Fyzika


4.9. - 15.9.2017

V úvodní hodině jsme se seznámili s fyzikou - pro nás novým předmětem. V první kapitole s názvem Stavba látek jsme probrali pojmy tělesa, látky a pak jsme zkoumali vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.