Dějepis

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme pokračovali ve Velké francouzské revoluci. Pomalu spějeme k cíli. Pověděli jsme si něco o girondistech a jakobínech.  O popravě krále a dostali jsme se k tvrzení, že revoluce začíná požírat své děti.

26. 11. - 30. 11. 2018

Začali jsme probírat velký celek - Velkou francouzskou revoluci. Jako první jsme probrali příčiny revoluce a rozdělení tehdejší francouzské společnosti.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícených panovnících. Tento týden jsme více rozebrali Josefa II. Zdůraznili jsme si jeho nejdůležitější reformy - zrušení nevolnictví a toleranční patent. Druhou hodinu jsme přešli do Ameriky, kde jsme společně založili Spojené státy americké.

12. 11. - 16. 11. 2018

Napsali jsme si písemku na osvícenství - základní myšlenky a vědecké objevy. Po kapitole o osvícených panovnících jsme přešli do českých zemích - k Marii Terezii a Josefu II. Rozebrali jsme si život MT, která se již o začátku vlády musela potýkat s nelehkou situací v zemi. Ve druhé hodině jsme probrali jsme její základní reformy, které ve svých zemích provedla. Příští týden se zaměříme na Josefa II.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícenství. Zaměřili jsme se na vynálezy a objevy, které byly v této době uskutečněny a začaly měnit svět.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v látce s názvem osvícentství a klasicismus. Věnovali jsme se podrobně vědě a umění této doby. Zmínili jsme se o největších vědeckých objevech této doby. Děti si také zkusily přiřadit latinské názvy zvířat k českým výrazům. Zopakovali jsme si spisovatele a ukázali největšího hudebního skladatele klasicismu - W. A. Mozarta. Příští týden budeme v osvícenství ještě pokračovat. Čeká nás také písemné opakování Ruska.

22. 10. - 26. 10. 2018

Zopakovali jsme Anglii a Francii v 17. století. Nově se věnujeme osvícenství. Zatím pouze základním myšlenkám nového filozofického směru, který změnil evropské myšlení a stál v protikladu baroka. Základní pojmy osvícenství jsou racionalismus, logika a humanismus.

15. 10. - 19. 10. 2018

Společnost a podníkání v baroku jsme tento týden vyzkoušet nestihli. Proto přesuneme na týden následující. Celý týden jsme věnovali opakování předešlých kapitol. Příští týden nás čeká nový velký celek věnovaný osvícenství. Taktéž si písemně zopakujeme vývoj situace v Anglii.

8. 10. - 12. 10. 2018

Od Ludvíka XIV. jsme volně přešli do Anglie, kde byla situace v panování velmi odlišná. Na situaci v Anglii jsme si ukázali, že ne všude v Evropě panoval absolutismus a že se dá vládnout i jinak. Poslední článkem dnešního týdne bylo Rusko a její problémy s osmanskou říší. Příští týden zopakujeme Společnost a podnikání v baroku.

1. 10. - 5. 10. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně baroko. Dodělali jsme rozdělení barokní společnosti a mrkli jsme na funkci jezuitů v českých zemích. V druhé hodině jsme si představili Ludvíka XIV.

24. 9. - 28. 9. 2018

Dokončili jsme barokní umění v Evropě a následně i v českých zemích. Podrobněji jsme se zaměřili na barokní architekturu, sochařství a malířství. V nové látce jsme se zaměřili na rozdělení barokní společnosti.

17. 9. - 21. 9. 2018

Zopakovali jsme písemně Rudolfa II. a Bílou horu. A konečně se začali věnovat pořádně baroku. Uvedli jsme si základní pojmy baroka, časové vymezení a základní rozdíly mezi renesancí a barokem. Stihli jsme si také říci a ukázat hlavní rysy barokního umění. Tomu se budeme podrobněji věnovat příští týden.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním sedmého ročníku, které jsme zrovna také oznámkovali. V dalších hodinách jsme se věnovali dokončení třicetileté války. Jako nové učivo jsme začali baroko.