Zdravý životní styl

před 8 měsíci, 11.5.2018 Projektový den

Nastal Den D. Den, na který se sedmé ročníky poctivě připravovaly v rámci předmětu Výchova ke zdraví. S každou hodinou totiž získávaly více informací o zdravém životním stylu, a proto dnes mohly připravit osvětu šestému, osmému a devátému ročníku. Co bylo tedy náplní tohoto projektu?  Především to, co všechno tělo v jejich věku potřebuje k tomu, aby mohlo fungovat a zdravě se vyvíjet. V rámci skupin, ve kterých žáci pracovali, učili, jak si např. změřit BMI, zjistit denní kalorický a energetický příjem. Aby byla jejich strava opravdu pestrá, naučili své spolužáky, jak má vypadat jídelníček podle  výživové pyramidy. Neopomněli podotknout, že nejen strava, ale i pohyb je důležitou součástí zdravého životního stylu, proto doporučili vhodný pohyb i čas, po který by se mu měli věnovat. Na pohyb navazovala skupinka, která si připravila cvičení ve formě zábavných her vedoucí k protažení celého těla. Poslední skupina si připravila zdravé recepty k ochutnání a předala jim základní zásady zdravého vaření.                                                                              Všem sedmákům patří velký dík a pochvala za zodpovědný přístup, odhodlání a zaujetí, se kterým pracovali.