Dějepis

14 - 18.10.2019

Věnovali jsme se vládě Ludvíka XIV. ve Francii, toto téma bylo obsahem písemky. Psali ještě jednu písemku (české země po třicetileté válce - domácí téma v pohodě, francouzské průměrné). Aktuálně se zabýváme vývojem v Anglii. Zápis z této látky najdete na této stránce. O případné středeční písemce rozhodneme v pondělí 21.10.2019.