Fašank

před 4 roky, 18.2.2016 Letos jsme fašankovou obchůzku absolvovali s předstihem 28. ledna.

Skvělý program letos pro nás připravily naše vychovatelky ŠD. Žáci čtvrtých tříd se stali vedoucími skupin, do kterých se pomocí karet a symbolů rozdělili ostatní žáci. Co na děti čekalo? Fašankový pětiboj. Děti si zasoutěžily, ale také se během dopoledne seznámily s novými informacemi, které se týkaly masopustu. Svoje znalosti si ověřily v zábavném kvízu, při kterém pracovaly s tablety. Balanc s koblihami, hádanky, starodávná řemesla, to všechno si stihly děti vyzkoušet během dopoledne. Nechyběly ani písničky a závěrečná obchůzka Kunovicemi se zastávkou v lékárně, na městském úřadě, u paní Habartíkové, u Mléčků, Lhotů, Bozděchů a Kropáčků. Pochutnali jsme si na tradičních koblihách, božích milostech a dalších dobrotách. I když nám počasí moc nepřálo, podle úsměvů všech zúčastněných se dá říci, že letošní fašank se opravdu vydařil.