Dějepis

12. - 16. 4. 2021

Super práce. Opakovaně, báječně jste přemýšleli při společné aktivitě, báječně jste přemýšleli a spolupracovali ve skupinách. Paráda!
Čeká nás renesanční doba. Mám pro vás tři typy úkolů (k tomu jeden dobrovolný navíc) a hodně velkou volnost.

  1. Můžete si vybrat, co se vám líbí, co je vám nejbližší.
  2. Můžete pracovat sami nebo ve skupinách (jakkoliv velikých).
  3. Mám jedinou podmínku – musíte se v rámci třídy včas (než začnete pracovat) umět ujistit, že jste obsadili všechny tři tematické okruhy (ten dobrovolný do toho nepočítám). Je úplně jedno, jestli vás u jednoho okruhu bude 11 a u druhého třeba dva nebo jen jeden.

Moc vás prosím – až budete tvořit svoji přípravu, své závěry, nevycházejte z žádného zápisu, nehledejte nic na internetu ani v učebnici. Využijte jen dvě prezentace plné obrázků, které vám dávám k dispozici jako přílohu v Teams. Zkuste své závěry tvořit jen na základě těchto prezentací. A zkuste vždy srovnávat dvě doby – předcházející gotickou s tou renesanční. Není správně, není špatně, jde mně o to, jak dokážete věci spojovat, přemýšlet, vždyť víte.

OKRUHY PRO VÝBĚR

  1. Pohled na život a na svět, role vzdělání, rozumu v renesanci (srovnání s gotikou)
  2. Architektura (stavby) - (srovnání s gotikou)
  3. Výtvarné umění (malířství a sochařství) - (srovnání s gotikou)

DOBOROVOLNÝ ÚKOL

Příběh jednoho obrazu, jedné stavby, jednoho umělce – cokoliv co je vám sympatické, co vás zaujalo. Kdo si vybere tento úkol, nemusí dělat žádný z předcházejících.

Je to výzva. Věřím, že ji zvládnete.

Úkoly mně samozřejmě nemusíte posílat, dělejte si jen poznámky pro sebe, pokud to potřebujete. Prostě tak, abyste ve středu při on-line hodině dokázali povídat.

Těším se na viděnou.