Dějepis

29.3. - 9.4. 2021

Pokračujeme v situaci, která nastala v Protektorátu po atentátu na Heydricha. Zaměřili jsme se na represe, které nastaly vůči obyvatelstvu. V další hodině u tohoto tématu ještě zůstaneme a blíže se seznámíme se situací Lidic. Jelikož se uvidíme až za 14 dní, přikládám úkoly, které je nutné po prázdninách splnit. Najdete tam vše včetně odkazů na video.

12. dubna si napíšeme opáčko na konec války. Příští hodinu se podíváme na domácí a zahraniční odboj a situaci v Protektorátu ke konci války.


22.3. - 26.3. 2021

Dostali jsme se do let 1942 - 1944 v Protektorátu Čechy a Morava. Zaměřili jsme se zejména na atentát na Heydricha. Na osoby, které atentát uskutečnily. V obodobí Protektorátu zůstaneme i příští týden, proto s tímto obdobím souvisí i následující úkoly, které naleznete v příloze. Zároveň přikládám i zápis vztahující se k tomuto období.


15.3. - 19.3. 2021

Naší náplní byly první roky života v Protektorátu Čechy a Morava. Děkuji za přemýšlení a názory na úkol, který jsem před prázdninami zadal. Zápis k této látce přikládám.

Příští týden se přesunume kousek dále. Do let 1942 - 1944. Žádné opakování nás nečeká. Mám pro vás pouze následující úkol. Zhlédnout přiložené odkazy (pro naši další práci nezbytné). S těmi budeme pracovat v hodině.

Hlavní otázka zní: mělo to smysl?

https://www.youtube.com/watch?v=OfHuU9_nifw

https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY


1.3. - 5.3. 2021

Prošli jsme společně kapitolu nazvanou Charakter války, která byla převážně zaměřena na holokaust a utrpení obyčejných lidí. Virtuálně a ve vzpomínkách pamětníků jsme prošli Osvětim. Byla to poslední kapitola, která byla zaměřena na druhou světovou válku. Zápis přikládám.

Novým tématem na delší dobu bude Protektorát Čechy a Morava. Zkuste mi do příští hodiny zjistit, co vše se mohlo od 15. března 1939 v Kunovicích či v Uherském Hradišti změnit. Zápis přiložím až po následující hodině.

Po prázdninách zopakujeme druhou světovou válku 1939 - 1941.


22.2. - 26.2. 2021

Dokončili jsme průběh druhé světové války a kapitulaci Německa. Společně jsme si určili zásadní milníky války. Pokusili jsme si srovnat chování osvoboditelů - Spojenců a Sovětů a pokusili jsme se také popřemýšlet, na kterou stranu by se přidali Němci, kdyby začal nový ozbrojený konflikt mezi osvoboditeli a jak důležitá byla atomová bomba. Příště nás čeká poslední část této kapitoly - charakter války. Zápis přidám až příště.

Příští týden si zopakujeme československou vědu a umění mezi válkami.

15.2. - 19.2. 2021

Pomocí dopisů jsme se přemístili do let 1941 - 1943. Na nich jsme si ukázaly pocity vojáků obou válčících stran plus ještě jednu americkou kuriozitu. V dalších hodině druhou světovou válku ukončíme. Zápis i úkoly přikládám níže. Příští hodinu si zopakujeme světovou vědu a umění mezi válkami. Přikládám navíc i prezentaci o průběhu druhé světové války.


8.2. - 12.2. 2021

Dokončili jsme prezentace z let 1939 - 1941. Děkuji, byly, stejně jako předešlé, velmi dobře zpracované. Pokračovali jsme dále v učivu o druhé světové válce. Přešli jsme k letům 1941 - 1943. Zaměřili jsme se na útok na SSSR, válku v Africe a napadení Pearl Harboru Japonci. Nestlihli jsme ovšem úkoly z prezentace s názvem Dopisy. Proto úkoly přecházejí do další hodiny. Příští hodinu si písemně zopakujeme rok 1938 a začneme i konec války.

1.2. - 5.2. 2021

Děkuji všem skupinám, které prezentovaly, za bezchybné zpracování témat. Na ostatní se těším příští týden. Další zápis samozřejmě zde. Prosím, pročtěte si ho, budeme s ním pracovat následující hodinu. K němu se vztahují i úkoly, které přikládám. Pro jejich vyplnění je ovšem potřeba zápis přečíst. Dále je vložena i prezentace, kterou je potřeba projít. Úkoly jsou napsány v ní. Týkají se let 1941 - 1943.


25.1. - 29.1. 2021

Poprvé jsme se přesunuli k událostem druhé světové války. Diskutovali jsme nad otázkami vyplývajícími z krátké videoukázky, která je uvedena níže. Na příští týden je potřeba si ve skupinách připravit témata, která máte přiložena níže v souboru. Zde také uvedeny úkoly. Druhý zápis přikládám.


18.1. - 22.1. 2021

Ukončili jsme vznik Protektorátu Čechy a Morava. Prošli jsme dobové fotografie, pustili si dobová videa a diskutovali o situaci, která v českých zemích nastala. Neméně nás zajímala situace na Slovensku a u našich sousedů - v Polsku a Maďarsku. Zápis k tématu je níže. Prosím, projděte. Najdete zde i fotografie, se kterými jsme pracovali. Úkol první - kdo je muž držící malého chlapce?

Nyní Protektorát opustíme a podíváme se již na začátek druhé světové války. Video, které je nutné si na příští hodinu projít, je taktéž níže. Prosím, z dokumentu vyberte tři nejdůležitější události. Seřaďte je a odůvodněte váš výběr!

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari-151987

Další úkoly až v hodině..

11.1. - 15.1. 2021

Zkontrolovali jsme československou vědu a umění a dostali jsme se k roku 1939. Zopakovali jsme si, co byla Mnichovská dohoda. Řekli jsme si, co byla tzv. druhá republika. Na výpovědi svědků jsme si prošli příjezd německých okupantů v roce 1939. A udělali jsme si také malý průzkům, který byl zaměřen na vznik Protektorátu, na délku jeho trvání a ztrát lidských životů. Úkol na příští hodinu je v příloze. Zápis, prosím, projděte.


4.1. - 8.1. 2021

Věnovali jsme se československé vědě, kultuře a umění v době mezi oběma světovými válkami. Žáci dostali zápis, který je ovšem potřeba pečlivě doplnit. My jsme se v hodině věnovali především té umělecké stránce, kdy jsme společně vyhledávali a pátrali po hvězdách českého meziválečného filmu. Příští týden si napíšeme písemku na téma Poslední roky demokracie. Nové téma bude rok 1939 v Československu.


14.12. - 18.12. 2020

Od politického tématu jsme přešli k vědě, umění a kultuře ve světě v meziválečném období. Zaměřili jsme se na rozšíření elektřiny do téměř všech domácností, objev penicilinu, vynález barevného filmu a fotografie. Zamířili jsme také do oblasti sportu, hudby a tance. Po vánočních prázdninách nás čeká návrat do Československa v roce 1939.

7.12. - 11.12. 2020

Dostali jsme se do roku 1938 v Československu. Na několika filmových ukázkách jsme se snažili pochopit situaci, která nastala v Československu v roce 1938 na přelomu měsíců září a října. Zaměřili jsme se na nátlak spojenců o odstoupení pohraničí, všeobecnou mobilizaci a Mnichovskou dohodu. Příští týden budeme v tomto tématu ještě pokračovat.

30.11. - 4.12. 2020

Pokračovali jsme v učivu o situaci v Evropě a u nás před 2. světovou válkou. Mluvili jsme zejména o politice ustupování, o rozpínavosti Německa, o posledním Hitlerovu požadavku, který nás stál značnou část území. Taktéž jsme se zabývali politickou situací v Československu v roce 1935. Písemně jsme zopakovali hospodářskou krizi. Příští týden nás čeká rok 1938 v Československu.


23.11. - 27.11. 2020

Vyzkoušeli jsme online Československou republiku. Zůstali jsme ještě v Německu před druhou světovou válkou. Probrali jsme situaci Židů v Německu a ve státech, které Německo následně obsadilo. Mluvili jsme o křišťálové noci a zákazech, které pro Židy začaly platit. Příští týden se podíváme na situaci v ostatních státech Evropy a světa. Jak zareagovali na rozpínavou politiku Německa?

16.11. - 20.11. 2020

Zkontrolovali jsme úkoly týkající se hospodářské krize ve světě před druhou světovou válkou. Napsali jsme online písemku na Sovětský svaz ve 20. a 30. letech 20. století. Nově jsme začali probírat situaci v Německu, kdy se dostal k moci Adolf Hitler. Pracovali jsme s fotografiemi Hilterových nejlbližších. Za úkol dostaly děti zpracovat zápis, se kterým budeme pracovat následující hodinu. Online budeme příští týden zkoušet Československou republiku.


9.11. - 13.11. 2020

Konečně jsme se dostali k hospodářské krizi. Prošli jsme zápis a jako domácí úkol dostali žáci pracovní list k hospodářské krizi. Příští týden vyzkoušíme online Bolševickou diktaturu v Sovětském svazu. Novou látkou bude zhoršující se politická situace v Evropě. Zápis přiložen v teamsech.

2.11. - 6.11. 2020

Celou hodinu jsme se věnovali ještě československému průmyslu. K hospodářské krizi jsme se nedostali. Tu mají žáci za úkol nastudovat. S ní totiž budeme pracovat příští týden.

19.10. - 23.10. 2020

Společně jsme zkontrolovali tabulku, kterou žáci dostali vypracovat za domácí úkol. A dále jsme pokračovali v situaci v Československu. Uvedli jsme si, co vzniklému státu hrozilo a proč bylo nutné uzavřít spojenecké smlouvy. Nově jsme se vrhli na československý průmysl. Zaměřili jsme se především na významné tuzemské průmyslové značky, které si získaly světovou prestyž. Za domácí úkol mají žáci zjistit dle firemních log, o jaké podniky se jednalo a co vyráběly. Po prázdninách se vrhneme na hospodářskou krizi.

12.10. - 16.10. 2020

Pokračovali jsme v nově vzniklé Československé republice. Zjistili jsme, že republika byla budována jako demokratický stát. Řekli jsme si, že moc ve státě byla rozdělena do tří oddělených složek. Dle tabulky dostali žáci úkoly, které mají do příštího týdne vypracovat. Příští týden se podíváme na československý průmysl.

5.10. - 9.10. 2020

Dokončili jsme bolševické Rusko a přešli jsme zpět k Československé republice. Zde jsme se zaměřili na dvacátá léta dvacátého století. V této kapitole budeme příští týden dále pokračovat.

28.9. - 2.10. 2020

Tento týden  jsme stihli probrat pouze nástin situace v bolševickém Rusku, kdy se k moci dostal J. V. Stalin.

21.9. - 25.9. 2020

Podívali jsme se, s jakými problémy se musela Evropa potýkat v poválečné době. Co vše mohla způsobit nezaměstnanost. V druhé hodině jsme mluvili o cestách k demokracii či k totalitě. Tyto cesty měla totiž většina států v poválečné době. A jednu z těchto cest si také zvolily.

14.9. - 18.9. 2020

Pokračovali jsme v dopisech z první světové války. Následně na to jsme společně určovali tresty pro viníky první světové války. Snažili jsme se být spravedliví... V druhé hodině jsme se dostali ke zrodu Československa. Uvedli jsme si hlavní problémy, se kterými si nová republika musela poradit. Žáci dostali za úkol určit, co by při vzniku republiky udělali jako první, nad čím by nejdříve převzali moc a jaké zákony by přijali.

7.9. - 11.9. 2020

Zopakovali jsme lehce učivo 8. ročníku. Vrátili jsme se také k první světové válce pomocí autentických dopisů. Bavili jsme se o pojmech statečnost, zbabělost. S dopisy budeme pracovat i příští týden.