Dějepis

11.11. - 15.11. 2019

Dokončili jsme velkou hospodářskou krizi a přešli jsme do Německa, kde počátkem dvacátých let začal řádit A. Hitler. Touto kapitolou se budeme zabývat i příští týden.

4.11. - 8.11. 2019

Napsali jsme si písemku na první léta první republiky. Začali jsme probírat velkou hospodářskou krizi.

21.10. - 1.11. 2019

Písemně jsme zopakovali Evropu na rozcestí. Dokončili jsme bolševiky v Rusku, které jsme písemně také již zopakovali, a nově jsme začali probírat situaci v Československu po první světové válce. Zde jsme se zaměřili na politický systém a také na hospodářskou situaci první republiky.

14.10. - 18.10. 2019

Dokončili jsme náš projekt týkající se prvních voleb v demokratickém Československu. Probrali jsme situaci po první světové válce v Rusku.

7.10. - 11.10. 2019

Písemně jsme zopakovali versailleský systém. Prošli jsme problémy poválečného světa a mrkli jsme na to, jakou cestou se evropské státy po válce vydaly. Zda zvolily demokratickou či autoritativní cestu.


30.9. - 4.10.2019

Tento týden jsme pokračovali v prvních létech nově vzniklé ČSR. Vytvořili jsme malý experiment - nové politické strany nově vzniklé republiky. O hlasy požádají tyto strany žáky druhého stupně a učitele.