Fyzika


3.12. - 7.12.2018

Magnetickým polem Země jsme ukončili celou velkou kapitolu o magnetické síle a začali jsme opakovat a shrnovat sílu gravitační, elektrickou a magnetickou.

26.11. - 30.11.2018

Pokračovali jsme učivem o magnetické síle, zvládli jsem indukční čáry, pokusy s magnety i magnetkami. A to, co víme, jsme si ověřovali v pracovních listech.

19. 11. - 23. 11. 2018

Probrali jsme severní a jižní póly magnetů a jejich značení a magnetické pole. A vše ověřili při pokusech - nejvíce se líbily ty s magnety dočasnými.

12.11. - 16.11.2018

Dokončili jsme kapitoly věnované elektrické energii a přešli jsme k energii magnetické. Zatím probíráme magnety umělé a přírodní a různé tvary magnetů.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme se věnovali elektrování těles, bavily nás pokusy a společné bádání, co a jak se při nich dělo.

22.10. - 2.11.2018

Máme za sebou učivo o el. náboji atomového jádra, obalu i celého atomu, víme, jak na sebe vzájemně působí částice se souhlasným i nesouhlasným el. nábojem. A hodně jsme opakovali i procvičovali pomocí pracovních listů i testů.

15.10. - 19.10.2018

Na difuzi jsme navázali Brownovým pohybem, přitažlivými a odpudivými silami mezi částicemi a látkami krystalickými a amorfními. A zvládli jsme i stavbu atomu, víme, co to jsou protony, neutrony, elektrony i protonové číslo.

8.10. - 12.10.2018

Probírali jsme gravitační sílu, měřili jsme siloměrem a provedli jsme pokus se sáčkem čaje ve vodě, který byl úvodem do kapitoly s názvem Částicové složení látek - poznali jsme difuzi.

1.10. - 5.10.2018

Na minulý týden jsme navázali vlastnostmi látek plynných a pak jsme přešli ke kapitole s názvem Vzájemné působení těles.

24.9. - 27.9.2018

Probírali jsme vlastnosti látek pevných a kapalných, u každé vlastnosti umíme uvést příklad.

17.9. - 21.9.2018

Máme za sebou první krátký testík a začali jsme probírat vlastnosti látek.

3. 9. - 14. 9. 2018

Víme, čím se fyzika zabývá a zvládli jsme pojmy těleso a látka. Látky umíme rozdělit na pevné, kapalné a plynné.  Nové učivo jsme důkladně procvičili pomocí pracovních listů.