Deváťáci (zase) posunuli úroveň absolventských prací

před 1 rokem, 5.12.2019 Máme za sebou dvě příjemná odpoledne

Pro deváťáky z naší školy se svět už zase točí naplno a věci jsou znovu na svém místě. Překonali totiž první z klíčových nástrah tohoto školního roku, zvládli napsat své absolventské práce a se závěry vystoupit před publikem složeným ze spolužáků, rodičů a pedagogického sboru.  Skutečně to deváťáci zvládli?
Jistě, o tom nemůže být sporu. Pomiňme už tradiční nářky nad  náročností absolventek (mějme pro ně pochopení a neříkejme deváťákům, že v životě je čekají tisíce mnohem náročnějších zkoušek) a prozkoumejme výsledek. Odpovídá trendu posledních čtyř let. Znovu bude platit, že posuneme rekord v počtu udělených jedniček (prozradit to můžeme, i když hodnocení si deváťáci převezmou až za týden), a znovu bude také platit, že ubývá prací, které by navždy zůstaly v paměti všech přítomných. O čem to svědčí? A je to dobrá, nebo špatná zpráva?
My v pedagogickém sboru považujeme uvedenou skutečnost za skvělou. Čteme z ní, že se výrazně podařilo zvednout průměrnou úroveň všech prací. „To, na co si ještě před šesti sedmi lety trouflo jen minimum žáků, dnes zvládají téměř všichni. Pracují s vlastním výzkumem, formulují hypotézy, jsou zdravě sebevědomí při prezentacích. A to je skvělá zpráva pro celý pedagogický tým, který žáky k tomuto stylu práce dlouhodobě a systematicky vede,“ pochvaluje si ředitel školy, Marek Tvrdoň.
Výsledky jsme probrali. A měřeno atmosférou? Přestože se jedná o náročnou zkoušku a napětí těsně před začátkem bývá opravdu veliké, byly to moc příjemné dva dny. Přesněji – byla to moc příjemná dvě odpoledne. Troufáme si říct, že se o to svorně a rovným dílem zasloužili žáci i učitelé.

Deváťáci od nás ještě dostanou, ostatně jako vždy, šanci vyjádřit se k absolventkám v anonymní anketě. A my Vás s výsledky ankety seznámíme po 13. prosinci, kdy deváťáci přeberou certifikát i se známkou za absolventskou práci. Jen pro úplnost připomeňme, že absolventské práce jsou pro naše deváťáky zatěžkávací zkouškou, ve které musí prokázat, jak se orientují v množství poznatků, informačních zdrojů, jak zvládají rozlišit ty více důležité informace od méně významných až nepodstatných. A také jak o tom všem dokážou přesvědčit své spolužáky i vyučující.

Více fotografií najdete na našem facebooku.