Druháci v zajetí encyklopedií

před 3 roky, 24.2.2016 Vyhledávat podle abecedního rejstříku, najít tři zajímavosti, zapsat je, zapamatovat si je a seznámit s nimi svoje spolužáky, to by pro starší školáky neměl být velký problém.

Ale jak se s tímto úkolem poprali druháci? Skvěle! Pracovali v malých skupinách, sami si zvolili oblast, kterou chtějí blíže poznat. A pak přišla malá vědecká konference. Svoje poznatky předali druháci dál svým kamarádům ve třídě. V závěru náročné práce si mohli všichni společně ověřit, zda si nové informace zapamatovali. Za správně zodpovězenou otázku získaly skupiny body do celoroční hry. „Nejvíce se nám líbilo, že jsme si sami zjišťovali informace. Začali jsme se orientovat v tlustých knihách, umíme používat abecedu. Těšíme se na další práci s encyklopediemi.“