DOPRAVNÍ VÝCHOVA

před 4 roky, 8.10.2017 V září jsme měli projektové vyučování, pracovali jsme ve skupinách.

Dnes 29.9. jsme v hodině prvouky poznávali dopravní značky. Paní učitelka nás rozdělila do skupin. Plnili jsme různé úkoly a doplňovačky. A šli jsme na vycházku a tam jsme poznávali značky v okolí školy. Bylo to super.

                                                                                                                                                               NATÁLKA

V pátek jsme šli poznávat značky v okolí školy. Znát značky je potřebné. Dopravní předpisy musíme dodržovat při chůzi i při jízdě na kole. Myslím si, že je pro nás moc důležitá značka STŮJ. A na konci vycházky nás paní učitelka vyfotila.

                                                                                                                                                            ŠTĚPÁNEK

Dnes jsme měli prvouku, bylo to moc dobré. Pracovali jsme ve skupinách po čtyřech v pracovním sešitě. Byli jsme 1. Potom jsme měli po chodbě a ve volných třídách rozmístěné dopravní značky. Měli jsme je poznat a zapsat. V tom jsme byli druzí. Dostali jsme do žákovské knížky1* a sladkou odměnu.