Dějepis

19.10. - 23.10. 2020

Opět jsme pokračovali v osvícenství. Tentokrát jsme se zaměřili na nové poznatky, vědu a vynálezy. Zkusili jsme si přiřadit latinská pojmenování k českým názvům jednotlivých živočišných druhů. Příště se zaměříme na osvícené panovníky.


12.10. - 16.10. 2020

Pokračovali jsme v osvícenství. Na základě dobových textů jsme nacházeli nové myšlenky, které se v osvícenství odvážně začali prezentovat. Porovnávali jsme změny, které oproti baroku nastaly.


5.10. - 9.10. 2020

Probrali jsme situaci v Rusku v 17. století. Řekli jsme si, kdo v Rusku vládl, jak vládl a jaké reformy zaváděl. Poté jsme porovnávali situaci v Rusku, Francii a Anglii. Druhou hodinu jsme se společnými silami dostali k osvícenství. Řekli jsme si základní myšlenky osvícenství a zkusili jsme si charakterizovat dva největší představitele osvícenství. V osvícenství budeme pokračovat i příští týden.


28.9. - 2.10. 2020

Dokončili jsme společnost a podnikání v baroku. Probrali jsme také rozdílnou situaci ve Francii za Ludvíka IVX. a v Anglii, kde se o moc s králem dělil parlament. Mrkli jsme na Versailles, na francouzské manufaktury vyrábějící luxusní předměty a vybírání daní, které ve Francii fungovalo zvláštním systémem. V Anglii jsme pak více probrali funkci parlamentu a osobu O. Cromwella, který vystřídal u moci anglického krále.


21.9. - 25.9. 2020

Dokončili jsme baroko. Poslední část této látky jsme věnovali umění v českých zemích. Druhou  látkou tohoto týdne bylo podnikání a společnost v době barokní. Tu budeme ještě dokončovat týden následující.


14.9. - 18.9. 2020

Pokračovali jsme v baroku. Tentokrát jsme se zaměřili na umění. Podrobněji jsme si rozebrali architekturu, sochařství a malířství. Dle obrázků děti samy přicházely na základní umělecké znaky baroka.


7.9. - 11.9. 2020

Nejdříve jsme si zopakovali učivo 7. ročníku. V další hodině jsme začali probírat baroko. Na základě vlastních poznatků z poslechu hudby a krátké video ukázky se děti snažily samy vymyslet a charakterizovat, co vlastně baroko bylo. Příští týden budeme v baroku pokračovat.