Fyzika

23.-27.11.2020

Magnetické pole v okolí Země

16.-20.11.2020

Magnet

Prošli jsme si, co je to zmagnetování a jaký je rozdíl mezi magneticky tvrdou a magneticky měkkou ocelí. Něco jsme si také vyzkoušeli v praxi. Podívali jsme se i na to, co jsou to indukční čáry a ukázali jsme si několik obrázků. Příště nás čeká magnetické pole v okolí Země. 

9.-13.11.2020

Ti, co nemají jedničku za Kahoot, mají ještě jednu šanci do úterý 17.11. 20:00. Pravidla jako obvykle. Kdo chce jedničku a napoprvé nevyjde na minimálně 85%, tak opakujte klidně víckrát (poté, co si vše prostudujete, doučíte). Kahoot můžete hrát přes www.kahoot.it a pin 06348183 nebo přímo na odkazu:

https://kahoot.it/challenge/06348183?challenge-id=1e9d0d52-e3fd-4ae8-aa01-78d82acfffde_1605261937352


Magnet - viz prezentace (a samozřejmě vše najdete i v učebnici :))  Magnet 2 (929.76 kB)

- pojmy: póly magnetu a netečné pásmo, severní (N) a jižní (S) pól magnetu, magnetické pole

A co si možná pamatujete navíc? Co se stane s magnetem, pokud bychom ho rozpůlili. Kde má netečná pásmo podkovovitý magnet.

Úkol do příště:

- prostudujte si poslední dvě stránky z prezentace a udělejte si podle nich zápis do sešitu, budeme si o tom příště povídat

- Přemýšlejte, který z obrázků na předposlední straně se týká magneticky měkké a který magneticky tvrdé oceli. Znáte něco takového ze svého okolí? Zkuste najít příklad.

Dobrovolný úkol - do pátku 20.11.

- zkuste nějaký pokus s magnetem a pošlete fotku nebo video

- inspirací vám mohou být třeba videa na odkazech, co jsem psala minulý týden

2.-6.11.2020

Magnetické vlastnosti látek - viz prezentace (a samozřejmě vše najdete i v učebnici :))

Magnet - úvod (6.21 MB)

- jaké známe magnety: podle původu, podle tvaru

- co jsou to feromagnetické látky a které látky mezi ně patří

- na které látky nepůsobí magnet

Zde pro zájemce odkazy na pár slideshow a videí:

prezentace: https://slideplayer.cz/slide/2284552/

můj favorit = magnet + feromagnetická kapalina: https://www.youtube.com/watch?v=L8cCvAITGWM

experimenty a pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=Bux3zA-5RvUhttps://slideplayer.cz/slide/3052490/

19.-23.10.2020

Model atomu, elektrický náboj

- zopakovali jsme model atomu a zjistili, jak jde z elektricky neutrálního atomu "udělat" kladný a záporný iont

- ukázali jsme si, jak vypadá elektrické pole kolem nabitých částic (siločáry) a popsali, jak to funguje mezi souhlasně a nesouhlasně nabitými částicemi

Co si z toho zapamatovat? Zkontrolujte si svůj zápis podle připojeného souboru: 

Zápis - elektrický náboj (315.3 kB)

Nezapomeňte, že do další hodiny můžete stále posílat / ukládat na Teams dobrovolné úkoly na jedničku :D

1. fotku nebo video z vašich pokusů krystalizace

2. fotku nebo video z vačich pokusů elektrování těles, inspirací vám mohou být videa: https://www.youtube.com/watch?v=mssa67rK9Js nebo https://www.youtube.com/watch?v=qrSrn0zfXuw

12.-16.10.2020

Ve škole

​Začali jsme se věnovat elektrickým vlastnostem látek - něco jste si vyzkoušeli a sami jste si měli udělat zápis.

​Doma

Projděte si svůj zápis a přemýšlejte o něm. Jak tomu rozumíte? Je něco, čemu nerozumíte? Zkuste se ještě podívat do učebnice nebo na Internet nebo si vše vyzkoušet a ujasnit si tak, jak to má být správně. V pátek si o tom promluvíme.

Co do příští hodiny?

Doplňte si a zkontrolujte zápis podle přiloženého obrázku. Zápis - atom a elektrování těles (57.64 kB)


5.-9.10.2020

Síla

- síla i bez dotyku: gravitační, magnetická, elektrická

- gravitační síla Země

29.9.-2.10.2020

Skupenství a vlastnosti látek

- dokončení a opakování

Síla

- Co je síla? Kde se s ní setkáte?

- Síla při dotyku dvou těles a její účinky: deformační (změna tvaru) a pohybový (změna rychlosti, směru...) účinek

- Síla bez dotyku: gravitační, magnetická, elektrická

V úterý test na dosud probranou látku:

- pojmy:

a) těleso, látka, skupenství (umět uvést příklady, tabulka podle sešitu)

b) částicové složení látek - atomy a molekuly

                                              - difúze a Brownův pohyb (co to je, příklady)

                                              - krystalické a amorfní látky (umět uvést příklady)

c) síla - účinky síly při dotyku dvou těles: deformační a pohybový (umět uvést příklady)

21.9.-25.9.2020

Skupenství a vlastnosti látek

- vlastnosti látek - dělitelnost, složení z atomů a molekul (prvky, sloučeniny)

- difúze a Brownův pohyb

- látky krystalické a amorfní

14.9.-18.9.2020

Tělesa, látky a skupenství (odpovídá kapitolám 1.1 a 1.2 v učebnici)

Procvičování pojmů těleso a látka, jejich rozlišování:

- "list papíru" je těleso, které je z látky "papír"

- "špalek dřeva" nebo třeba "stůl" jsou tělesa, "dřevo" je látka, ze které tato tělesa jsou

- nesprávnou dvojicí je "papír" jako těleso a "dřevo" jako látka - je sice pravda, že papír se vyrábí ze dřeva, ale fyzika pojmy těleso a látka bere trochu jinak :D

Jaká skupenství existují? Co je pro jednotlivá skupenství charakteristické? V čem jsou stejná, v čem se liší?


Příští týden dokončíme skupenství a zaměříme se na další vlastnosti a složení látek.

7.-11.9.2020

Co je to fyzika a čím se zabývá? Jaké znáte známé fyziky? Jak zkoumat a pozorovat?

Tělesa a látky - úvod Co jsou to tělesa? Z jakých jsou látek?