Fyzika


11.-15.11.2019

Magnetické pole a indukční čáry

- pojmy: magnetické pole, magnetování, magneticky tvrdá / měkká ocel, indukční čáry, přitažlivé a odpudivé síly4.-8.11.2019

Magnet

- umělé a přírodní magnety, feromagnetické látky

- dělení magnetů podle tvaru, magnetka

- severní a jižní pól magnetu, netečné pásmo


1.11.2019

Magnet - úvod

- umělé a přírodní magnety


21.-25.10.2019

Elektrování těles

- elektrování, odpudivé a přitažlivé síly

- závěrečné opakování kapitoly


Magnetické vlastnosti látek - úvod14.-18.10.2019

Model atomu

- jádro, obal, protony, neutrony, elektrony


Elektrování těles

- kladný a záporný iont


7. - 11.10.2019

Amorfní a krystalické látky

Shrnutí probírané látky + siloměr a jeho stupnice


30.9. - 4.10.2019

Síla jako fyzikální veličina


Částicové složení látek

- pojmy: atom, molekula, prvek, sloučenina, difúze a Brownův pohyb


V pátek 11.10. bude test - gravitační síla, síla jako fyzikální veličina, částicové složení látek