Fyzika

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM!


od 15.6.2020

Prázdniny se blíží a tak pomalu finišujeme. Dobrovolné úkoly můžete posílat do neděle 14.6. a poté už uzavírám známky. Aktuální přehled známek můžete vidět na stránkách školy v žákovské knížce. Pokud jsem někomu něco nezapsala, tak se určitě včas ozvěte.


8.-12.6.2020

Do konce roku vás už čeká poslední téma - elektromagnet. Navazuje na minulé téma - cívku. Elektromagnet se využívá třeba v galvanometru či starých typech elektrického zvonku. Teorii najdete v učebnici - kapitoly 3.7-3.8 (tedy strany 136-141). Většina z vás bude ve škole, tak snad se na to stihneme podívat tam (ještě nevím, kolik budeme mít spolu hodin, ale tu první věnujeme určitě praxi - zapojování obvodů).

Tentokrát jen jeden dobrovolný úkol:

Zkuste zjistit, kde se v praxi elektromagnet používá - pošlete mi obrázek a popis k čemu se v daném konkrétním případě používá. Máte ho doma? Nebo ho můžete vidět někde v blízkém okolí?

Učivo pro období uzavření školy

Odkud čerpat informace (postupně se bude objevovat):

- prezentace přiložené zde k výuce

- učebnice fyziky


Co procvičovat (postupně se bude objevovat):

- podle učebnice

- pracovní listy

- teoretické i praktické úkoly


Co dělat, když něčemu nerozumím, nejde mi to nebo chci úlohy navíc:

- kdykoliv s jakýmkoliv dotazem na mne, jsem vám plně k dispozici přes e-mail bristelova@zskunup.cz


12.3. -  18.3.

Čas jako fyzikální veličina

- jak měříme čas nebo dobu trvání určitého jevu

- jaké máme jednotky času, jaké jsou mezi nimi vztahy

- měřidla času


- prostudujte učebnici strany 96-100 a projděte si otázky a úlohy

- stačí jen krátký zápis (viz nahoře soubor)

- vyplňte si pracovní list (viz nahoře soubor ) a zkontrolujte si řešení (soubor)

* dobrovolný úkol na známku (pošlete na můj e-mail):

        BUĎ vytvořte své vlastní hodiny (sluneční, vodní, kyvadlové, přesýpací) - vyfoťte je, popište jak fungují, jaké

                 mají výhody a nevýhody, jak bylo složité je sestrojit

        NEBO zpracujte časový harmonogram a zjistěte, zda se dá stihnout následující akce během jediného dne:

           - odjezd z Kunovic

           - návštěva doma u 2 babiček, s každou si popovídat minimálně 2 hodiny

           - příjezd do Kunovic

           - k dispozici máte: kolo v Kunovicích, hromadnou dopravu (MHD, vlak, autobus, …), můžete chodit pěšky,

             peníze nerozhodují

           - adresa babiček: Praha 6 - Dejvice, Bánskobystrická 7

                                          Ostrava - Mariánské Hory, Marie Pujmanové 17

           - odhadněte, kolik bude doprava stát


19.3. - 29.3.

Teplota jako fyzikální veličina

- teplotní roztažnost těles (pevných, plynných, kapalných), bimetalový pásek (dvojkovový pásek)

- teploměr, jak správně odečítat hodnoty z teploměru

- jaké máme jednotky teploty, změna teploty v průběhu času


- prostudujte si teorii v učebnici strany 100 - 116 a projděte si otázky a úlohy

- stačí jen krátký zápis do sešitu

- vyplňte si pracovní list (viz soubor Pracovní list - teplota), pomocí vám může být přiložená prezentace (viz soubor Teplota), učebnice, kamarád, google, … a počítat za vás může Excel - pokud si s něčím nejste jistí, klidně se mi ozvěte


* a je tu další dobrovolný úkol na známku (pošlete na můj e-mail):

        BUĎ proveďte vlastní důkaz (nebo vyvraťte:-)) teplotní roztažnosti těles (inspirovat se můžete třeba

                 v učebnici, ale lépe vymyslete něco originálního sami)  - vyfoťte sebe při pokusu nebo alespoň

                 průběh pokusu, popište, co jste dělali, k čemu jste došli a jak to bylo pro vás složité; přemýšlejte,

                 nezkoušejte nic nebezpečného; budete-li pracovat s vyššími teplotami, buďte opatrní a chraňte se!

        NEBO zpracujte graf vývoje teplot v průběhu času (inspirace opět třeba v učebnici, v grafu musí být

                   alespoň 10 hodnot) a vypočítejte jejich průměr; může jít o:

                   - vlastní pozorování teploty během jednoho dne (v pravidelných intervalech, např. po jedné hodině)

                   - vlastní pozorování teploty během 10 dnů (každý v pravidelném čase, např. v 16:00)

                   - vygooglené hodnoty denní teploty ve vaší vysněné destinaci (min. 10 po sobě jdoucích dnů)


30.3. - 3.4.

S dubnem zahajujeme letošní poslední velké téma, kterým je elektřina. Na úvod vás bude čekat to nejdůležitější - bezpečnost práce a první pomoc. Pak bude trochu teorie a až se dostaneme do školy, tak se těšte na praktické pokusy.

Elektrický obvod

- bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

- první pomoc při úrazu elektrickým proudem


- překvapivě teorie je v učebnici zařazena až na konec a je velmi stručná, najdete ji na stranách 147 - 150, projděte si text i otázky a úlohy

- zápis do sešitu není nutný, nutné je však tato pravidla vždy dodržovat!


* a je tu další dobrovolný úkol na jedničku, tentokrát teoretický (v praxi opravdu nezkoušejte!!!), ale s širším výběrem témat (pošlete opět během týdne na můj e-mail):

       Zaměřte na bezpečnost nebo na první pomoc a zpracujte jedno z těchto témat:

                 - jak postupovat při úrazu elektrickým proudem = vypracujte praktický "letáček" pro malé děti

                 - jak se chovat venku při bouřce = vypracujte praktický "letáček" pro malé děti

                 - zjistěte ve svém okolí nějaký příklad, kdy (skoro) došlo k nehodě; napište, proč se to stalo (jaké

                  pravidlo bylo porušeno) a jak se lze podobné situaci příště vyhnout

                 - zjistěte, zda a proč dochází k úrazům elektrickým proudem u zvířat (např. ptáci a el. vedení), dá se

                   tomu nějak zabránit? 

                 - zjistěte, co se stane s lidským organizmem po zásahu bleskem nebo el. proudem

                 - jakýkoliv jiný námět spjatý s tématem


6.4. - 8.4.

Dobrovolný úkol na tento týden

Tvořte doma a pošlete mi nejlépe fotku nebo prezentaci, plakátek... , stačí i jen e-mail. Trochu inspirace v příloze:-) A co tvořit a jakou to má spojitost s fyzikou?

BUĎ: Chtěli jste probírat gravitaci a tady je k ní úkol - zkuste ji tak trochu popřít při stavbě věže - pokuste se o co nejvyšší věž a změřte ji, nebo postavte co nejkrásnější, nejzajímavější, nejvelikonočnější, nejšikmější, nejpevnější.... věž a pořiďte k ní fotodokumentaci, napište, co bylo nejtěžší, v čem je vaše věž nej:-)

NEBO: Tvořte, kuťte, vařte, pečte... a napište, co z fyziky jste při tom použili. Můžete také pořídit fotodokumentaci a vaši práci nějak zajímavě popsat.

14. - 17.4.

Téma tohoto týdne je: Elektrický obvod a zdroje elektrického napětí.

Co to je? Proč to potřebuji znát? Podívejte se do prezentace v příloze.

Kdo chce, může si k tomu prostudovat v učebnic stránky 117-123. Jsou tam i otázky a úkoly, které si můžete projít.

A co DOBROVOLNÝ ÚKOL na tento týden? Opět si můžete vybrat.

BUĎ si doma vytvořte vlastní zdroj elektrického napětí nebo vyrobte vlastní „elektrárnu“ (více v prezentaci)

NEBO doma hledejte a zkoumejte zdroje elektrického napětí, které používáte. Nafoťte a uspořádejte je do tabulky nebo jen přehledně zapište. Způsob zpracování úkolu je na vás, ale zkuste najít alespoň 3 různé zdroje elektrického napětí. U každého zdroje zjistěte hodnotu jeho napětí včetně jednotek (bývá na něm napsána).


20. - 24.4.

Opět velké díky všem, kteří se zapojili. Někteří z vás měli výsledky přímo luxusní! Ukázky najdete v přiložené prezentaci, která se trochu vrací k minulému tématu a přichází také s něčím novým. V učebnici se stále pohybujeme na stránkách 117-123.

Procvičit zdroje elektrického napětí si můžete přes stránku: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2969

Kdo stále nemá zažitu bezpečnost při práci s el. proudem, tak si ji může procvičit na stejném serveru:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/2976 


A co DOBROVOLNÝ ÚKOL na tento týden? 

BUĎ doma hledejte a zkoumejte spotřebiče, které používáte. Nafoťte a uspořádejte je do tabulky nebo jen přehledně zapište. Způsob zpracování úkolu je na vás, ale zkuste najít alespoň 5 spotřebičů. U každého spotřebiče zjistěte, jaký zdroj napětí využívá (nápověda na stránce se spotřebiči v příloze). 

NEBO si zopakujte hustotu - porovnejte hustotu minimálně 2 látek (případně těles). Jak na to? Uvádím jednu z možných variant postupu, klidně si ale vymyslete jinou, vlastní. Variant je spoustu a některé i jednodušší:-)

             - vezměte si odměrku / skleničku na které je ryska třeba 100 ml nebo 0,2 l …

             - položte odměrku na váhu a váhu vynulujte

             - nalijte do odměrky první látku (třeba vodu) a odečtěte na váze hmotnost této první látky

             - vyprázdněte odměrku (případně ji usušte :-))

             - postup opakujte s dalšími látkami jako třeba olej, ocet, sirup, jar, sůl, cukr, mouka, hlína, písek, barva ….                  záleží, co máte po ruce, rodiče vám povolí a co nezničí odměrku

             - vypočítejte hustotu (nejlépe v g/cm3, ale můžete jakékoliv jiné, hlavně ale správné!)

             - porovnejte výsledky


Vše mi pošlete na e-mail zpracované vhodným způsobem. Fotky obzvlášť potěší:-)


27.4. - 7.5.

Děkuji moc za skvělé dobrovolné úkoly! Dokážete opravdu mile překvapit a potěšit. Jedno opravdu vydařené video najdete na FB a pár fotek v aktualitách na stránkách školy. Poslali jste také spoustu měření a obrázků, které se vztahovaly k hustotě. Vše bylo naprosto bez chyby spočítané a tak to hned dál využijeme. Další z vás pokořili Kahoot a proto doufám, že všichni už víte, jak se správně chovat při bouřce či jak poskytovat první pomoc.

Blíží se nám státní svátky, takže nám odpadnou páteční hodiny :-( Rozhodla jsem se proto zaúkolovat vás rovnou na 14 dní. Doufám, že to nevadí :-)

Tentokrát vás čekají "elektrické veličiny" a vodiče a izolanty. Stručné shrnutí probírané látky a spoustu vašich obrázků najdete v přiložené prezentaci. Najdete tam i zadání dobrovolných úkolů. Více teorie, otázky a úkoly pak můžete nalézt v učebnici - pokračujeme kapitolami 3.2-3.3 (tedy stránky 121-127).

DOBROVOLNÉ ÚKOLY jsou tentokrát 3 a máte na ně 14 dní. Je úplně na vás, zda a kolik si jich vyberete :-)

1. návrh: Historické osobnosti a objevy vztahující se k elektřině - zpracujte libovolným stylem (více v prezentaci)

2. návrh: Vodiče a izolanty - definujte vlastními slovy, co tyto pojmy znamenají a uveďte pár příkladů (více detailů opět v prezentaci)

3. návrh: Hustota - přehled toho, co jste odměřili, zvážili a vypočítali najdete v příloze a tam je i tento úkol

11.5. - 15.5.

Nyní se zaměříme na zahřívání vodiče při průchodu elektrického proudu a na pojistky a jističe. Teorii, otázky a úkoly opět naleznete v učebnici - pokračujeme kapitolami 3.4-3.5 (tedy stránky 128-132). Dovíte se něco o tepelných elektrických spotřebičích (typický třeba fén nebo toustovač / topinkovač - v některých můžete i přímo vidět "rozžhavené drátky") a také o zkratu a pojistkách. Pojistkám se věnuje i toto video - prvních 30 sekund klidně přeskočte, nejzajímavější jsou záběry a zpomalené záběry destrukce pojistek (dochází k tomu v situaci, kdy jsou pojistky zatíženy větším napětím než na kolik jsou konstruovány). A co si z toho všeho zapamatovat? Úplně stačí, když budete vědět, že:

a) pokud vodičem prochází elektrický proud, tak se zahřívá - využívají toho některé spotřebiče

b) pokud propojíte oba póly zdroje přímo (tedy v obvodu není žádný spotřebič), dojde ke zkratu (dráty / kabely vede velký proud a tyto vodiče se velmi zahřívají, může dojít i k jejich vzplanutí a tím třeba i požáru domu)

c) proti zkratu chrání pojistky (jsou obvykle součástí spotřebiče - přepálí se vlákno v pojistce, ale spotřebič se tím pádem nepřehřeje a neshoří, pokud by se vyměnila pojistka, spotřebič by měl fungovat bez problémů dál)

d) proti zkratu chrání jističe (jsou obvykle součástí elektroinstalace domů - pokud některým obvodem prochází příliš velký proud, jistič rozpojí tento obvod a tím nás ochrání proti případnému zničení spotřebičů nebo požáru; jistič stačí nahodit a vše by mělo fungovat dál)

A na závěr jako vždy DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

1. návrh: Zkrat - definujte vlastními slovy, co tento pojem znamená, a uveďte alespoň jeden příklad, jak k němu může dojít (využít můžete i ukázku z filmu nebo knihy :-))

2. návrh: Jističe a pojistky - zjistěte, kde máte doma jističe a vyfoťte je; nebo zkuste najít nějakou pojistku a také pošlete fotku s popisem odkud je

3. návrh: Tepelný spotřebič - zkuste nějaký doma najít a nejlépe za chodu vyfotit (bezpečnost má ale rozhodně přednost), uveďte k čemu se v tomto konkrétním případu využívá to, že se vodič při průchodu elektrickým proudem zahřívá

18.5. - 22.5.

Kahoot se většině z vás podařil a přišly i pěkné dobrovolné úkoly. Tento týden se budeme věnovat jednoduchému a rozvětvenému elektrickému obvodu a ještě si i trochu zopakujeme zkrat, pojistky a jističe. Teorii, procvičování i dobrovolné úkoly jsem tentokrát zpracovala do přiložené prezentace. Kdyby vám cokoliv nebylo jasné, určitě se ozvěte. Teorii najdete i v učebnici. Rozvětvený obvod je kapitola 3.9 (tedy stránky 142-145). U této kapitolky je škoda, že si nemůžeme vyzkoušet ve škole v praxi. Určitě by pro vás vše bylo jasnější a názornější. Snad alespoň pomohou animace. Máte-li někdo doma elektronickou stavebnici (třeba Boffin), tak ale můžete zkusit minimálně zapojení vedle sebe a za sebou.


DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

V přiloženém souboru - výběr ze 3 variant (křížovka a 2x rozvětvené obvody). Křížovku / odpovědi pošlete prosím na můj e-mail.

22.5. - 29.5.

A co se naučíte nového? Začneme se zabývat magnetickým polem elektrického proudu. Prozatím jen úvod, který nenajdete v učebnici. Našla jsem k němu krátkou prezentaci, tak si ji prostudujte. Zajímavá by pro vás mohla být i tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Q6LfWUX-IEU (jen je tam česká, ne vždy spisovná čeština)

https://www.youtube.com/watch?v=otcXqdyBEPc (praktická ukázka siločar kolem vodiče)


Co si z toho zapamatovat? Stačí jediné: Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud, je magnetické pole. Co to znamená? Jednoduše: vodič se chová jako magnet. Cokoliv dalšího si zapamatujete, tím líp :)


Dobrovolný úkol na tento týden - tentokrát výběr ze dvou variant:

BUĎ mi napište váš názor na jaderné elektrárny - jste pro nebo proti? A proč? Co vám na nich nejvíc vadí nebo co se vám na nich líbí? Je jedno zda jste jejich zastánci či odpůrci, ale nezapomeňte mi připsat jak jejich výhody, tak i nevýhody. Určitě nějaké najdete! Doplňte prosím také informaci, kde se nachází v ČR a která je nám nejblíž. Pokud připojíte nějakou zajímavost nebo fotografii budu moc ráda. Formát je na vás - může to být rukou do sešitu, na počítači...


NEBO si opět procvičte rozvětvené obvody - zadání v příloze.


1.6. - 5.6.

Tentokrát vás čeká cívka. Co to je a k čemu je najdete jak v přiložené prezentaci, tak v kapitole 3.6 v učebnici (strany 133-135). V prezentaci najdete to, co byste o cívce měli vědět a také dvě videa. Videa by vám měla ujasnit a v praxi ukázat, jak cívka funguje a jak se využívá. V prezentaci najdete i zadání dobrovolného úkolu na tento týden - jeden z nich je celkem náročný na materiál (potřebujete velmi silný magnet), druhý se dá vygooglit. Kdybyste se pokoušeli o první úkol a on se nedařil, tak nevadí. Udělejte fotku a napište, co jste zkoušeli a proč si myslíte, že vám to nejde :)