Fyzika


19.3. - 23.3.2018

Obě hodiny tohoto týdne jsme věnovali procvičování příkladů, v nichž se ze zadaných veličin počítá hustota.

12.3. - 16.3.2018

Jednu hodinu jsme vážili na laboratorních váhách a ve druhé hodině jsme probírali další fyzikální veličinu, tentokrát hustotu.

5.3. - 9.3.2018

Procvičili jsme jednotky hmotnosti a umíme popsat všechny části laboratorních vah.

26.2 . - 2.3.2018

Přešli jsme na další fyzikální veličinu, je to hmotnost. Převádění jednotek hmotnosti už známe z matematiky a také víme, že tuto veličinu i s převody budeme využívat při výpočtech hustoty.

12.2. - 16.2.2018

Procvičili jsme různé stupnice odměrných válců - umíme určit hodnotu nejmenšího dílku, rozsah stupnice, naměřenou hodnotu objemu i chybu měření. Pomocí odměrného válce zvládneme i změřit objem nepravidelného pevného tělesa. A stále opakujeme převádění jednotek objemu.

5.2. - 9.2.2018

Důkladně jsme procvičili jednotky objemu a zopakovali jsme i postup pro měření objemu pomocí odměrných válců, naučili jsme se určit naměřenou hodnotu objemu na různých stupnicích.

22.1. - 2.2.2018

Ukončili jsme učivo o délce a nyní  se seznamujeme s objemem. Zapsali jsme si značku a jednotky objemu. Postupně se učíme převody jednotek objemu a také se seznamujeme s měřením objemu pomocí odměrných válců.

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v učivu o délce. Opakovaně jsme procvičili převody jednotek délky, vysvětlili jsme si postup při měření délky, chybu při měření a také proč provádíme opakovaná měření (sešity + učebnice str. 68 - 73).

8.1. - 12.1.2018

Probíráme fyzikální veličinu délku. Procvičili jsme základní převody jejích jednotek a napsali jsme si z převodů prověrku. Vyzkoušeli jsme změřit obvod sklenice a průměr mince. Čeká nás další prověrka na převody jednotek délky.

3.1. - 5.1.2018

V novém roce jsme začali probírat fyzikální veličiny a seznámili jsme se s měřidly délky.

11.12. - 22.12.2017

Zopakovali jsme dosud probrané učivo (fyzikální kufr) a nakousli jsme učivo o fyzikálních veličinách.

4.12. - 8.12.2017

Napsali jsme si slíbenou doplňovačku. Znovu zopakovali znalosti o mg poli. Znalosti jsme procvičili pomocí klasických i obrácených křížovek.

27.11. - 1.12.2017

Znalosti o magnetech jsme si vyzkoušeli na testu pomocí hlasovátek. Seznámili jsme se s magnetizací látek a s magnetickým polem Země. Nezapomeňte, že máme slíbenu prověrku - doplňovačku.

20.11. - 24.11.2017

Pokračujeme v učivu o magnetech. Seznámili jsme se s pojmy: magnetické pole, mg síla, mg póly, netečné pásmo, magnetka a indukční čáry mg pole.

13.11. - 16.11.2017

V jediné hodině tohoto týdne jsme začali probírat magnetické vlastnosti látek. Rozeznáme magnety podle tvaru, umíme popsat jednotlivé části magnetu.

6.11. - 10.11.2017

Pracovali jsme s tabulkou prvků, umíme podle ní nakreslit model atomu zadané látky a také její kladný a záporný iont. A také víme, jak zelektrovat těleso - pokus s mikroténovým sáčkem provádíme jako domácí úkol.