Fašank v režii vychovatelek z družiny

před 6 roky, 28.1.2016 Na fašankovou obchůzku jsme letos vyrazili v předstihu

Fašankovou obchůzku mají žáci naší školy již za sebou, patrně jako první. Jelikož začátek masopustu připadl na den, kdy všichni budeme na prázdninách, nenechali jsme si tento zážitek ujít. Paní vychovatelky školní družiny i s absolventkou naší školy Sabčou, která je ve školní družině na praxi, připravily pro všechny žáky prvního stupně skvělý program. Ten byl propracován do posledního detailu. Žáci čtvrtých tříd se stali vedoucími skupin, do kterých se pomocí karet a symbolů rozdělili ostatní žáci. Co na děti čekalo? Fašankový pětiboj. Děti si zasoutěžily, ale také se během dopoledne seznámily s novými informacemi, které se týkaly masopustu. Svoje znalosti si ověřily v zábavném kvízu, při kterém pracovaly s tablety. Balanc s koblihami, hádanky, starodávná řemesla, to všechno si stihly děti vyzkoušet během dopoledne. Nechyběly ani písničky a závěrečná obchůzka Kunovicemi se zastávkou v lékárně, na městském úřadě a u paní Habartíkové. Pochutnali jsme si na koblihách, božích milostech, čokoládkách. I když nám počasí moc nepřálo, podle úsměvů všech zúčastněných se dá říci, že letošní fašank se opravdu vydařil. Poděkování posíláme všem skvělým vychovatelkám do školní družiny!