Dějepis

4. - 8. 6. 2018

Probírali jsme vývoj v Československu po válce - převrat 1948, složky moci, JZD, kolektivizace, politické procesy, prezidenti do roku 1968. Písemku na svět po válce a rozdělení Německa píšeme v úterý.

28. 5. - 1. 6. 2018

Probírali jsme svět po válce, rozdělení na Západ a Východ, pojmy železná opona, studená válka, vývoj ve východním a západním bloku, rozdělení Německa. Písemku na válku a Čechy budeme psát v úterý.

14. - 18. 5. 2018

Dokončili jsme téma atentát na Heydricha, jeho důsledky, osobnost Jana Hrubého, konec války u nás.

7. - 11. 5. 2018

Měli jsme opět pouze jednu hodinu, probírali jsme atentát na Heydricha, průběh atentátu, jeho následky, osobnosti (Jan Hrubý).

30. 4. - 4. 5. 2018

Měli jsme pouze jednu hodinu, probírali jsme definitivní konec války (svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, kapitulace Japonska). Probírali jsme protektorát Čechy a Morava (měna, vlajka, odboj, kolaborace aj.). Písemka na konec války je v plánu na čtvrtek.

23. - 27. 4. 2018

Dokončili jsme nejdůležitější události posledních let války (Den D, smrt Hitlera, osvobození Berlína, konec války v Evropě).

16. - 20. 4. 2018

Dokončili jsme léta 1941-43 (napadení Pearl Harboru, vstup USA do války, atentát na Hitlera, vylodění Spojenců na Sicílii, postup spojeneckých vojsk, konference tzv. Velké trojky v Teheránu - o čem jednali, kdo se účastnil). Písemka nás čeká v úterý.

3. - 6. 4. 2018

Měli jsme pouze jednu hodinu, probírali jsme informace o koncentračních táborech, navázali jsme tak na úterní exkurzi do památníku v Osvětimi. Zhlédli jsme video o osvobození tábora v Osvětimi.

19. - 28. 3. 2018

Písemku jsme odložili na úterý před prázdninami (dvě části zápisu - průběh války 1939-41). Zabývali jsme se významnými okamžiky let 1941-44 (stihli jsme pouze blokádu Leningradu). Dokončili jsme učivo o blokádě Leningradu, probírali jsme bitvu u Stalingradu. 

12. - 16. 3. 2018

Probírali jsme události 2. SV v letech 1939-1941 (napadení Polska, obsazení Francie, bitva o Británii, luštili jsme anglický citát W. Churchilla). Písemka bude na tuto část ve čtvrtek.

5. - 9. 3. 2018

Napsali jsme písemku na druhou republiku, probírali jsme počátek 2. sv. války (záminku a první rok války - rozdělení Polska, pakt mezi Německem a SSSR, pracovali jsme s šifrovaným textem, seznámili jsme se s pojmem podivná válka).

26. 2. - 2. 3. 2018

Dokončili jsme druhou republiku, změny územní, názvu státu, nový prezident, probírali jsme téma březen 1939 (okupace našeho území německou armádou, vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a s tím související změny). Zopakovali jsme důležité pojmy z období druhé republiky. Písemka na druhou část zápisu v úterý.

12. - 16. 2. 2018

Dokončili jsme téma první republika, Mnichov 1938 (opět jsme zapojili rozbory básní), jeho průběh, následky a změny (druhá republika, územní změny, nový prezident aj.).

5. - 9. 2. 2018

Probírali jsme ohrožení ČSR před 2. sv. válkou, požadavky Hitlera, Sudetoněmecké strany. Situaci těsně před Mnichovem 1938, tedy závěry z mise lorda Runcimana, mobilizaci 1938, pracovali jsme s textem dobové básně i soudobé písničky, které reagovaly na popsané události v roce 1938. Také jsme zmínili opevnění a jeho budování před válkou.

29. 1. - 2. 2. 2018

Probírali jsme českou vědu a kulturu mezi válkami (významné osobnosti různých oblastí). V úterý budeme psát písemku na téma nástup Hitlera v Německu.

22. - 26. 1. 2018

Dokončili jsme téma nástup Hitlera k moci, probírali jsme tzv. Norimberské zákony, příští týden budeme psát písemku (až ve čtvrtek). Věnovali jsme se také českému fašismu (práce s textem a dobovými dokumenty).

15. - 19. 1. 2018

Probírali jsme nástup Hitlera k moci v Německu (opory moci, významné okamžiky - volby, Křišťálová noc, Pivní puč, požár Reichstagu aj.).

8. - 12. 1. 2018

Probírali jsme totalitní ideologie a demokratické zřízení před 2. sv. válkou. Porovnávali jsme jednotlivé směry. Pracovali jsme s texty, které byly východisky pro vznik nacionálního socialismu. Písemka na toto učivo bude v úterý.

1. - 5. 1. 2018

Měli jsme pouze jednu hodinu (prázdniny). Dokončili jsme pracovní list k textu v učebnici, který se věnoval světové vědě a kultuře mezi světovými válkami (objevy, vynálezy, film, hudba, literatura...). 

11. - 15. 12. 2017

Probírali jsme světovou hospodářskou krizi, pomocí obrázků jsme sestavili příběh, který by odpovídal průběhu vzniku krize. Pracovali jsme s grafy, které se týkaly průběhu krize u nás. V úterý budeme psát na SHK písemku.

4. - 8. 12. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu (absolventské práce). Hodinu dějepisu jsme věnovali přípravě na AP.

27. 11. - 1. 12. 2017

Dokončili jsme prac. list o regionálních osobnostech první republiky, zabývali jsme se hospodářskými a sociálními změnami. Zmínili jsme významné firmy, které fungovaly za první republiky, tvořili jsme reklamní slogan k výrobku, napsali jsme písemku.

20. - 24. 11. 2017

Probírali jsme běžný život v ČSR, četli jsme texty a vyhledávali v nich informace (z okruhů, jako jsou např. sport, mládež, firmy, doprava a cestování, Praha...). Vyhledávali jsme také informace o osobnostech první republiky, a to regionálních i světově proslulých.

13. - 17. 11. 2017

Probírali jsme první ČSR, státní symboly, měnu, obyvatelstvo, menšiny, měnovou reformu, hranice, rozdělení Československa na jednotlivé části.

6. - 10. 11. 2017

Dokončili jsme téma svět po válce a napsali písemku. Novým učivem bylo Rusko po skončení války (vznik SSSR, hospodářství, politická situace, totalitní systém, gulagy, občanská válka, hladomor, Lenin, Stalin). Začali jsme probírat také první ČSR (státní symboly, podmínky vzniku).

30. 10. - 3. 11. 2017

Hrou kahoot jsme zopakovali informace o 1. světové válce. Probírali jsme situaci po válce, konkrétně výsledky mírové konference, doplňovali jsme prac. list podle učebnice.

23. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme téma československé legie, zhlédli film o bitvě u Zborova. Probírali jsme události, které vedly ke vzniku samostatného čs. státu, pracovali jsme s dobovými fotografiemi a dokumentem (Prohlášení nezávislosti Československa), zhlédli film o 28. říjnu 1918. Písemka na poslední část zápisu bude ve čtvrtek po prázdninách.

16. - 20. 10. 2017

Pracovali jsme s tabulkou statistiky padlých a zraněných v 1. sv. válce, probírali jsme čs. legie v Rusku, četli jsme vzpomínky pamětníka-legionáře.

9. - 13. 10. 2017

Probírali jsme situaci v Rusku za války (dvě revoluce roku 1917 a jejich dopad na dění v Rusku, tedy svržení cara, bolševický převrat, vražda carské rodiny, vystoupení Ruska z války, zhlédli jsme také krátkou ukázku o G. Rasputinovi). Dokončili jsme 1. sv. válku ve světě, pracovali jsme s textem 14 bodů prezidenta USA Wilsona. V úterý písemka na další část zápisu (průběh války).

2. - 6. 10. 2017

Probírali jsme charakter 1. SV (pojmy světová válka, blesková válka, totální, černý trh, přídělový systém, zákopová válka). Napsali jsme písemku. Probírali jsme nejdůležitější události prvních let války (použití jedovatých plynů, tanků, bitva u Verdunu) a vstup USA do války. Písemku na druhou část zápisu budeme psát ve čtvrtek.

25. - 29. 9. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu, zhlédli jsme videa k úvodu 1. SV (atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, počátek války), pracovali jsme s mapou i dobovými obrázky. Pokusili jsme se vytvořit novinový titulek o atentátu z pohledu Srbska a Rakousko-Uherska.

18. - 22. 9. 2017

Dokončili jsme situaci před 1. SV, rozložení sil, protivníci, pracovali jsme s dobovými karikaturami a obrázky, které se vztahovaly k tématu svět před 1. SV. Pracovali jsme s textem manifestu Mým národům, popsali jsme události, které vedly k vypuknutí války (atentát na následníka trůnu).

4.9. - 15.9.2017

Opakovali jsme učivo 8. ročníku hrou AZ kvíz a stejnou formou napsali písemku. Novým učivem je situace před 1. sv. válkou (panovník, kolonialismus, revoluce 1905 v Rusku).