Fyzika

9.-13.12.2019

Délka jako fyzikální veličina

- pojmy: rozsah a přesnost (odchylka) měřidla, nejmenší dílek

- odhad x měření, postup měření, opakovaná měření, výpočet aritmetického průměru


2.-6.12.2019

Délka jako fyzikální veličina

- značka (d), jednotky, měřidla


25.-29.11.2019

Magnet - závěrečné opakování


Fyzikální veličiny - úvod


18.-22.11.2019

Magnetické pole Země a pokusy s magnetem


Ve středu 27.11. souhrnný test na celou kapitolu: magnetické vlastnosti látek


11.-15.11.2019

Magnetické pole a indukční čáry

- pojmy: magnetické pole, magnetování, magneticky tvrdá / měkká ocel, indukční čáry, přitažlivé a odpudivé síly


4.-8.11.2019

Magnet

- umělé a přírodní magnety, feromagnetické látky

- dělení magnetů podle tvaru, magnetka

- severní a jižní pól magnetu, netečné pásmo


31.10.-1.11.2019

Úvod do magnetických vlastností látek


21.-25.10.2019

Elektrování těles

- elektrování, odpudivé a přitažlivé síly

- závěrečné opakování kapitoly


14.-18.10.2019

Model atomu

- jádro, obal, protony, neutrony, elektrony


Elektrování těles

- kladný a záporný iont


7. - 11.10.2019

Amorfní a krystalické látky

Shrnutí probírané látky

Atom - pojmy: jádro, obal, elektron, proton, neutron, náboj částic


30.9. - 4.10.2019

Síla jako fyzikální veličina


Částicové složení látek

- pojmy: atom, molekula, prvek, sloučenina, difúze a Brownův pohyb


V pátek 11.10. bude test - gravitační síla, síla jako fyzikální veličina, částicové složení látek