Deváťáci se chystají na absolventky

před 9 měsíci, 2.10.2018 Aktuálně už vybírají témata

Co znali už staří Inkové a my to teprve teď znovu objevujeme? Kolik v průměru váží školní aktovky našich žáků a co všechno v nich nosí? Jak se ve srovnání s dobou před padesáti lety změnil folklor v Kunovicích? Na všechny otázky dostanete odpověď, pokud se začtete do absolventských prací našich deváťáků. Chvíli to ale potrvá, aktuálně si žáci teprve vybírají témata.  Na výběr mají téměř z padesátky tematických okruhů, které jim aktuálně nabídli všichni vyučující druhého stupně. Zvolit to své, případně přijít s tématem vlastním, musí žáci do konce tohoto týdne. Na odevzdání práce mají čas do konce listopadu, dva týdny před Vánocemi je pak čeká prezentace před spolužáky i před vyučujícími.  Absolventské práce mají ve škole dvanáctiletou tradici a jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti, znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Cílem je prokázat následující žákovské schopnosti a dovednosti:

  • dlouhodobá samostatná práce
  • vyhledávání a zpracování informací
  • integrace učiva více předmětů
  • komplexní zpracování tématu
  • využívání informačních zdrojů
  • prezentace vlastní práce.

Seznam nabízených témat i zásady pro psaní absolventských prací najdete v příloze tohoto článku.