Deváťáci na úřadu práce

před 8 měsíci, 27.9.2018 Vybírali vhodné povolání

K tradičním akcím, které pořádáme pro žáky naší školy, patří i beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Žáci devátých tříd navštívili Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Uh. Hradišti, kde se zamýšleli nad výběrem vhodné střední školy. Pracovnice ÚP předala žákům rady k volbě povolání, seznámila je s Atlasem školství a naučila je, jak se v něm orientovat. Žáci si vyzkoušeli i test ke zjištění profesní orientace a zhlédli krátká informativní videa o vybraných povoláních. K dispozici měli také letáky středních škol a šanony s informacemi o jednotlivých profesích.