Fyzika

14.-18.10.2019

Model atomu

- jádro, obal, protony, neutrony, elektrony


Elektrování těles

- kladný a záporný iont


7. - 11.10.2019

Amorfní a krystalické látky

Shrnutí probírané látky

Atom - pojmy: jádro, obal, elektron, proton, neutron, náboj částic


30.9. - 4.10.2019

Síla jako fyzikální veličina


Částicové složení látek

- pojmy: atom, molekula, prvek, sloučenina, difúze a Brownův pohyb


V pátek 11.10. bude test - gravitační síla, síla jako fyzikální veličina, částicové složení látek