Družina během jarních prázdnin

před 27 dny, 5.2.2021 Zjišťujeme zájem

Vážení rodiče. Rádi bychom pro všechny děti, které navštěvují školní družinu, zabezpečili její provoz i během jarních prázdnin, tedy v době od 8. do 12. 3. 2021.

Vzhledem k tomu, že organizace provozu školní družiny je v této době více než náročná, poprosím Vás, abyste Váš případný zájem projevili vyplněním níže uvedeného lístku a jeho zasláním na e-mail: tvrdon@zskunup.cz

V případě žáků prvních a druhých ročníků školní družinu během jarních prázdnin otevřeme, pokud o to bude odpovídající zájem.

V případě žáků třetích a čtvrtých ročníků družinu během jarních prázdnin pochopitelně otevřeme pouze tehdy, pokud by se změnila současná situace a děti z těchto ročníků mohly v té době chodit do školy a do družiny.

Protože stále platí přísná pravidla pro organizaci činnosti školní družiny a na jejich zabezpečení potřebujeme výrazně více lidí než kdykoliv v minulosti, a tudíž i čas na přípravu, poprosíme Vás o vyplnění a poslání anketního lístku nejpozději do pátku 12. 2. 2021, do 12.00.

Není samozřejmě nutné nic vyplňovat, pokud zájem o družinu v době jarních prázdnin nemáte. A jen pro jistotu – využít školní družinu v době jarních prázdnin mohou pouze ty děti, které jsou do družiny přihlášené.

S poděkováním za spolupráci
Marek Tvrdoň, ředitel školy

MÁM ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN, OD 8. DO 12. 3. 2021

Jméno dítěte:

Třída:

Zákonný zástupce:

Není to nezbytně nutné, ale výrazně nám pomůže, když odhadnete i čas, ve kterém bude dítě do družiny chodit. Příklad – od 07.00 do 13.00 apod.

POZNÁMKA: V době prázdnin nemají děti nárok na dotované obědy. Stravování ve školní jídelně jim ale zajistit můžeme, ovšem za „plnou“ cenu, tedy 76,- Kč za jeden oběd.

Rádi bychom Vám umožnili anketu vyplnit přímo v prostředí Bakalářů. V tomto prostředí ale vidíme pouze anonymní odpovědi, což by pro nás vzhledem k nutnosti držet homogenní skupiny jednotlivých tříd nemělo žádný význam a nijak by nám to nepomohlo při přípravě na to, jak chod družiny během prázdnin personálně zabezpečit.