Den stromů

před 2 roky, 20.10.2016 Popřejme dnes stromům….

Můžeme říct, že i stromy mají své dny. To jsme zjistili v dnešní hodině výtvarné výchovy. Tušíte správně. Den stromů připadá na 20. října, což je právě dnes.

Pověděli jsme si, že již od 19. století slaví lidé po celém světě Den stromů, svátek oslavující stromy jako jedinečné a nepostradatelné součásti našeho života a naší krajiny. Den stromů má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka.

My jsme tento Den stromů oslavili tím, že jsme nakreslili krásné stromy ve dvojicích. Podívejte se…..