Dějepis

10.6. - 14.6.2019

Pokračovali jsme v první světové válce. Od úvodu a důvodu vzniku první světové války jsme se dostali až k roku 1916. Příští týden první světovou válku ukončíme.

3. 6. - 7. 6. 2019

Započali jsme první světovou válku.

27.5. - 31.5. 2019

Zopakovali jsme objevitele neviditelného světa. A opakovali jsme předešlé učivo. Příší týden nás čeká první světová válka.

20. 5. - 24. 5. 2019

Pokračovali jsme v objevování nových vynálezů. Tento týden jsme se seznámili s Edisonem, Teslou, Bellem, Křižíkem. A zamířili jsme také do automobilového průmyslu. Zdokonalení zážehového spalovacího a vznětového motoru posunul automobilovou dopravu obrovský kus dopředu. Velký pokrok zažilo také letecký průmysl, jehož průkopníky se stali bratři Wrightové, L. Blériot a u nás Jan Kašpar.

13. 5. - 17. 5. 2019

Zaměřili jsme se na vědu. Pomocí indícií si žáci zkusili zjistit nejznámější vědce a objevy přelomu 19. a 20. století.

6. 5. - 10. 5. 2019

Tento týden jsme začali probírat habsburskou monarchii na počátku 20. století. Pověděli jsme si o závažných problémech, které R-U sužovaly, i k ústupcích, které císař zavedl. Dostali jsme se k podnikání, kde jsme si vyzkoušeli vytvořit zajímavý a poutavý reklamní slogan. V druhé hodině jsme zamířili k emancipaci a řekli jsme si, jaká byla role muže a ženy na přelomu 19. a 20. století.

29. 4. - 3. 5. 2019

Další látka, která nás čekala, bylo soužití Čechů a Němců. Zdůraznili jsme si, že po celá staletí žili Češi a Němci docela v poklidu, ale 19. století tento klid poněkud narušil. Druhou hodinu jsme se podívali na české umění v druhé polovině 19. století. Nemohli jsme opomenout A. Dvořáka, V. Brožíka, J. V. Myslbeka, L. Marolda aj. Neopomenuli jsme také nové směry v architektuře.

22. 4. - 26. 4. 2019

Tento týden jsme se podívali na české podnikatelské aktivity v Rakousku-Uhersku. Zjistili jsme, že v českých zemích velmi vynikal železářský a strojírenský průmysl. Pověděli jsme si také o veledůležitém českém odvětví - pivovarnictví a cukrovarnictví. Neopomenuli jsme také Josefa Hlávku. A mrkli jsme také do Hradiště v roce 1900.

8. 4. - 19. 4. 2019

Tento týden jsme se podrobněji podívali na politickou situaci v Rakousku - Uhersku. Seznámili jsme se s novými českými politickými stranami (Staročeskou, Mladočeskou) i jejich postoji k Rakousku - Uhersku.

1. 4. - 5. 4. 2019

Písemně jsme zopakovali Sever proti Jihu. V látce jsme pokračovali v Rakousku-Uhersku. Více jsme se seznámili s Františkem Josefem I. a jeho ženou Alžbětou Bavorskou.

25. 3. - 29. 3. 2019

Dokončii jsme koloniální problematiku a zvolna začali probírat Rakousko-Uhersko a Františka Josefa I. Příští týden nás čeká písemné opakování Severu proti Jihu.

18. 3. - 22. 3. 2019

Zopakovali jsme písemně Modernizaci Evropy v 19. století a Viktoriánskou Anglii. Nově jsme začali probírat kolonialismus. Řekli jsme si o naprosté nadvládě Velké Británie, o koloniích, které vlastnila po celé světě. Příští týden budeme pokračovat a seznámíme se s pozitivy i negativy nového prozkoumávání Afriky a Střední Asie.

11. 3. - 15. 3. 2019

Tento týden jsme dokončili Viktoriánskou Anglii a započali jsme Sever proti Jihu. Novou látku jsme začali jedním důležitým inzerátem. Příští týden nás čeká písemné opakování Modernizace 19. století a Viktoriánské Anglie.

4. 3. - 8. 3. 2019

Tento týden jsme probrali modernizace společnosti v 19. století. Objevili jsme léky na zákeřné choroby, které do té doby byly velkým nebezpečím pro lidstvo. Vysvětlili jsme si Darwinovu teorii a v umění jsme poznali realismus a impresionismus. Druhou hodinu jsme se přesunuli do Viktoriánské Anglie.

18. 2. - 22. 2. 2019

Dokončili jsme revoluci 1848 v Čechách. Řekli jsme si, jaký výsledek měla tato revoluce a že naděje do ní vkládané ovoce nepřinesly. Zmínili jsme se také o novém císaři Františku Josefovi I. a českém novináři Karlu Havlíčku Borovském. Více jsme probrali Karla Havlíčka Borovského, kterého žáci znají již z literatury ze sedmé třídy. Císaře Františka Josefa probereme o něco později. Po prázdninách nás čeká větší písemná práce na revoluci 1848.

11. 2. - 15. 2. 2019

Tento týden jsme se zaměřili na revoluci 1848 u nás. Pověděli jsme si, kdo v době vypuknutí revoluce vládl v Čechách a na Moravě, jaká byla u nás situace a jaké změny Češi požadovali.

4. 2. - 8. 2. 2019

Písemně jsme zopakovali národní obrození. Nově jsme začali probírat revoluční rok 1848.

28. 1. - 1. 2. 2019

Pokračovali jsme v českém národním obrození. Příští týden písemně zopakujeme společně s evropským.

21. 1. - 25. 1. 2019

Tento týden jsme přešli k českému národnímu obrození. Zopakovali jsme si nejvýznamnější postavy českého NO, významné instituce a také díla, která v té době vznikla.

14. 1. - 18. 1. 2019

Přesunuli jsme se k evropským národním obrozením. Bavili jsme se o tom, co měla společného. A uvedli jsme si také typické rysy romantiků.

3. 1. - 11. 1. 2019

Po Napoleonovi jsme se přesunuli k průmyslové revoluci. Vyzkoušeli jsme si Morseovu abecedu, uvedli jsme si nejvýznamnější vynálezy té doby a pověděli jsme si také, jak se tehdy pracovalo.

10. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden jsme ukončili VFR a začali jsme probírat období, kterému dominoval Napoleon Bonaparte. Jeho vládou revoluce ve Francii skončila. Prošli jsme společně téměř celým jeho životem, uvedli jsme si jeho hlavní úspěchy i neúspěchy. A skončili jsme s ním na ostrově Svatá Helena, kde roku 1821 zemřel.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme pokračovali ve Velké francouzské revoluci. Pomalu spějeme k cíli. Pověděli jsme si něco o girondistech a jakobínech a popravě krále a dostali jsme se k tvrzení, že revoluce začíná požírat své děti.

26. 11. - 30. 11. 2018

Začali jsme probírat velký celek - Velkou francouzskou revoluci. Jako první jsme probrali příčiny revoluce a rozdělení tehdejší francouzské společnosti.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícených panovnících. Tento týden jsme více rozebrali Josefa II. Zdůraznili jsme si jeho nejdůležitější reformy - zrušení nevolnictví a toleranční patent. Druhou hodinu jsme přešli do Ameriky, kde jsme společně založili Spojené státy americké.

12. 11. - 16. 11. 2018

Napsali jsme si písemku na osvícenství - základní myšlenky a vědecké objevy. Po kapitole o osvícených panovnících jsme přešli do českých zemích - k Marii Terezii a Josefu II. Rozebrali jsme si život MT, která se již o začátku vlády musela potýkat s nelehkou situací v zemi. Ve druhé hodině jsme probrali jsme její základní reformy, které ve svých zemích provedla. Příští týden se zaměříme na Josefa II.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícenství. Zaměřili jsme se na vynálezy a objevy, které byly v této době uskutečněny a začaly měnit svět.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v látce s názvem osvícentství a klasicismus. Věnovali jsme se podrobně vědě a umění této doby. Zmínili jsme se o největších vědeckých objevech této doby. Děti si také zkusily přiřadit latinské názvy zvířat k českým výrazům. Zopakovali jsme si spisovatele a ukázali největšího hudebního skladatele klasicismu - W. A. Mozarta. Příští týden budeme v osvícenství ještě pokračovat. Čeká nás také písemné opakování Ruska.

22. 10. - 26. 10. 2018

Zopakovali jsme Anglii a Francii v 17. století. Nově se věnujeme osvícenství. Zatím pouze základním myšlenkám nového filozofického směru, který změnil evropské myšlení a stál v protikladu baroka. Základní pojmy osvícenství jsou racionalismus, logika a humanismus.

15. 10. - 19. 10. 2018

Společnost a podníkání v baroku jsme tento týden vyzkoušet nestihli. Proto přesuneme na týden následující. Celý týden jsme věnovali opakování předešlých kapitol. Příští týden nás čeká nový velký celek věnovaný osvícenství. Taktéž si písemně zopakujeme vývoj situace v Anglii.

8. 10. - 12. 10. 2018

Od Ludvíka XIV. jsme volně přešli do Anglie, kde byla situace v panování velmi odlišná. Na situaci v Anglii jsme si ukázali, že ne všude v Evropě panoval absolutismus a že se dá vládnout i jinak. Poslední článkem dnešního týdne bylo Rusko a její problémy s osmanskou říší. Příští týden zopakujeme Společnost a podnikání v baroku.

1. 10. - 5. 10. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně baroko. Dodělali jsme rozdělení barokní společnosti a mrkli jsme na funkci jezuitů v českých zemích. V druhé hodině jsme si představili Ludvíka XIV.

24. 9. - 28. 9. 2018

Dokončili jsme barokní umění v Evropě a následně i v českých zemích. Podrobněji jsme se zaměřili na barokní architekturu, sochařství a malířství. V nové látce jsme se zaměřili na rozdělení barokní společnosti.

17. 9. - 21. 9. 2018

Zopakovali jsme písemně Rudolfa II. a Bílou horu. A konečně se začali věnovat pořádně baroku. Uvedli jsme si základní pojmy baroka, časové vymezení a základní rozdíly mezi renesancí a barokem. Stihli jsme si také říci a ukázat hlavní rysy barokního umění. Tomu se budeme podrobněji věnovat příští týden.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním sedmého ročníku, které jsme zrovna také oznámkovali. V dalších hodinách jsme se věnovali dokončení třicetileté války. Jako nové učivo jsme začali baroko.