Deváťáci už se chystají na absolventky

před 2 roky, 10.10.2019 Prezentovat budou v prosinci

Jaké nerostné suroviny se těží v okolí naší školy? Jak se při hraní počítačových her zvyšuje agrese? Spíme, abychom žili, nebo žijeme, abychom spali? Na všechny otázky dostanete odpověď, pokud se začtete do absolventských prací našich deváťáků. Chvíli to ale potrvá, aktuálně si žáci vybrali témata. Buď přišli s tématy vlastními, což byl častější případ, nebo využili témata nabídnutá všemi učiteli druhého stupně. Na odevzdání práce mají čas do konce listopadu, dva týdny před Vánocemi je pak čeká prezentace před spolužáky i před vyučujícími.  Absolventské práce mají ve škole třináctiletou tradici a jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti, znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Cílem je prokázat následující žákovské schopnosti a dovednosti:

  • dlouhodobá samostatná práce
  • vyhledávání a zpracování informací
  • integrace učiva více předmětů
  • komplexní zpracování tématu
  • využívání informačních zdrojů
  • prezentace vlastní práce.

Seznam témat, která si žáci vybrali, i zásady pro psaní absolventských prací najdete v příloze tohoto článku.