Dějepis

3. 1. - 11. 1. 2019

Zopakovali jsme písemně první Přemyslovce. Probrali jsme křížové výpravy a podrobněji jsme se podívali na zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku (cíkrevní řády, křesťanskou víru).

10. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden jsme dokončili učivo o prvních Přemyslovcích. Na pořad dne se dostal Oldřich s Boženou, jejich syn Břetislav a králové Vratislav I. a Vladislav I. Nemohli jsme nezmínit ani Kosmase, který spadá do období jejich vlády a je autorem první české kroniky.

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračovali jsme v prvních Přemyslovcích. Vrátili jsme se ke kvízu z minulého týdne a podrobněji probrali sv. Václava, Ludmilu, Bořivoje a Boleslava. A mrkli jsme se na staré báje a pověsti.

26. 11. - 30. 11. 2018

Důkladně jsme probrali Velkou Moravu. Žáci nyní již vědí o všech důležitých událostech, které se na Velké Moravě odehrály. Znají pojmy jako je např. gombík, monoxyl, bradatice, nákončí aj. Druhou hodinu jsme začali první Přemyslovce. Děti dle indícií měly poznat první významné Přemyslovce.

19. 11. - 23. 11. 2018

Písemně jsme zopakovali Svatou říši římskou. Dokončili jsme Slovany a Sámovu říši a začali jsme probírat důležitou kapitolu o Velké Moravě. Té se budeme věnovat i celý příští týden.

12. 11. - 16. 11. 2018

Písemně jsme zopakovali Vikingy. Začali jsme kapitolu o našich předcích - Slovanech. Zmínili jsme se o pravlasti Slovanů, o způsobu života a božstvech. Zmínili jsme se také o franském kupci Sámovi, který na našem území založil kmenový svaz. Příští týden začneme Velkou Moravu.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v románském slohu. Uvedli jsme si nejdůležitější pojmy románské architektury. Taktéž jsme si ukázali nejvýznamnější stavby rom. slohu na našem území. Písemně jsme zopakovali islám a život v klášterech.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme písemně zopakovali dobu Karla Velikého. Nově jsme se věnovali románskému slohu, kterému se budeme věnovat více i příští týden. Čeká nás také písemné opakování islámu a klášterů.

22. 10. - 26. 10. 2018

Písemně jsme vyzkoušeli dobu Karla Velikého. Nově jsme probrali zrod středověké Anglie, která byla ovlivněna nájezdy Vikingů, a Svaté říše římské, která vzkvétala zejména pod vládou dynastie Otonů. V rámci Svaté říše římské jsme si také nastínili boj moci duchovní a světské, která míchala kartami většinu středověku.

15. 10. - 19. 10. 2018

Písemně jsem zopakovali Franckou říši. Podrobněji jsme prošli raně středověké kláštery a druhou hodinu jsme se věnovali Vikingům.

8. 10. - 12. 10. 2018

Probrali jsme podrobněji islámskou civilizaci. Druhou hodinu jsme se věnovali klášterům - jejich funkci a důvodu vzniku v raném středověku. Napsali jsme také opakování Byzantské říše a příští týden nás jako opakování čekají Frankové.

1. 10. - 5. 10. 2018

Dokončili jsme Franky kapitolou o Karlu Velikém. Pověděli jsme si o jeho korunovaci na císaře, vzniku Svaté říše římské i následném rozdělení říše mezi jeho následnovníky. Druhou hodinu jsme přešli k Arabům a islámu. Příští týden nás čeká opakování byzantské a francké říše.

24. 9. - 28. 9. 2018

Pokračovali jsme v byzantské a francké říši. Zaměřili jsme se na rozdíly jejich vzniku a také na to, jak jdnotlivé říše ovlivnily středověkou Evropu. Na francké říši jsme si ukázali rozdělení středověké společnosti.

17.9. - 21.9. 2018

Tento týden jsme zopakovali začátky křesťanství v Evropě. Dále jsem se věnovali stěhování národů, pověděli jsme si, o co vlastně šlo a jak stěhování národů ovlivnilo dějiny celé Evropy. A druhou hodinu jsme začali probírat dva první nově vytvořené významné státy - byzantskou a franckou říši.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním šestého ročníku. Dále jsme se věnovali počátku křesťanství a roli církve v raném středověku.