Dějepis

14.6. - 18.6. 2021

Pokračujeme ve starověkém Římě. Navázali jsme na minulou hodinu a více jsme si představili život gladiátorů. Příště se podíváme na Caesara, ke kterému jsme tento týden nedošli. Hlavním naším cílem příštího týdne budou významní císaři římské říše.

7.6. - 11.6. 2021

Pokračujeme v římské říši. Ukončili jsme punské války. Nově jsme řešili, jak tak velkou říši, jako římská říše byla, spravovat. Shodli jsme se na tom, že bychom ji rozdělili na menší správní celky, kterým se říká provincie. Dále jsme se přesunuli ke Spartakovu povstání, ve kterém budeme příští týden pokračovat. Hodláme dojít až k Caesarovi. Příští týden nás čeká poslední opáčko - řecká kultura.

31.5. - 4.6. 2021

Ukončili jsme římské právo a římskou společnost a vrhli jsme se na punské války. Náplní naší hodiny byla nejdříve samostatná práce, kde se děti, v roli Kartaginců, měly rozhodnout, zda v konkurenci s římskou říší u nich převládne mírové řešení či boj. Výsledek jejich rozhodnutí se dozvíme až příští týden. V plánu je písemné opakování řecko-perských válek. 

24.5. - 28.5. 2021

Dokončili jsme kapitolu věnující se Etruskům. Podívali jsme se na původ římských jmen. Děti zjišťovaly, která jména, dnes používaná, pocházejí z dob starověkého Říma. Druhou hodinu jsme se začali věnovat římskému právu a římské společnosti. Začali jsme tím, jaká práva a povinnosti mají děti ve škole. Tomuto tématu se budeme věnovat i příští týden. Také se podíváme na punské války. Na úterý je naplánováno vyzkoušení Sparty a Athén.

17.5. - 21.5. 2021

Seznámili jsme se s první kapitolou starověkého Říma. První kroky nás zavedly k Etruskům - zakladatelům Říma. Podívali jsme se na zajímavosti o Etruscích, které některé z nás velmi překvapily. V druhé části hodiny jsme cestovali z našeho domova do Florencie, tehdejší domoviny Etrusků. Naším úkolem bylo zjistit počet kilometrů  a finanční náročnost cesty na jednoho člena rodiny. Bylo jedno, zda si zvolíme auto, vlak či letadlo. Poslední úkol přechází na příští týden: vybrat jednu památku, kterou byste si ve Florencii nenechali ujít. Zápis přikládám.


10.5. - 14.5. 2021

Prošli jsme si řecké bohy a mytologické bytosti. A velkou kapitolu o starověkém Řecku jsme ukončili osudy Filipa Makedonského a Alexandra Velikého. Též jsme si pověděli, jak velká Alexandrova říše dopadla. Kapitolu jsme ukončili pohledem na poslední egyptskou panovnici Kleopatru. Vládu nad Egyptem po její smrti přebírá velká římská říše. A tu jsme druhou hodinu započali. Náš první úkol byl, zjistit, kdo dle pověsti založil Řím. O pravých zakladatelích se budeme bavit příští týden. Úkol nedávám. Pouze je nutné mrknout na Krétu a Mykény, jelikož tohle opakování jsme odložili a čeká nás příští týden.

3.5. - 7.5. 2021

Dokončili jsme řeckou kulturu. Tématem dnešní hodiny byl řecký sport, zejména starořecká olympiáda. Krom disciplín tehdy provozovaných, jsme se seznámili i s českými nejúspěšnějšími olympioniky. Příští hodinu se podíváme na řecké božstvo. S ním souvisí i úkol na příští týden. Viz příloha Řecká božstva.

Příští týden nás také čeká písemné opakování Kréty a Mykén.


26.4. - 30.4. 2021

Pokračovali jsme v řecké kultuře. Pořádně jsme si prohlédli řecké sochy a závěry jsme zdokumentovali. Prošli jsme se také řeckými chrámy, kde nás nejvíce zaujaly tři typy řeckých sloupů. Příště nás čeká divadlo, sport, věda a literatura. Úkol se zvukovým souborem přechází na příští týden, jelikož jsme se mu nestihli věnovat. Písemné opáčko neplánuji, žádný další úkol nedávám.

19.4. - 23.4. 2021

Začali jsme řeckou kulturu. K její výuce nám nejdříve posloužili řecké modelky a modelové. Sice kamenní, ale přesto báječní. Vaším úkolem je k nim napsat co nejvíce postřehů, dojmů, pocitů, hodnocení. Najdete je v teamsech i zde. Doporučuji srovnat se sochami egyptskými, sumerskými... Společně zhodnotíme příště. Zápisy k řecké kultuře přidám po další hodině.

A ještě jednu věc najdete v teamsech - zvukový soubor, který si, prosím, pusťte! Bude mě zajímat, co jste se z něj dozvěděli.

Jo a příští týden budeme vařit. Zopakujeme si písemně Čínu ;-).


12.4. - 16.4. 2021

Ukončili jsme řecko-perské války. Vyhodnotili jsme práci jednotlivých skupin, které dostaly role Peršanů či Řeků v jednotlivých bitvách. Zopakovali jsme starověko Fénicii a Izrael. Příští týden se podíváme ještě na situaci v Řecku po řecko-perských válkách. A začneme již řeckou kulturu. Prosím, doplňte si zápis, který přikládám. To je jediný úkol, který budete mít. Vše ostatní až v hodině.

Příště si zopakujeme písemně starověkou Indii.


5.4. - 9.4. 2021

Ukončili jsme výzkum Atén a Sparty a přesunuli jsme se k tématu řecko-perských válek. Po krátkém úvodu se děti snažily najít spojitost těchto válek se současnou sportovní disciplínou. Zároveň jsme si stihli projít všechny nejdůležitější body tohoto tématu.

Úkol na příští týden najdete v teamsech. Každá skupina najde svůj speciální úkol v příspěvcích své skupiny. Budete buď Peršany, nebo Řeky v různých bitvách. Jsem zvědavý na vaše postřehy a postoje.

Přikládám nepovinná videa k té, pro vás, nejzajímavější bitvě:

https://www.youtube.com/watch?v=_fx9jjNKFuk

https://www.youtube.com/watch?v=hmSRZ7vuDDQ

Příští týden si písemně zopakujeme Fénicii a Izrael.

29.3. - 2.4. 2021

Zbývající skupiny dokončily rozbor svého výzkumu týkajícího se rozdílu mezi dvěma městskými státy - Aténami a Spartou. Nově jsme začali blíže zkoumat situaci ve Spartě. Ve skupinkách je nutné dokončit úkol, který jsme rozdělali. Dokument máte v teamsech. Nic jiného vám přes prázdniny dávat nebudu. Zápis přikládám.


22.3. -26.3. 2021

Tento týden jsme pracovali na porovnání dvou nejdůležitějších řeckých městských států - Sparty a Athén. Jelikož nestihly prezentovat svoji práci všechny skupiny, přechází tento úkol do dalšího týdne. Skupinám, které již odprezentovaly, děkuji za splnění úkolu. Nebylo to vůbec snadné. Pokud se najde někdo, kdo by chtěl svoji práci ještě nějak vyšperkovat, může. Jiné úkoly na příští týden nedávám. Zápis přidám tedy až po následující hodině. Stejně tak nový úkol, na kterém budeme pracovat společně.

15.3. - 19.3. 2021

Pracovali jsme s velkou řeckou kolonizací. Objasnili jsme si pojmy jako polis, amfora, tyranida, kolonizace... Vyhodnotili jsme si samostatnou práci skupin - Odysseovu cestu. Nově začínáme dva nejvýznamnější městské státy - Spartu a Athény. Úkoly (a zároveň nápověda) k tomuto tématu jsou přiloženy. Již jsme o nich mluvili v hodině. Zápis dodám až další hodinu.

Sparta vs. Atény (12.89 kB)

1.3. - 5.3. 2021

Pokračovali jsme ve starověkém Řecku. Jelikož jsme nestihli naši práci o Odysseově cestě dokončit v hodině, přechází tento úkol do domácího tvoření. Vaši práci mi pošlete nejpozději 9. března na mail. Tak jsme se v hodině domluvili. Vycházejte z předlohy, kterou máte přiloženou níže. Zapojte klidně fantazii a něco si i přimyslete. Prezentace má obsahovat dva listy - mapu a příběh s putováním. 

Nová látka, kterou si prosím nachystejte na hodinu po prázdninách, se věnuje řecké kolonizaci. Zápis i úkol přikládám. Prosím, buďte po prázdninách připraveni.


22.2. - 26.2. 2021

Dokončili jsme prezentace týkající se zajímavých míst v Řecku, kde bychom mohli strávit dovolenou. Vše bylo super! Nově jsme započali kapitolu nazvanou Temná staletí. V příloze najdete zápis, který je potřeba si dodělat. Dále pak mapu, pověst a zadání. Vše jsme si v hodině vysvětlili. Vypracovávat nemáte nic, jen si vše přečíst a rozmyslet. Na úkolu budeme pracovat ve skupinkách až v hodině.

Příští týden nás čeká opakování Egypta.


15.2. - 19.2. 2021

Zopakovali jsme dobu železnou. Hlavní náplní naší hodiny byly prezentace, které spolužáky měly pozvat na zajímavé místo v Řecku. Na místo, kde by mohli strávit dovolenou. Jelikož své nápady nestihly představit všechny skupiny, budeme v prezentacích pokračovat i příští hodinu. Těm, kteří již odprezentovali, děkuji za bezvadné nápady a tipy na dovolenková místa! Písemka v plánu na příští týden není žádná.

8.2. - 12.2. 2021

Dokončili jsme starověkou Čínu. Zkontrolovali zápis, prošli si vynálezy, na kterých děti pracovaly ve skupinkách. Nově jsme začali starověké Řecko. Jako úvod nám posloužila krátká prezentace s uměním a architekturou star. Řecka. Příští hodinu se vrhneme na Krétu. Zápis již přikládám, prosím, projděte si jej. Budeme s ním pracovat příště. Důležitý úkol na příští hodinu přikládám v příloze. Jsme na něm domluveni, ale jistota je jistota. Příští týden nás čeká opakování doby železné.


1.2. - 5.2. 2021

Děti prezentovaly své nápady týkající se indické prezentace. Každá skupinka byla originální, každá se něčím lišila. Každá úkol splnila perfektně. Indii jsme tím ukončili a vrhli se na starověkou Čínu. Prvním úkolem dětí bylo zhlédnout krátké video týkající se čaje a vybrat z něj nejdůležitější informaci. Další úkoly, které jsou potřeba na příští hodinu, jsou popsány níže v souboru. Zároveň přikládám i zápis, na kterém ovšem tentokrát budou muset děti pracovat více. Zda to bude opět ve skupinkách či samostatně je na nich.


25.1. -29.1. 2020

Prošli jsme si starověkou Fénicii a Izrael a přesunuli se do Indie. Děti opět pracovaly ve skupinkách. Každá z nich měla v teamsech umístěnou prezentaci, která obsahovala úkoly týkající se indického náboženství, kultury a životu ve městech. Výsledkům společné práce se budeme věnovat příští hodinu, neboť úkoly děti ve vyučování nestihly dodělat. Zápis ke starověké Indii samozřejmě přikládám.


18.1. - 22.1. 2021

Všem, kteří vytvořili pohlednici nebo upekli chleba, moc děkuju! Všechny pohlednice byly bezva a už některé z nich visí na facu... Stejně tak fotky upečených chlebů či placek.

Co se učební látky týče, dokončili jsme Mezopotámii. Dále děti pracovaly ve skupinách, kde nad komiksy luštily starověké písmo různých národů. Práci ještě nemají hotovou a jejich úkolem do příští hodiny je vytvořit krátké povídání pro ostatní. Musí povědět ostatním, kde se jejich příběh odehrává, co důležitého se o národu, který v komiksu vystupuje, dozvěděly, jaké písmo se v jejich komiksu vyskytuje, na co se v jejich komiksu psalo a popřípadě také, jak se psací prostředky vyráběly.

Novou látkou je pro nás starověká Fénicie a Izrael. Zápis přikládám. Budeme dělat ale až v hodině.


11.1. - 15.1. 2021

Začali jsme starověkou Mezopotámii. Bavili jsme se o tom, proč právě na tomto území vznikaly největší říše starověku, co vedlo lidi k tomu, aby se právě zde usídlili. Mluvili jsme také o nejstarším zákoníku na světě a vyzkoušeli jsme si, dle tohoto zákoníku, určit trest pro obžalovaného. Děti také zkusily sehnat doma potravinu, či surovinu, která se mohla používat ve starověké Mezopotámii.

Příští týden budeme v Mezopotámii pokračovat. Také jsme si napsali krátké opakování na dobu bronzovou. Děti dostaly za úkol vytvořit do příští hodiny pohlednici z Egypta či Mezopotámie a umístit ji do naší skupiny v teams. Zadání úkolu je v přiloženém souboru.


4.1. - 8.1. 2021

Po prázdninách jsme pokračovali ve starověkém Egyptu. Zkontrolovali jsme zápis, který děti dostaly před prázdninami. Mluvili jsme společně o významných panovnících, o jejich skutcích, o významných objevech. Také jsme si učivo trochu odlehčili úkoly a hlavolamy. Za úkol děti dostaly dokončit tento zápis, poněvadž ne všichni ho měly dokončený, a vyřešit poslední hádanku z papíru Egypt - hraní. Příští týden si zopakujeme na známky dobu bronzovou. 

Egypt - úkoly (137.5 kB)

14.12. - 18.12. 2020

Opakování doby bronzové jsme odložili až po prázdninách. Dokončili jsme dobu železnou a vrhli jsme se na opakování celého celku o pravěku. Ve druhé hodině jsme dostali do období starověku. Jako první nás čeká Egypt. U něj jsme si stihli povědět pouze o důležitosti řeky Nil, o spojení Horního a Dolního Egypta a o rozdělení egyptské společnosti. Po prázdninách budeme v Egyptě zůstaneme. Za úkol mají děti dokončit zápis, který tento týden dostaly.


7.12. - 11.12. 2020

Pokračovali jsme v době železné. Přesunuli jsme se ke Keltům. Dozvěděli jsme se, co nového dali světu. Že se nepřímo podíleli na jménu naší vlasti a taky kteří nejznámější Keltové vystupují na filmovém plátně a v komiksu.  Již také známe, co znamená oppidum, duhovky, druid aj. Příští týden si zopakujeme dobu bronzovou.

30.11. - 4.12. 2020

Prošli jsme dobu bronzovou. Pověděli jsme si, jak bronz vzniká, jak lidem ulehčil život, co se v době bronzové změnilo. A také, jak byli lidé k bronzu nevděční, jakmile se objevilo železo. Dobu železnou jsme ovšem jen začali. Budeme v ní pokračovat příští týden. Příští týden písemně zopakujeme eneolit.


23.11. - 27.11. 2020

Důkladně jsme prošli eneolit. Zaměřili jsme se na nové výdobytky této doby - oradlo, měděné výrobky, rozdělení mužské a ženské práce. Zaměřili jsme se také na nález Ötziho - muže z ledovce. Také jsme vyzkoušeli online neolit. Příští hodinu se již zaměříme na dobu bronzovou. Děti zatím dostaly za úkol zjistit pouze tři věci: co je jantar, co je hřivna a co vznikne, když dáme dohromady měď a cín. Zápis a vše podstatné pro příští týden přikládám. Dobu bronzovou si, prosím, vytiskněte. Vyplňovat nemusíte. Budeme s ní pracovat příští týden.


9.11. - 20.11. 2020

Dokončili jsme neolit. Prošli jsme úkoly, které měly děti vyplnit během minulého týden. Příští hodinu neolit  budeme zkoušet online. Vyzkoušeli jsme kapitolu Pravěk 2. Domácí úkol - úvodní kapitolu eneolitu - doby měděné, jsme bohužel nestihli. Eneolit proto začneme probírat za 14 dní. To nás bude čekat i muž z ledovce. Domácí úkol tedy přechází do příští hodiny.

2.11. - 6.11. 2020

Tento týden jsme zkontrolovali přechod od lovců a sběračů k zemědělcům. Podívali jsme se na jihovýchod, kde zemědělství vzniklo. A také jsme se podívali na život zemědělců u nás v Evropě. Napsali jsme písemku na první kapitolu pravěku. Příští týden budeme psát písemku z kapitoly Pravěk 2. Jako domácí úkol si mají děti nachystat Pravěk - eneolit.

19.10. - 23.10. 2020

Pokračovali jsme v učivu o pravěku. Rozebrali jsme zadanou práci na tento týden. Vysvětlili jsme si nové pojmy, se kterými se děti setkaly. Pokusili jsme se kriticky rozebrat filmovou ukázku. Ukázali jsme si na ní nejdůležitější informace a snažili jsme se také dobrat k chybám, které ukázka obsahovala. Ke konci hodiny jsme pracovali s obrázkem nálezu tří koster z Dolních Věstonic.

12.10. - 16.10. 2020

Zopakovali jsme si archeologii, měření času i letopočty. Dále jsme pokračovali v pravěku. Seznámili jsme se s vývojovými fázemi člověka. Řekli jsme si, jak se od sebe jednotlivé typy odlišovaly a jaké používaly nástroje. Dostali jsme se také k jejich výtvarným a uměleckým zručnostem. Děti dostaly také práci na příští týden, kterou budeme společně rozebírat při online výuce.

5.10. - 9.10. 2020

Zopakovali jsme písemně měření času a určování letopočtů. V látce pokračujeme v pravěku, kde jsme si pravěk rozdělili do několika období. Zmínili jsme se také o době bronzové a železné. A řekli jsme si, co znamená doba ledová. Příští týden již budeme jednotlivá období rozebírat konkrétněji.

28.9. - 2.10. 2020

Napsali jsme písemnou práci na archivy a muzea. Příští týden nás čeká písemné opakování měření času a letopočtů. Nově jsme začali probírat pravěk. První naše zastávka byla u dinosaurů.

21.9. - 25.9. 2020

Od archeologie jsme se přesunuli k archivům a muzeiím. Vyzkoušeli jsme si, co všechno se lze dozvědět ze staré pohlednice a z kronik. Příští týden začneme pravěk.

14.9. - 18.9. 2020

Zabývali jsme se archeologií. Řekli jsme si, čím se tento obor zabývá, co zkoumá. Vysvětlili jsme si, co jsou hmotné prameny a pověděli jsme si, jak probíhá archeologický výzkum.

7.9. - 11.9. 2020

Zopakovali jsme si základní důležité historické milníky české historie. A v dalších hodinách jsme začali pátrat, proč je pro nás dějepis důležitý a jestli je dobré se z minulosti poučit.