Dnes učí rodiče

před 6 měsíci, 11.12.2018 Profesionální přístup, hravost a vánoční atmosféra.

Maminka Markétky Bříštělové ze 3.B by mohla v případě nepřítomnosti třídní učitelky skvěle zastoupit. Pokusila se žákům přiblížit její práci inženýra kvality v automobilové výrobě. Pečlivě připravená prezentace obsahovala mapu Evropy, kde společně s žáky vyhledávali státy spolupracující s firmou. Na pexesu v elektronické podobě si žáčci mohli prohlédnout značky aut, do kterých firma vyrábí náhradní díly. Dále si třeťáci zahráli na kontrolory a měřili, zda náhradní díl má daný rozměr a mohou ho tak dále použít do aut. Seznámili se s novými přístroji, jako je rentgen, endoskop nebo mikroskop. Zkusili odhadnout symboly BOZP. Vytvořili si na základě svých otázek a zjištěných odpovědí od svých spolužáků koláčový graf. Na závěr si z odpadového materiálu – hliníku – vyrobili vánoční ozdoby na svůj obrovský třídní stromeček. Paní Bříštělová tak zajímavým a poutavým způsobem předala možná budoucím inženýrům své zkušenosti, na kterých demonstrovala, co všechno se naučila na základní škole, a jak dál mohla tyto vědomosti rozvíjet. Vzbudila tak velký zájem a zároveň využila předvánoční čas a ukázkou výroby vánočních ozdob tak navodila vánoční atmosféru. Děkujeme paní Bříštělové za ochotu a opravdu profesionální přístup při předávání informací srozumitelným, jasným a zábavným způsobem.