Deváťáci už znají témata na absolventky

před 1 měsícem, 14.9.2020 Prezentovat budou tentokrát později

Čím topíme a kolik za vytápění zaplatíme? Jak vypadá Slovácko očima mladého etnologa a co všechno prožijete během roku na vinici? Na všechny otázky a také na řadu zde ani nevyřčených dostanete odpověď, pokud se začtete do absolventských prací našich deváťáků. Chvíli to ale potrvá, aktuálně si žáci teprve vybírají témata.  Na výběr mají téměř z padesátky tematických okruhů, které jim aktuálně nabídli všichni vyučující druhého stupně. Zvolit to své, případně přijít s tématem vlastním, musí žáci do 25. 9. 2020. Na odevzdání práce mají čas do konce listopadu, prezentace je vzhledem k okolnostem výjimečně čeká až v květnu, nikoliv v prosinci.  Absolventské práce mají ve škole čtrnáctiletou tradici a jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti, znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Cílem je prokázat následující žákovské schopnosti a dovednosti:

  • dlouhodobá samostatná práce
  • vyhledávání a zpracování informací
  • integrace učiva více předmětů
  • komplexní zpracování tématu
  • využívání informačních zdrojů
  • prezentace vlastní práce.

Seznam nabízených témat najdete v příloze tohoto článku.