Dějepis

9. - 13. 10. 2017

Probírali jsme situaci v Rusku za války (dvě revoluce roku 1917 a jejich dopad na dění v Rusku, tedy svržení cara, bolševický převrat, vražda carské rodiny, vystoupení Ruska z války, zhlédli jsme také krátkou ukázku o G. Rasputinovi). Dokončili jsme 1. sv. válku ve světě, pracovali jsme s textem 14 bodů prezidenta USA Wilsona. V úterý písemka na další část zápisu (průběh války).

2. - 6. 10. 2017

Probírali jsme charakter 1. SV (pojmy světová válka, blesková válka, totální, černý trh, přídělový systém, zákopová válka). Napsali jsme písemku. Probírali jsme nejdůležitější události prvních let války (použití jedovatých plynů, tanků, bitva u Verdunu) a vstup USA do války. Písemku na druhou část zápisu budeme psát ve čtvrtek.

25. - 29. 9. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu, zhlédli jsme videa k úvodu 1. SV (atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, počátek války), pracovali jsme s mapou i dobovými obrázky. Pokusili jsme se vytvořit novinový titulek o atentátu z pohledu Srbska a Rakousko-Uherska.

18. - 22. 9. 2017

Dokončili jsme situaci před 1. SV, rozložení sil, protivníci, pracovali jsme s dobovými karikaturami a obrázky, které se vztahovaly k tématu svět před 1. SV. Pracovali jsme s textem manifestu Mým národům, popsali jsme události, které vedly k vypuknutí války (atentát na následníka trůnu).

4.9. - 15.9.2017

Opakovali jsme učivo 8. ročníku hrou AZ kvíz a stejnou formou napsali písemku. Novým učivem je situace před 1. sv. válkou (panovník, kolonialismus, revoluce 1905 v Rusku).