Fyzika

20.-24.1.2020

Objem jako fyzikální veličina

- procvičování převodů jednotek

- odečítání z odměrného válce


Hmotnost jako fyzikální veličina

- úvod: měřidla, jednotky, značka

- propojení s praxí


Vzkaz pro nemocné: Hlavně odpočívejte a brzy se uzdravte!


13.-17.1.2020

Objem jako fyzikální veličina

- odměrný válec - rozsah, nejmenší dílek, odchylka měření, jak odečíst / vyznačit určitý objem, jak vypočítat objem tělesa ponořeného do kapaliny

- jednotky objemu a vztahy mezi nimi


V úterý 21.1.2019 test - viz nahoře odměrný válec (známka se počítá do druhého pololetí)!

Procvičte si doma jednotky objemu - viz pracovní list. Přehled vztahů mezi jednotkami viz přiložený obrázek.


6.-10.1.2020

Úspěšné vykročení do nového roku 2020


Délka jako fyzikální veličina - procvičování a závěrečné shrnutí

- procvičování pojmů, převody jednotek délky, výpočet aritmetického průměru

- v pátek 10.1. test


Objem jako fyzikální veličina - úvod

- značka, jednotky, měřidla

17.12.2019

- převody jednotek délky, aritmetický průměr


9.-13.12.2019

Délka jako fyzikální veličina

- pojmy: rozsah a přesnost (odchylka) měřidla, nejmenší dílek

- odhad x měření, postup měření, opakovaná měření, výpočet aritmetického průměru


2.-6.12.2019

Délka jako fyzikální veličina

- značka (d), jednotky, měřidla


25.-29.11.2019

Magnet - závěrečné opakování


Fyzikální veličiny - úvod, délka jako fyzikální veličina


V úterý 3.12. test na úvod do fyzikálních veličin.

18.-22.11.2019

Magnetické pole Země a pokusy s magnetem


V úterý 26.11. souhrnný test na celou kapitolu: magnetické vlastnosti látek


11.-15.11.2019

Magnetické pole a indukční čáry

- pojmy: magnetické pole, magnetování, magneticky tvrdá / měkká ocel, indukční čáry, přitažlivé a odpudivé síly


4.-8.11.2019

Magnet

- umělé a přírodní magnety, feromagnetické látky

- dělení magnetů podle tvaru, magnetka

- severní a jižní pól magnetu, netečné pásmo


1.11.2019

Magnet - úvod

- umělé a přírodní magnety


21.-25.10.2019

Elektrování těles

- elektrování, odpudivé a přitažlivé síly

- závěrečné opakování kapitoly


Magnetické vlastnosti látek - úvod


14.-18.10.2019

Model atomu

- jádro, obal, protony, neutrony, elektrony


Elektrování těles

- kladný a záporný iont


7. - 11.10.2019

Amorfní a krystalické látky

Shrnutí probírané látky + siloměr a jeho stupnice


30.9. - 4.10.2019

Síla jako fyzikální veličina


Částicové složení látek

- pojmy: atom, molekula, prvek, sloučenina, difúze a Brownův pohyb


V pátek 11.10. bude test - gravitační síla, síla jako fyzikální veličina, částicové složení látek