Fašank

před 4 roky, 5.2.2016 Jakou masku si připravit na fašankovou obchůzku?

 Příprava byla veliká. Učili jsme se nové písničky a říkadla, povídali jsme si o masopustu nebo-li fašanku, připravovali jsme si masky. Vše mělo vypuknout 28. ledna v den rozdávání vysvědčení a ukončení prvního pololetí. Žáci čtvrtých tříd se stali vedoucími skupin, do kterých se pomocí karet a symbolů rozdělili ostatní žáci. Co na děti čekalo? Fašankový pětiboj. Děti si zasoutěžily, ale také se během dopoledne seznámily s novými informacemi, které se týkaly masopustu. Svoje znalosti si ověřily v zábavném kvízu, při kterém pracovaly s tablety. Balanc s koblihami, hádanky, starodávná řemesla, to všechno si stihly děti vyzkoušet během dopoledne. Nechyběly ani písničky a závěrečná obchůzka Kunovicemi se zastávkou v lékárně, na městském úřadě a u paní Habartíkové. Pochutnali jsme si na koblihách, božích milostech, čokoládkách. I když nám počasí moc nepřálo, podle úsměvů všech zúčastněných se dá říci, že letošní fašank se opravdu vydařil. A kde je to vysvědčení? Čekalo na nás překvapení, kdy nám je předávala paní starostka Mgr. Ivana Majíčková za přítomnosti pana místostarosty. Paní učitelka se spokojeně usmívala, jelikož udělila všem svým prváčkům za práci v prvním pololetí samé jedničky.