Dějepis

4. - 8. 12. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu (absolventské práce). Hodinu dějepisu jsme věnovali přípravě na AP.

27. 11. - 1. 12. 2017

Dokončili jsme prac. list o regionálních osobnostech první republiky, zabývali jsme se hospodářskými a sociálními změnami. Zmínili jsme významné firmy, které fungovaly za první republiky, tvořili jsme reklamní slogan k výrobku, napsali jsme písemku.

20. - 24. 11. 2017

Probírali jsme běžný život v ČSR, četli jsme texty a vyhledávali v nich informace (z okruhů, jako jsou např. sport, mládež, firmy, doprava a cestování, Praha...). Vyhledávali jsme také informace o osobnostech první republiky, a to regionálních i světově proslulých.

13. - 17. 11. 2017

Probírali jsme první ČSR, státní symboly, měnu, obyvatelstvo, menšiny, měnovou reformu, hranice, rozdělení Československa na jednotlivé části.

6. - 10. 11. 2017

Dokončili jsme téma svět po válce a napsali písemku. Novým učivem bylo Rusko po skončení války (vznik SSSR, hospodářství, politická situace, totalitní systém, gulagy, občanská válka, hladomor, Lenin, Stalin). Začali jsme probírat také první ČSR (státní symboly, podmínky vzniku).

30. 10. - 3. 11. 2017

Hrou kahoot jsme zopakovali informace o 1. světové válce. Probírali jsme situaci po válce, konkrétně výsledky mírové konference, doplňovali jsme prac. list podle učebnice.

23. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme téma československé legie, zhlédli film o bitvě u Zborova. Probírali jsme události, které vedly ke vzniku samostatného čs. státu, pracovali jsme s dobovými fotografiemi a dokumentem (Prohlášení nezávislosti Československa), zhlédli film o 28. říjnu 1918. Písemka na poslední část zápisu bude ve čtvrtek po prázdninách.

16. - 20. 10. 2017

Pracovali jsme s tabulkou statistiky padlých a zraněných v 1. sv. válce, probírali jsme čs. legie v Rusku, četli jsme vzpomínky pamětníka-legionáře.

9. - 13. 10. 2017

Probírali jsme situaci v Rusku za války (dvě revoluce roku 1917 a jejich dopad na dění v Rusku, tedy svržení cara, bolševický převrat, vražda carské rodiny, vystoupení Ruska z války, zhlédli jsme také krátkou ukázku o G. Rasputinovi). Dokončili jsme 1. sv. válku ve světě, pracovali jsme s textem 14 bodů prezidenta USA Wilsona. V úterý písemka na další část zápisu (průběh války).

2. - 6. 10. 2017

Probírali jsme charakter 1. SV (pojmy světová válka, blesková válka, totální, černý trh, přídělový systém, zákopová válka). Napsali jsme písemku. Probírali jsme nejdůležitější události prvních let války (použití jedovatých plynů, tanků, bitva u Verdunu) a vstup USA do války. Písemku na druhou část zápisu budeme psát ve čtvrtek.

25. - 29. 9. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu, zhlédli jsme videa k úvodu 1. SV (atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, počátek války), pracovali jsme s mapou i dobovými obrázky. Pokusili jsme se vytvořit novinový titulek o atentátu z pohledu Srbska a Rakousko-Uherska.

18. - 22. 9. 2017

Dokončili jsme situaci před 1. SV, rozložení sil, protivníci, pracovali jsme s dobovými karikaturami a obrázky, které se vztahovaly k tématu svět před 1. SV. Pracovali jsme s textem manifestu Mým národům, popsali jsme události, které vedly k vypuknutí války (atentát na následníka trůnu).

4.9. - 15.9.2017

Opakovali jsme učivo 8. ročníku hrou AZ kvíz a stejnou formou napsali písemku. Novým učivem je situace před 1. sv. válkou (panovník, kolonialismus, revoluce 1905 v Rusku).