Fyzika

15.10. - 19.10.2018

Na difuzi jsme navázali Brownovým pohybem, přitažlivými a odpudivými silami mezi částicemi a látkami krystalickými a amorfními. A zvládli jsme i stavbu atomu, víme, co to jsou protony, neutrony, elektrony i protonové číslo.

8.10. - 12.10.2018

Probírali jsme gravitační sílu, měřili jsme siloměrem a provedli jsme pokus se sáčkem čaje ve vodě, který byl úvodem do kapitoly s názvem Částicové složení látek - poznali jsme difuzi.

1.10. - 5.10.2018

Zopakovali jsme vlastnosti látek a pak jsme přešli ke kapitole s názvem Vzájemné působení těles.

24.9. - 27.9.2018

Probírali jsme vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných, u každé vlastnosti umíme uvést příklad.

17.9. - 21.9.2018

Máme za sebou první krátký testík a začali jsme probírat vlastnosti látek.

3. 9. - 14. 9. 2018

Víme, čím se fyzika zabývá a zvládli jsme pojmy těleso a látka. Látky umíme rozdělit na pevné, kapalné a plynné.  Nové učivo jsme důkladně procvičili pomocí pracovních listů.