Dějepis

13.1. - 17.1. 2020

Dokončili jsem evropská národní obrození. Písemně jsme zopakovali Napoleona a Vídeňský kongres. V pondělí uzavřeme známky za první pololetí a začneme průmyslovou revoluci.


6.1. - 10.1. 2020

Probrali jsme národní obrození v českých zemí.


16.12. - 3.1. 2020

Důkladně jsme probrali Napoleona a pokračovali jsme ke změnám v Evropě, které nastaly po tzv. Vídeňském kongresu.


9.12. - 13.12. 2019

Dokončili jsme Velkou francouzskou revoluci a přešli jsme k Napoleonovi.


2.12. - 6.12. 2019

Pokračujeme ve Velké francouzské revoluci. Písemně jsme zopakovali Marii Terezii a Josefa II.


25.11. - 29.11. 2019

Pokračovali jsme ve Velké francouzské revoluci.


18.11. - 22.11. 2019

Tento týden jsme se podívali do Ameriky, kde se odehrála válka za nezávislost, a také do Francie, kde se zase začalo revolučně žít. Dostali jsme se však pouze k Deklaraci práv člověka a občana.


11.11. - 15.11. 2019

Ukončili jsme osvícenství a přešli jsme k panovníkům působícím v českém království. Jednalo se o Marii Terezii a jejího syna Josef II. Hlavní částí hodiny bylo získat informace o nejdůležitějších reformách, které tito dva panovníci zavedli v habsburské monarchii.


4.11. - 8.11. 2019

Stále osvícenství. Dostali jsme se k nejvýznamnějším objevům této doby a příští týden se zaměříme na panovníky.


21.10. - 1.11. 2019

Začali jsme probírat osvícenství. Vysvětlili jsme si nejdůležitější pojmy a charakterizovali si toto období. Příští týden budeme pokračovat a zaměříme se na nové objevy uskutečněné v osvícenství.


14.10. - 18.10. 2019

Probrali jsme situaci v Rusku a nebezpečí číhající od Turků. Druhou hodinu jsme porovnali situaci ve Francii, Anglii a Rusku na přelomu 17. a 18. století.


7.10. - 11.10. 2019

Porovnali jsme vládu Ludvíka XIV. ve Francii a dobu vlády O. Cromwella v Anglii.


30.9. - 4.10.2019

Po opakování baroka jsme probrali jezuity, Leopoldův patent a manufaktury a volně se přesunuli do Francie za Ludvíkem XIV.