Dějepis

4. - 8. 6. 2018

Dokončili jsme téma vynálezy a objevy, zkoušeli jsem rozšifrovat text psaný morseovkou. Dokončili jsme 19. století.

28. 5. - 1. 6. 2018

Dokončili jsme rakouskou monarchii v 19. století a napsali písemku. Probírali jsme moderní umělecké směry, nové objevy a vynálezy, vyhledávali jsme informace o vynálezcích a jejich vynálezech či objevech. Písemku budeme psát ve středu, ovšem jako pomůcku můžou mít děti učebnici (v ní vyhledávat informace).

14. - 18. 5. 2018

Probírali jsme habsburskou monarchii v 19. století, zhlédli jsme video o bitvě u Hradce Králové, zmínili jsme vznik Národního divadla, příčiny požáru a obnovu divadla. 

7. - 11. 5. 2018

Dokončili jsme téma kolonialismus, četli jsme si o známých cestovatelích. Novým učivem je rakousko-uherské vyrovnání a habsburská monarchie v 2. polovině 19. století.

30. 4. - 4. 5. 2018

Probírali jsme téma kolonialismus, imperialismus, seznámili jsme se s těmito pojmy, hledali jsme výhody a nevýhody pro kolonie i mateřské země, které plynuly z kolonizačního procesu. Pracovali jsme s mapou kolonií evropských států. Vysvětlili jsme si, kdo byli misionáři a jaké bylo jejich poslání. 

23. - 27. 4. 2018

Dokončili jsme viktoriánskou Anglii, probírali jsme modernizaci Evropy v 19. století. Napsali jsme písemku na Anglii. Poznatky z učiva o 1. polovině 19. století jsme zopakovali hrou AZ kvíz.

16. - 20. 4. 2018

Dokončili jsme práci, kterou žáci započali v suplovaných hodinách. Ukončili jsme téma viktoriánská Anglie, zmínili jsme také zajímavosti konce 19. století. Písemka až ve středu.

3. - 6. 4. 2018

Měli jsme pouze jednu hodinu. Probírali jsme viktoriánskou Anglii, vysvětlili jsme si tento pojem, zmínili jsme některé události, které spadají do doby vlády královny Viktorie.

19. - 28. 3. 2018

Napsali jsme písemku na revoluce 1848. Novým tématem je občanská válka v USA. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi severními a jižními státy, podstatu otroctví, zmínili jsme boje bělochů s indiány. Válku Severu proti Jihu jsme dokončili, písemka bude po Velikonocích.

12. - 16. 3. 2018

Probírali jsme události revolučního roku 1848 v Čechách, pracovali jsme v videem, textem písně i odborným textem k tomuto tématu. V podělí budeme psát písemku, ale pouze jako pracovní list se zápisem.

5. - 9. 3. 2018

Probírali jsme rok 1848, průběh revolucí v jednotlivých státech. 

26. 2. - 2. 3. 2018

Dokončili jsme národní obrození (osobnosti, spolky, díla, podstata a požadavky NO, významné počiny obrozenců - stavba Národního muzea apod.). Na národní obrození budeme psát písemku ve středu.

12. - 16. 2. 2018

Uzavřeli jsme téma průmyslová revoluce, pracovali jsme také s mapami, které se vztahují k období průmyslové revoluce. Probírali jsme národní obrození, připomněli jsme si některé pojmy a jména související s NO.

5. - 9. 2. 2018

Dokončili jsme průmyslovou revoluci (stav ve světě, regionální podniky, zaměření obyvatelstva na způsob obživy, pracovali jsme s texty z městských kronik Uh. Hradiště, Kunovic a St. Města). Písemka na průmyslovou revoluci bude v pondělí.

29. 1. - 2. 2. 2018

Probírali jsme průmyslovou revoluci (podmínky, průběh, změny ve společnosti, pracovali jsme s videem k tomuto tématu).

22. - 26. 1. 2018

Probírali jsme Evropu po napoleonských válkách, překládali jsme novinové titulky, které popisovaly útěk Napoleona z Elby a jeho cestu do Paříže. Hledali jsme v textu hlavní myšlenky a záměry tzv. Svaté aliance.

15. - 19. 1. 2018

Dokončili jsme učivo o Napoleonovi, v pondělí napíšeme písemku.

8. - 12. 1. 2018

Napsali jsme písemku na VFR a novým tématem byl Napoleon Bonaparte (vzestup a jeho počátky v čele Francie).

1. - 5. 1. 2018

Probírali jsme Velkou francouzskou revoluci (dokončení z hodiny před Vánocemi), příčiny, důsledky, průběh, významné události a osobnosti, zhlédli jsme video k VFR. Písemku na VFR budeme psát v pondělí (pouze pracovní list k zápisu).

11. - 15. 12. 2017

Dokončili jsme téma vznik USA, boj amerických osad za nezávislost. V pondělí budeme psát písemku.

4. - 8. 12. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu (absolventské práce), probírali jsme vznik USA a boj amerických osad za nezávislost. 

27. 11. - 1. 12. 2017

Dokončili jsme osvícenský absolutismus, reformy Josefa II., jeho patenty, způsob vlády. Zhlédli jsme video o pevnosti Terezín, vše jsme zopakovali a napsali písemku.

20. - 24. 11. 2017

Probírali jsme Marii Terezii a Josefa II., jejich reformy, vládu, poměry v monarchii.

13. - 17. 11. 2017

Napsali jsme písemku na osvícenství. Začali jsme probírat osvícenské panovníky, a to Marii Terezii a Josefa II., doplňovali jsme prac. list. Vše budeme dokončovat příští týden.

6. - 10. 11. 2017

Probírali jsme osvícenství, jeho podstatu, myšlenky a požadavky. Vyplňovali jsme prac. list k tématu, písemka na osvícenství ve středu.

30. 10. - 3. 11. 2017

Opakovali jsme informace o Evropě v 17. a 18. století (baroko, Ludvík XIV., Rusko a Osmanská říše, Anglie a revoluce), a to prostřednictvím luštění i hry kahoot.

23. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme pracovní list o Petru Velikém a napsali písemku. Probírali jsme Anglii a občanskou válku (Oliwer Cromwell, poprava krále).

16. - 20. 10. 2017

Dokončili jsme téma Ludvík XIV. a Francie, napsali jsme písemku. Novým učivem bylo Rusko za vlády Petra Velikého, dokončíme příští týden.

9. - 13. 10. 2017

Napsali jsme písemku na baroko. Probírali jsme situaci ve Francii za vlády Ludvíka XIV. (běžný život lidí, zajímavosti o Ludvíkovi, systém jeho vlády - absolutismus). Písemku budeme psát ve středu.

2. - 6. 10. 2017

Dokončili jsme baroko (stavby, umění, literatura, běžný život, čarodějnické procesy, nový světec Jan Nepomucký). V pondělí budeme psát test na baroko.

25. - 29. 9. 2017

Napsali jsme písemku na 30letou válku. Novým učivem bylo baroko a jeho znaky především v architektuře. Jak se projevil nový umělecký směr.

18. - 22. 9. 2017

Dokončili jsme třicetiletou válku, vyplňovali pracovní list, zhlédli jsme videa k tématu. Písemku na 30letou válku budeme psát v pondělí (se zápise - tedy pouze jako prac. list).

4.9. - 15.9.2017

Opakovali jsme učivo 7. ročníku hrou AZ kvíz, napsali jsme stejnou formou písemku. Novým učivem bylo připomenutí událostí třicetileté války.