Dějepis

14.10. - 18.10. 2019

Probrali jsme situaci v Rusku a nebezpečí číhající od Turků. Druhou hodinu jsme porovnali situaci ve Francii, Anglii a Rusku na přelomu 17. a 18. století.


7.10. - 11.10. 2019

Porovnali jsme vládu Ludvíka XIV. ve Francii a dobu vlády O. Cromwella v Anglii.


30.9. - 4.10.2019

Po opakování baroka jsme probrali jezuity, Leopoldův patent a manufaktury a volně se přesunuli do Francie za Ludvíkem XIV.