Dějepis

3. 9. - 14. 9. 2018

Letošní školní rok jsme začali opakováním osmého ročníku a dokončením první světové války. Po atentátu jsme se zaměřili na nejvýznamnější události a konec války. Z dopisů vojaků jsme se snažili rozluštit, jaká válka to vlastně byla. Zaměřili jsme se také na české vojáky a jejich osudy. Celou kapitolu jsme uzavřeli poválečným rozdělením Evropy.