Dějepis

 10.6. - 14.6.2019

Pokračovali jsme v první světové válce. Od úvodu a důvodu vzniku první světové války jsme se dostali až k roku 1916. Příští týden první světovou válku ukončíme.

3. 6. - 7. 6. 2019

Započali jsme první světovou válku.

27.5. - 31.5. 2019

Zopakovali jsme objevitele neviditelného světa. A opakovali jsme předchozí učivo. Příší týden nás čeká první světová válka.

20. 5. - 24. 5. 2019

Pokračovali jsme v objevování nových vynálezů. Tento týden jsme se seznámili s Edisonem, Teslou, Bellem, Křižíkem. A zamířili jsme také do automobilového průmyslu. Zdokonalení zážehového spalovacího a vznětového motoru posunul automobilovou dopravu obrovský kus dopředu. Velký pokrok zažilo také letecký průmysl, jehož průkopníky se stali bratři Wrightové, L. Blériot a u nás Jan Kašpar.

13. 5. - 17. 5. 2019

Zaměřili jsme se na vědu. Pomocí indícií si žáci zkusili zjistit nejznámější vědce a objevy přelomu 19. a 20. století.

6. 5. - 10. 5. 2019

Tento týden jsme začali probírat habsburskou monarchii na počátku 20. století. Pověděli jsme si o závažných problémech, které R-U sužovaly, i k ústupcích, které císař zavedl. Dostali jsme se k podnikání, kde jsme si vyzkoušeli vytvořit zajímavý a poutavý reklamní slogan. V druhé hodině jsme zamířili k emancipaci a řekli jsme si, jaká byla role muže a ženy na přelomu 19. a 20. století.

29. 4. - 3. 5. 2019

Další látka, která nás čekala, bylo soužití Čechů a Němců. Zdůraznili jsme si, že po celá staletí žili Češi a Němci docela v poklidu, ale 19. století tento klid poněkud narušil. Druhou hodinu jsme se podívali na české umění v druhé polovině 19. století. Nemohli jsme opomenout A. Dvořáka, V. Brožíka, J. V. Myslbeka, L. Marolda aj. Neopomenuli jsme také nové směty v architektuře.

22. 4. - 26. 4. 2019

Tento týden jsme se podívali na české podnikatelské aktivity v Rakousku-Uhersku. Zjistili jsme, že v českých zemích velmi vynikal železářský a strojírenský průmysl. Pověděli jsme si také o veledůležitém českém odvětví - pivovarnictví a cukrovarnictví. Neopomenuli jsme také Josefa Hlávku. A mrkli jsme také do Hradiště v roce 1900.

8. 4. - 19. 4. 2019

Tento týden jsme se podrobněji podívali na politickou situaci v Rakousku-Uhersku. Seznámili jsme se s novými českými politickými stranami (Staročeskou, Mladočeskou) i jejich postoji k Rakousku-Uhersku.

1. 4. - 5. 4. 2019

Písemně jsme zopakovali Sever proti Jihu. V látce jsme pokračovali v Rakousku-Uhersku. Více jsme se seznámili s Františkem Josefem I. a jeho ženou Alžbětou Bavorskou.

25. 3. - 29. 3. 2019

Dokončii jsme koloniální problematiku a zvolna začali probírat Rakousko-Uhersko a Františka Josefa I. Příští týden nás čeká písemné opakování Severu proti Jihu.

18. 3. - 22. 3. 2019

Zopakovali jsme písemně Modernizaci Evropy v 19. století a VIktoriánskou Anglii. Nově jsme začali probírat kolonialismus. Řekli jsme si o naprosté nadvládě Velké Británie, o koloniích, které vlastnila po celé světě. Příští týden budeme pokračovat a seznámíme se s pozitivy i negativy nového prozkoumávání Afriky a Střední Asie.

11. 3. - 15. 3. 2019

Tento týden jsme dokončili Viktoriánskou Anglii a započali jsme Sever proti Jihu. Novou látku jsme začali jedním důležitým inzerátem. Příští týden nás čeká písemné opakování Modernizace 19. století a Viktoriánské Anglie.

4. 3. - 8. 3. 2019

Tento týden jsme probrali modernizace společnosti v 19. století. Objevili jsme léky na zákeřné choroby, které do té doby byly velkým nebezpečím pro lidstvo. Vysvětlili jsme si Darwinovu teorii a v umění jsme poznali realismus a impresionismus. Druhou hodinu jsme se přesunuli do Viktoriánské Anglie.

18. 2. - 22. 2. 2019

Dokončili jsme revoluci 1848 v Čechách. Řekli jsme si, jaký výsledek měla tato revoluce a že naděje do ní vkládané ovoce nepřinesly. Zmínili jsme se také o novém císaři Františku Josefovi I. a českém novináři Karlu Havlíčku Borovském. Více jsme probrali Karla Havlíčka Borovského, kterého žáci znají již z literatury ze sedmé třídy. Císaře Františka Josefa probereme o něco později. Po prázdninách nás čeká větší písemná práce na revoluci 1848.

11. 2. - 15. 2. 2019

Tento týden jsme se zaměřili na revoluci 1848 u nás. Pověděli jsme si, kdo v době vypuknutí revoluce vládl v Čechách a na Moravě, jaká byla u nás situace a jaké změny Češi požadovali.

4. 2. - 8. 2. 2019

Písemně jsme zopakovali národní obrození. Nově jsme začali probírat revoluční rok 1848.

28. 1. - 1. 2. 2019

Pokračovali jsme v českém národním obrození. Příští týden písemně zopakujeme společně s evropským.

21. 1. - 25. 1. 2019

Tento týden jsme přešli k českému národnímu obrození. Zopakovali jsme si nejvýznamnější postavy českého NO, významné instituce a také díla, která v té době vznikla.

14. 1. - 18. 1. 2019

Přesunuli jsme se k evropským národním obrozením. Bavili jsme se o tom, co měla společného. A uvedli jsme si také typické rysy romantiků.

3. 1. - 11. 1. 2019

Po Napoleonovi jsme se přesunuli k průmyslové revoluci. Vyzkoušeli jsme si Morseovu abecedu, uvedli jsme si nejvýznamnější vynálezy té doby a pověděli jsme si také, jak se tehdy pracovalo.

10. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden jsme ukončili VFR a začali jsme probírat období, kterému dominoval Napoleon Bonaparte. Jeho vládou revoluce ve Francii skončila. Prošli jsme společně téměř celým jeho životem, uvedli jsme si jeho hlavní úspěchy i neúspěchy. A skončili jsme s ním na ostrově Svatá Helena, kde roku 1821 zemřel.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme pokračovali ve Velké francouzské revoluci. Pomalu spějeme k cíli. Pověděli jsme si něco o girondistech a jakobínech a o popravě krále a dostali jsme se k tvrzení, že revoluce začíná požírat své děti.

26. 11. - 30. 11. 2018

Začali jsme probírat velký celek - Velkou francouzskou revoluci. Jako první jsme probrali příčiny revoluce a rozdělení tehdejší francouzské společnosti.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícených panovních. Tento týden jsme více rozebrali Josefa II. Zdůraznili jsme si jeho nejdůležitější reformy - zrušení nevolnictví a toleranční patent. Druhou hodinu jsme přešli do Ameriky, kde jsme společně založili Spojené státy americké.

12. 11. - 16. 11. 2018

Napsali jsme si písemku na osvícenství - základní myšlenky a vědecké objevy. Po kapitole o osvícených panovnících jsme přešli do českých zemích - k Marii Terezii a Josefu II. Rozebrali jsme si život MT, která se již o začátku vlády musela potýkat s nelehkou situací v zemi. Ve druhé hodině jsme probrali jsme její základní reformy, které ve svých zemích provedla. Příští týden se zaměříme na Josefa II.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícenství. Zaměřili jsme se na vynálezy a objevy, které byly v této době uskutečněny a začaly měnit svět.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v látce s názvem osvícentství a klasicismus. Věnovali jsme se podrobně vědě a umění této doby. Zmínili jsme se o největších vědeckých objevech této doby. Příští týden probereme více. Děti si také zkusily přiřadit latinské názvy zvířat k českým výrazům. Zopakovali jsme si spisovatele a ukázali největšího hudebního skladatele klasicismu - W. A. Mozarta. Příští týden budeme v osvícenství ještě pokračovat. Čeká nás také písemné opakování Ruska.

22. 10. - 26. 10. 2018

Zopakovali jsme Anglii a Francii v 17. století. Nově se věnujeme osvícenství. Zatím pouze základním myšlenkám nového filozofického směru, který změnil evropské myšlení a stál v protikladu baroka. Základní pojmy osvícenství jsou racionalismus, logika a humanismus.

15. 10. - 19. 10. 2018

Písemně jsme zopakovali Společnost a podníkání v baroku. Celý týden jsme věnovali opakování předešlých kapitol. Příští týden nás čeká nový velký celek věnovaný osvícenství. Taktéž si písemně zopakujeme vývoj situace v Anglii.

8. 10. - 12. 10. 2018

Od Ludvíka XIV. jsme volně přešli do Anglie, kde byla situace v panování velmi odlišná. Na situaci v Anglii jsme si ukázali, že ne všude v Evropě panoval absolutismus a že se dá vládnout i jinak. Poslední článkem dnešního týdne bylo Rusko a její problémy s osmanskou říší. Příští týden zopakujeme Společnost a podnikání v baroku.

1. 10. - 5. 10. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně baroko. Dodělali jsme rozdělení barokní společnosti a mrkli jsme na funkci jezuitů v českých zemích. V druhé hodině jsme si představili Ludvíka XIV.

24. 9. - 28. 9. 2018

Dokončili jsme barokní umění v Evropě a následně i v českých zemích. Podrobněji jsme se zaměřili na barokní architekturu, sochařství a malířství. V nové látce jsme se zaměřili na rozdělení barokní společnosti.

17. 9. - 21. 9. 2018

Zopakovali jsme písemně Rudolfa II. a Bílou horu. A konečně se začali věnovat pořádně baroku. Uvedli jsme si základní pojmy baroka, časové vymezení a základní rozdíly mezi renesancí a barokem. Stihli jsme si také říci a ukázat hlavní rysy barokního umění. Tomu se budeme podrobněji věnovat příští týden.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním sedmého ročníku, které jsme zrovna také oznámkovali. V dalších hodinách jsme se věnovali dokončení třicetileté války. Jako nové učivo jsme začali baroko.