Fyzika


10.-14.6.2019

Opakování.

3.-7.6.2019

Rozvětvený elektrický obvod.

Galvanometr.

27.-31.5.2019

Elektromagnet. V pátek opakovací test na elektřinu (schematické značky, schéma el. obvodu, zkrat, pojistka, cívka, elektromagnet, magnetické pole, zdroj el. napětí, spotřebič, vodič a izolant).

Zvonek.

24.5.2019

Cívka, elektromagnet.

14.5.2019

Magnetické pole elektrického proudu

6.-10.5.2019

Zkrat a jeho důsledky.

Elektrický obvod - zapojování podle schématu.

29.4.-3.5.2019

Pojistka a její funkce v elektrickém obvodu.

23.-26.4.2019

Elektrický proud, el. napětí a el. odpor.

!!! 3.5. test - elektrický obvod a jeho schéma, el. proud, el. napětí a el. odpor !!!

15.-17.4.2019

Elektrický obvod, schematické značky. 

8.-12.4.2019

Graf závislosti teploty na čase, tabulka s hodnotami + výpočet průměrné teploty.

V pátek 12.4. test!!!

1.-5.4.2019

Test + graf závislosti teploty na čase.

25.-29.3.2019

Teplota jako fyzikální veličina.

Pracovní list - odečítání teploty z teploměru; výpočet nárůstu / poklesu teploty.

!!! Příští týden test !!!

18.-22.3.2019

Převody mezi jednotkami času, měření času - v pátek test

Teplotní roztažnost těles

11.-15.3.2019

Čas jako fyzikální veličina, měření času

4.-8.3.2019

Výpočet hmotnosti tělesa, opakování výpočtu hustoty a převodů jednotek.

18.2. - 22.2.2019

V obou hodinách jsme trénovali postup pro řešení fyzikálních příkladů při výpočtu hustoty. A v úterý po jarních prázdninách budeme počítat hustotu v krátké písemce!

11.2. - 15.2.2019

Ještě jsme zopakovali stupnici odměrného válce a na řadu přišla další fyzikální veličina, probíráme hustotu. Známe její jednotky, umíme si najít její hodnoty. A učíme se postup pro počítání fyzikálních příkladů. 

4.2. - 8.2.2019

Důkladně jsme procvičili čtení na stupnici odměrného válce a pak jsme si vyzkoušeli, jak se dá válec s vodou využít pro zjištění objemu pevného tělesa (tím byla čajová lžička).

28.1. - 31.1.2019

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu - naučili jsme se postup pro použití odměrného válce, vypočítat velikost jednoho dílku i určit chybu při měření. 

21.1. - 25.1.2019

Hodně času jsme věnovali převádění jednotek objemu - příklady s přecházením mezi oběma jednotkovými řadami jsou docela náročné. Také jsme opakovali a začali probírat odměrný válec.

14.1. - 18.1.2018

Po zopakování jednotek hmotnosti jsme se pustili do další fyzikální veličiny - na řadě byl objem. Máme za sebou jednotky pro látky pevné i kapalné, nejtěžší jsou pro nás příklady s přechodem mezi těmito jednotkami.

3.1. - 11.1.2018

Ještě jsme se vrátili k jednotkám délky a pak jsme se pustili do hmotnosti. Opět jsme převáděli jednotky a také jsme zvládli postup vážení na laboratorních váhách.

10.12. - 21.12.2018

Přešli jsme k nové velké kapitole, která se zabývá fyzikálními veličinami. Víme, co je to fyzikální veličina a probrali jsme první z nich - délka byla pro nás jednoduchá, její jednotky známe z matematiky.

3.12. - 7.12.2018

Magnetickým polem Země jsme ukončili celou velkou kapitolu o magnetické síle a začali jsme opakovat a shrnovat sílu gravitační, elektrickou a magnetickou.

26.11. - 30.11.2018

Pokračovali jsme učivem o magnetické síle, zvládli jsem indukční čáry, pokusy s magnety i magnetkami. A to, co víme, jsme si ověřovali v pracovních listech.

19. 11. - 23. 11. 2018

Probrali jsme severní a jižní póly magnetů a jejich značení a magnetické pole. A vše ověřili při pokusech - nejvíce se líbily ty s magnety dočasnými.

12.11. - 16.11.2018

Dokončili jsme kapitoly věnované elektrické energii a přešli jsme k energii magnetické. Zatím probíráme magnety umělé a přírodní a různé tvary magnetů.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme se věnovali elektrování těles, bavily nás pokusy a společné bádání, co a jak se při nich dělo.

22.10. - 2.11.2018

Máme za sebou učivo o el. náboji atomového jádra, obalu i celého atomu, víme, jak na sebe vzájemně působí částice se souhlasným i nesouhlasným el. nábojem. A hodně jsme opakovali i procvičovali pomocí pracovních listů i testů.

15.10. - 19.10.2018

Na difuzi jsme navázali Brownovým pohybem, přitažlivými a odpudivými silami mezi částicemi a látkami krystalickými a amorfními. A zvládli jsme i stavbu atomu, víme, co to jsou protony, neutrony, elektrony i protonové číslo.

8.10. - 12.10.2018

Probírali jsme gravitační sílu, měřili jsme siloměrem a provedli jsme pokus se sáčkem čaje ve vodě, který byl úvodem do kapitoly s názvem Částicové složení látek - poznali jsme difuzi.

1.10. - 5.10.2018

Na minulý týden jsme navázali vlastnostmi látek plynných a pak jsme přešli ke kapitole s názvem Vzájemné působení těles.

24.9. - 27.9.2018

Probírali jsme vlastnosti látek pevných a kapalných, u každé vlastnosti umíme uvést příklad.

17.9. - 21.9.2018

Máme za sebou první krátký testík a začali jsme probírat vlastnosti látek.

3. 9. - 14. 9. 2018

Víme, čím se fyzika zabývá a zvládli jsme pojmy těleso a látka. Látky umíme rozdělit na pevné, kapalné a plynné.  Nové učivo jsme důkladně procvičili pomocí pracovních listů.