Deváťáci se chystají na "maturitu"

před 3 roky, 3.10.2017 Aktuálně převzali témata absolventských prací

Jak (se) léčily naše prababičky? Kdo aktuálně vévodí české youtuberské scéně? Nebo jak dlouho trvá v průměru našim žákům cesta do školy? Na všechny otázky dostanete odpověď, pokud se začtete do absolventských prací našich deváťáků. Leč všeho do času, deváťáci si teprve vybírají témata. Na výběr mají téměř z padesátky tematických okruhů, které jim aktuálně nabídli všichni vyučující druhého stupně. Zvolit to své, případně přijít s tématem vlastním, musí žáci do poloviny října. Na odevzdání práce mají čas do konce listopadu, dva týdny před Vánocemi je pak čeká prezentace před spolužáky i před vyučujícími.  Absolventské práce mají ve škole jedenáctiletou tradici a jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti, znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Cílem je prokázat následující žákovské schopnosti a dovednosti:

  • dlouhodobá samostatná práce
  • vyhledávání a zpracování informací
  • integrace učiva více předmětů
  • komplexní zpracování tématu
  • využívání informačních zdrojů
  • prezentace vlastní práce.

Seznam nabízených témat i zásady pro psaní absolventských prací najdete v příloze tohoto článku.