Dějepis

16.11. - 20.11. 2020

Online jsme vyzkoušeli Rusko a Osmanskou říši. Druhou část hodiny jsme se věnovali životu Marie Terezie. A zejména jejím reformám, které v zemi zavedla. Bohužel jsme se nedostali ke všem, takže jí ještě část příští hodiny určitě věnujeme. Na příští hodinu si mají děti připravit Americký zvon svobody. Příští hodinu písemku psát nebudeme.9.11. - 13.11. 2020

Stále pokračujeme v osvícenství. Zkontrolovali jsme zápis a bavili jsme se o osvícených panovnících. Vyzkoušeli jsme Anglii a Francii v 17. století. Příští týden se budeme věnovat Marii Terezii. Vše důležité mají děti uložené v teamsech. Zápis je potřeba důkladně projít a doplnit. Budeme s ním pracovat. Příští týden vyzkoušíme Rusko a Osmanskou  říši.


2.11. - 6.11. 2020

Věnovali jsme se ještě vědě, umění a vynálezům v době osvícenství. Poznali jsme klasicismus, Mozarta s Beethovenem, Prokopa Diviše a jeho bleskosvod, parní stroj a přišli jsme na to, jak je možné, že balóny létají. Jako domácí úkol mají děti pročíst zápis o osvícených panovních. S ním budeme pracovat příští týden. A tu asi začneme i Marušku...

Osvícení panovníci (1.44 MB)

19.10. - 23.10. 2020

Opět jsme pokračovali v osvícenství. Tentokrát jsme se zaměřili na nové poznatky, vědu a vynálezy. Zkusili jsme si přiřadit latinská pojmenování k českým názvům jednotlivých živočišných druhů. Příště se zaměříme na osvícené panovníky.

12.10. - 16.10. 2020

Pokračovali jsme v osvícenství. Na základě dobových textů jsme nacházeli nové myšlenky, které se v osvícenství odvážně začali prezentovat. Porovnávali jsme změny, které oproti baroku nastaly.

5.10. - 9.10. 2020

Probrali jsme situaci v Rusku v 17. století. Řekli jsme si, kdo v Rusku vládl, jak vládl a jaké reformy zaváděl. Poté jsme porovnávali situaci v Rusku, Francii a Anglii. Druhou hodinu jsme se společnými silami dostali k osvícenství. Řekli jsme si základní myšlenky osvícenství a zkusili jsme si charakterizovat dva největší představitele osvícenství. V osvícenství budeme pokračovat i příští týden.

28.9. - 2.10. 2020

Dokončili jsme společnost a podnikání v baroku. Probrali jsme také rozdílnou situaci ve Francii za Ludvíka IVX. a v Anglii, kde se o moc s králem dělil parlament. Mrkli jsme na Versailles, na francouzské manufaktury vyrábějící luxusní předměty a vybírání daní, které ve Francii fungovalo zvláštním systémem. V Anglii jsme pak více probrali funkci parlamentu a osobu O. Cromwella, který vystřídal u moci anglického krále.

21.9. - 25.9. 2020

Dokončili jsme baroko. Poslední část této látky jsme věnovali umění v českých zemích. Druhou  látkou tohoto týdne bylo podnikání a společnost v době barokní. Tu budeme ještě dokončovat týden následující.

14.9. - 18.9. 2020

Pokračovali jsme v baroku. Tentokrát jsme se zaměřili na umění. Podrobněji jsme si rozebrali architekturu, sochařství a malířství. Dle obrázků děti samy přicházely na základní umělecké znaky baroka.

7.9. - 11.9. 2020

Nejdříve jsme si zopakovali učivo 7. ročníku. V další hodině jsme začali probírat baroko. Na základě vlastních poznatků z poslechu hudby a krátké video ukázky se děti snažily samy vymyslet a charakterizovat, co vlastně baroko bylo. Příští týden budeme v baroku pokračovat.