Dějepis

4. - 8. 12. 2017

Měli jsme pouze jednu hodinu (absolventské práce), probírali jsme vznik USA a boj amerických osad za nezávislost. 

27. 11. - 1. 12. 2017

Dokončili jsme osvícenský absolutismus, reformy Josefa II., jeho patenty, způsob vlády. Zhlédli jsme video o pevnosti Terezín, vše jsme zopakovali a napsali písemku.

20. - 24. 11. 2017

Probírali jsme Marii Terezii a Josefa II., jejich reformy, vládu, poměry v monarchii.

13. - 17. 11. 2017

Napsali jsme písemku na osvícenství. Začali jsme probírat osvícenské panovníky, a to Marii Terezii a Josefa II., doplňovali jsme prac. list. Vše budeme dokončovat příští týden.

6. - 10. 11. 2017

Probírali jsme osvícenství, jeho podstatu, myšlenky a požadavky. Vyplňovali jsme prac. list k tématu, písemka na osvícenství ve středu.

30. 10. - 3. 11. 2017

Opakovali jsme informace o Evropě v 17. a 18. století (baroko, Ludvík XIV., Rusko a Osmanská říše, Anglie a revoluce), a to prostřednictvím luštění i hry kahoot.

23. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme pracovní list o Petru Velikém a napsali písemku. Probírali jsme Anglii a občanskou válku (Oliwer Cromwell, poprava krále).

16. - 20. 10. 2017

Dokončili jsme téma Ludvík XIV. a Francie, napsali jsme písemku. Novým učivem bylo Rusko za vlády Petra Velikého, dokončíme příští týden.

9. - 13. 10. 2017

Napsali jsme písemku na baroko. Probírali jsme situaci ve Francii za vlády Ludvíka XIV. (běžný život lidí, zajímavosti o Ludvíkovi, systém jeho vlády - absolutismus). Písemku budeme psát ve středu.

2. - 6. 10. 2017

Dokončili jsme baroko (stavby, umění, literatura, běžný život, čarodějnické procesy, nový světec Jan Nepomucký). V pondělí budeme psát test na baroko.

25. - 29. 9. 2017

Napsali jsme písemku na 30letou válku. Novým učivem bylo baroko a jeho znaky především v architektuře. Jak se projevil nový umělecký směr.

18. - 22. 9. 2017

Dokončili jsme třicetiletou válku, vyplňovali pracovní list, zhlédli jsme videa k tématu. Písemku na 30letou válku budeme psát v pondělí (se zápise - tedy pouze jako prac. list).

4.9. - 15.9.2017

Opakovali jsme učivo 7. ročníku hrou AZ kvíz, napsali jsme stejnou formou písemku. Novým učivem bylo připomenutí událostí třicetileté války.