Dějepis

3. 1. - 11. 1. 2019

Po Napoleonovi jsme se přesunuli k průmyslové revoluci. Vyzkoušeli jsme si Morseovu abecedu, uvedli jsme si nejvýznamnější vynálezy té doby a pověděli jsme si také, jak se tehdy pracovalo.

10. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden jsme ukončili VFR a začali jsme probírat období, kterému dominoval Napoleon Bonaparte. Jeho vládou revoluce ve Francii skončila. Prošli jsme společně téměř celým jeho životem, uvedli jsme si jeho hlavní úspěchy i neúspěchy. A skončili jsme s ním na ostrově Svatá Helena, kde roku 1821 zemřel.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme pokračovali ve Velké francouzské revoluci. Pomalu spějeme k cíli. Pověděli jsme si něco o girondistech a jakobínech a o popravě krále a dostali jsme se k tvrzení, že revoluce začíná požírat své děti.

26. 11. - 30. 11. 2018

Začali jsme probírat velký celek - Velkou francouzskou revoluci. Jako první jsme probrali příčiny revoluce a rozdělení tehdejší francouzské společnosti.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícených panovních. Tento týden jsme více rozebrali Josefa II. Zdůraznili jsme si jeho nejdůležitější reformy - zrušení nevolnictví a toleranční patent. Druhou hodinu jsme přešli do Ameriky, kde jsme společně založili Spojené státy americké.

12. 11. - 16. 11. 2018

Napsali jsme si písemku na osvícenství - základní myšlenky a vědecké objevy. Po kapitole o osvícených panovnících jsme přešli do českých zemích - k Marii Terezii a Josefu II. Rozebrali jsme si život MT, která se již o začátku vlády musela potýkat s nelehkou situací v zemi. Ve druhé hodině jsme probrali jsme její základní reformy, které ve svých zemích provedla. Příští týden se zaměříme na Josefa II.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v osvícenství. Zaměřili jsme se na vynálezy a objevy, které byly v této době uskutečněny a začaly měnit svět.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v látce s názvem osvícentství a klasicismus. Věnovali jsme se podrobně vědě a umění této doby. Zmínili jsme se o největších vědeckých objevech této doby. Příští týden probereme více. Děti si také zkusily přiřadit latinské názvy zvířat k českým výrazům. Zopakovali jsme si spisovatele a ukázali největšího hudebního skladatele klasicismu - W. A. Mozarta. Příští týden budeme v osvícenství ještě pokračovat. Čeká nás také písemné opakování Ruska.

22. 10. - 26. 10. 2018

Zopakovali jsme Anglii a Francii v 17. století. Nově se věnujeme osvícenství. Zatím pouze základním myšlenkám nového filozofického směru, který změnil evropské myšlení a stál v protikladu baroka. Základní pojmy osvícenství jsou racionalismus, logika a humanismus.

15. 10. - 19. 10. 2018

Písemně jsme zopakovali Společnost a podníkání v baroku. Celý týden jsme věnovali opakování předešlých kapitol. Příští týden nás čeká nový velký celek věnovaný osvícenství. Taktéž si písemně zopakujeme vývoj situace v Anglii.

8. 10. - 12. 10. 2018

Od Ludvíka XIV. jsme volně přešli do Anglie, kde byla situace v panování velmi odlišná. Na situaci v Anglii jsme si ukázali, že ne všude v Evropě panoval absolutismus a že se dá vládnout i jinak. Poslední článkem dnešního týdne bylo Rusko a její problémy s osmanskou říší. Příští týden zopakujeme Společnost a podnikání v baroku.

1. 10. - 5. 10. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně baroko. Dodělali jsme rozdělení barokní společnosti a mrkli jsme na funkci jezuitů v českých zemích. V druhé hodině jsme si představili Ludvíka XIV.

24. 9. - 28. 9. 2018

Dokončili jsme barokní umění v Evropě a následně i v českých zemích. Podrobněji jsme se zaměřili na barokní architekturu, sochařství a malířství. V nové látce jsme se zaměřili na rozdělení barokní společnosti.

17. 9. - 21. 9. 2018

Zopakovali jsme písemně Rudolfa II. a Bílou horu. A konečně se začali věnovat pořádně baroku. Uvedli jsme si základní pojmy baroka, časové vymezení a základní rozdíly mezi renesancí a barokem. Stihli jsme si také říci a ukázat hlavní rysy barokního umění. Tomu se budeme podrobněji věnovat příští týden.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním sedmého ročníku, které jsme zrovna také oznámkovali. V dalších hodinách jsme se věnovali dokončení třicetileté války. Jako nové učivo jsme začali baroko.