkový příklad na zpracování naměřených hodnot do rtabulky a do grafu - umíme zjistit, kdy byla telota nejvyšší a nejnižší, kdy stoupala, klesala a v kolik hodin byla naměřena zadaná hodnota.

14.5. - 18.5.2018

Pracovním listem jsme procvičili stupnice teploměrů a počítali jsme, o kolik stupňů se teplota změnila a jestli šlo o růst nebo pokles teploty.

7.5. - 11.5.2018

Probírali jsme teploměry, jejich stupnice a také různé druhy a využití teploměrů.

30.4. - 5.5.2018

V jediné hodině tohoto týdne jsme psali prověrku na výpočty, jak dlouho trvala cesta nebo běh závodníka, a pak jsme probírali téma teploměr.

23.4. - 27.4.2018

Ještě jsme se vrátili k počítání s časovými údaji a procvičovali jsme úlohy o závodnících a cestujících. A tady jsou pro kontrolu výsledky DÚ: 3 h 8 min;  2 h 32 min 37 s; 21 h 11 min 20 s; 14 h 23 min.

16.4. - 20.4.2018

Prověrkou jsme ověřili převádění jednotek času a přešli jsme k poslední fyzikální veličině - k teplotě. Máme za sebou pokusy s nahříváním kovové kuličky i s bimetalovým proužkem.

9.4. - 13.4.2018

Opakovali jsme postup pro počítání hustoty a hmotnosti a procvičili jsme převádění jednotek času.

2.4. - 6.4.2018

Krátkými prověrkami jsme předvedli, že zvládáme výpočet hustoty a také hmotnosti. Další kapitolou byl čas - opět postup stejný jako u každé nové fyzikální veličiny.  A opět převádění jednotek.

Slíbené výsledky dobrovolných příkladů k opakování:

1) 0,5 g/cm3        2) 7,81 g/cm3      3) 2,68 g/cm     4) 917 kg/m3     5) 11,3 g/cm3, je to olovo     6) 19,3 g/cm3, je to zlato       7) 2 714,29 kg/m3,  8) 850 kg/m3, je to nafta

1) prosím pozor, v zadání má být hmotnost 16,6 kg, hustota pak vyjde 830 kg/m3 a je to petrolej,    2) 21,4 g/cm3,  platina

19.3. - 28.3.2018

Dvě hodiny jsme věnovali procvičování příkladů, v nichž se ze zadaných veličin počítá hustota. Pak jsme se seznámili se vzorečkem pro výpočet hmotnosti a naučili jsme se, jak z kouzelného trojúhelníku vyvodit oba známé vzorce (pro hustotu a hmotnost) a navíc i vzorec pro objem. A podle známého postupu jsme procvičovali výpočet hmotnosti.

12. 3. - 16. 3. 2018

Jednu hodinu jsme vážili na laboratorních váhách a ve druhé hodině jsme probírali další fyzikální veličinu, tentokrát hustotu.

5.3. - 9.3.2018

Procvičili jsme jednotky hmotnosti a umíme popsat všechny části laboratorních vah.

26.2 . - 2.3.2018

Přešli jsme na další fyzikální veličinu, je to hmotnost. Převádění jednotek hmotnosti už známe z matematiky a také víme, že tuto veličinu i s převody budeme využívat při výpočtech hustoty.

12.2. - 16.2.2018

Procvičili jsme různé stupnice odměrných válců - umíme určit hodnotu nejmenšího dílku, rozsah stupnice, naměřenou hodnotu objemu i chybu měření. Pomocí odměrného válce zvládneme i změřit objem nepravidelného pevného tělesa. A stále opakujeme převádění jednotek objemu.

5.2. - 9.2.2018

Důkladně jsme procvičili jednotky objemu a zopakovali jsme i postup pro měření objemu pomocí odměrných válců, naučili jsme se určit naměřenou hodnotu objemu na různých stupnicích.

22.1. - 2.2.2018

Ukončili jsme učivo o délce a nyní  se seznamujeme s objemem. Zapsali jsme si značku a jednotky objemu. Postupně se učíme převody jednotek objemu a také se seznamujeme s měřením objemu pomocí odměrných válců.

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v učivu o délce. Opakovaně jsme procvičili převody jednotek délky, vysvětlili jsme si postup při měření délky, chybu při měření a také proč provádíme opakovaná měření (sešity + učebnice str. 68 - 73).

8.1. - 12.1.2018

Probíráme fyzikální veličinu délku. Procvičili jsme základní převody jejích jednotek a napsali jsme si z převodů prověrku. Vyzkoušeli jsme změřit obvod sklenice a průměr mince. Čeká nás další prověrka na převody jednotek délky.

3.1. - 5.1.2018

V novém roce jsme začali probírat fyzikální veličiny a seznámili jsme se s měřidly délky.

11.12. - 22.12.2017

Zopakovali jsme dosud probrané učivo (fyzikální kufr) a nakousli jsme učivo o fyzikálních veličinách.

4.12. - 8.12.2017

Napsali jsme si slíbenou doplňovačku. Znovu zopakovali znalosti o mg poli. Znalosti jsme procvičili pomocí klasických i obrácených křížovek.

27.11. - 1.12.2017

Znalosti o magnetech jsme si vyzkoušeli na testu pomocí hlasovátek. Seznámili jsme se s magnetizací látek a s magnetickým polem Země. Nezapomeňte, že máme slíbenu prověrku - doplňovačku.

20.11. - 24.11.2017

Pokračujeme v učivu o magnetech. Seznámili jsme se s pojmy: magnetické pole, mg síla, mg póly, netečné pásmo, magnetka a indukční čáry mg pole.

13.11. - 16.11.2017

V jediné hodině tohoto týdne jsme začali probírat magnetické vlastnosti látek. Rozeznáme magnety podle tvaru, umíme popsat jednotlivé části magnetu.

6.11. - 10.11.2017

Pracovali jsme s tabulkou prvků, umíme podle ní nakreslit model atomu zadané látky a také její kladný a záporný iont. A také víme, jak zelektrovat těleso - pokus s mikroténovým sáčkem provádíme jako domácí úkol.