Dějepis

3. 12. - 7. 12. 2018

Podrobně probíráme dramatický rok 1938. Došli jsme k mobilizaci československé armády. Příští týden nás čeká osudný Mnichov.

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme probírali třicátá léta v Evropě. Zaměřili jsme se na Československo, kde Němci zvyšovaly svoje požadavky na československou vládu. Mluvili jsme také o spojencích ČSR, o jejich postoji k celé situaci. Týden jsme zakončili rokem 1938. Tímto rokem budeme pokračovat příští týden.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v kapitole, kterou jsme začali minulý týden. Druhou hodinu jsme začali probírat, jak se Evropa nezadržitelným způsobem blížila k válce. Pověděli jsme si o občanské válce ve Španělsku, k čemuž jsme využili i dílo Karla Čapka. Dále také již známe pojem Osa Berlín-Řím-Tokio. Jmenovali jsme si, co bylo pro tyto státy charakteristické a které státy se ještě před vypuknutím 2. světové války staly jejich kořistí.

12. 11. - 16. 11. 2018

Navázali jsme na minulý týden a důkladně jsme probrali situaci v Německu po nástupu A. Hitlera. Děti se seznámily se situací, která čekala veškeré židovské obyvatelstvo v Německu. Pomocí filmové ukázky se mohly přesvědčit, že omezení, která židovské obyvatelstvo postihla, byla krutá a bylo jich spousta.

5. 11. - 9. 11. 2018

Dokončili jsme hospodářskou krizi. Druhou hodinu jsme začali probírat nástup A. Hitlera k moci. Pomocí myšlenkové mapy jsem si ukázali, že děti o této látce již něco vědí. Uvedli jsme si, jaké změny nastaly v Německu po nástupu Hitlera a jak moc s tím souvisí hospodářská krize. S touto látkou budeme příští týden ještě pracovat.

29. 10. - 2. 11. 2018

Písemně jsme zopakovali Problémy poválečného světa. Opakování látky Evropa na rozcestí jsme odložili na příští týden. Pokračovali jsme ve výkladu látky o Československu - zaměřili jsme se na hospodářský rozvoj meziválečného Československa. Druhou hodinu jsme začali probírat celosvětovou hospodářskou krizi.

22. 10. - 26. 10. 2018

Tento týden jsme se věnovali situaci v nově vzniklé Československé republice. První jsme probrali politický systém v nově vzniklé republice, následně jsme přešli na společenské organizace a hospodářskou situaci. Tu si probereme ještě i příští týden. Příští týden nás také čeká písemné opakování kapitol - Problémy poválečného světa a Evropa na rozcestí.

15. 10. - 19. 10. 2018

Vzhledem k tomu, že většina žáků byla tento týden na exkurzi v Londýně, opakovali jsme především předešlé probrané kapitoly. Filmovou ukázkou jsme se vrátili také k 1. světové válce.

8. 10. - 12. 10. 2018

První hodinu jsme si Evropu po první světové válce rozdělili na státy demokratické a autoritativní. Řekli jsme si, kde se do popředí dostával fašismus a jak vypadala situace v Německu a Maďarsku. Druhou hodinu jsme probrali bolševickou diktaturu v Sovětském svazu. Uvedli jsme si, kdo za ní stál a co vše se v Rusku změnilo po nástupu bolševiků k moci. Žáci nyní znají pojmy jako např. gulag, kolektivizace a kult osobnosti.

1. 10. - 5. 10. 2018

Napsali jsme písemku na Versailleský systém. V další kapitole našeho učiva jsme si probrali, proč se začala po první světové válce z evropských států vytrácet demokracie, co ji nahrazovalo a jak vlastně vznikly v některých státech diktatury.

24. 9. - 28. 9. 2018

Tento týden jsme začali podrobněji probírat vznik Československé republiky. Pověděli jsme si o hlavních strůjcích vzniku Československé republiky. Zdůraznili jsme si obrovskou roli T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků. Příští týden budeme pokračovat ve vzniku republiky a písemně vyzkoušíme Versailleský systém.

17. 9. - 21. 9. 2018

Zopakovali jsme písemně první světovou válku. Probrali jsme podrobněji poválečné rozdělení Evropy Versailleskou mírovou smlouvou (se všemi následky do budoucnosti) a pokračovali jsme prvními krůčky Československé republiky.

3. 9. - 14. 9. 2018

Letošní školní rok jsme začali opakováním osmého ročníku a dokončením první světové války. Po atentátu jsme se zaměřili na nejvýznamnější události a konec války. Z dopisů vojaků jsme se snažili rozluštit, jaká válka to vlastně byla. Zaměřili jsme se také na české vojáky a jejich osudy. Celou kapitolu jsme uzavřeli poválečným rozdělením Evropy.