Exkurze na radnici v Kunovicích

před 4 roky, 6.10.2017 V prvouce probíráme naši obec a tak jsme uvítali, když jsme měli možnost navštívit městský úřad.

Svůj čas nám věnovala paní tajemnice Ing. Helena Vajdíková. Dozvěděli jsme se, jak funguje městský rozpočet, zhlédli propagační spoty o Kunovicích, poslechli  jsme si něco z historie Kunovic. Na stavebním odboru jsme se seznámili s územním plánem a víme, jak si počínat, jestliže se rozhodneme stavět (tedy až budeme dospělí, zatím můžeme poradit svým rodičům). Na závěr nás osobně ve své pracovně přijala paní starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA. I pro ni jsme měli připraveny otázky a ona pro nás dárečky. Zajímala se i o naše názory na dění v Kunovicích. Děkujeme za pozvání, čas a ochotu se nám věnovat.