Dějepis

16.11. - 20.11. 2020

Mluvili jsme o investituře, kurfiřtech a cestě do Canossy. Také jsme začali probírat románský sloh. Na vše ovšem nedošlo, takže budeme v tomto učivu pokračovat příští týden. To nás čeká prezentace a podrobnější pohled na románskou architekturu.


9.11. - 13.11. 2020

Tento týden jsme se věnovali životu v klášterech. Na příští týden mají děti několik úkolů. Budeme probírat zejména románskou kulturu. Vše podstatné mají děti uloženo v teamsech.

2.11. - 6.11. 2020

Prošli jsme Karla Velikého i rozpad jeho velké říše a rozdělení na dva velké státní celky, ze kterých vznikly dva nejvýznamnější evropské státy současnosti. Jako nové učivo jsme začali Vikingy.

19.10. - 23.10. 2020

Zopakovali jsme si rozdělení středověké společnosti. A začali probírat Franckou říši. Blíže jsme se zaměřili na rytíře. Snažili jsme se na základě krátké ukázky přijít na to, co bylo hlavním posláním rytířů a jaké byly jejich hlavní ctnosti. Ve Francké říši jsme se dostali až ke Karlu Velikému. Podrobněji si jeho život probereme příště.

12.10. - 16.10. 2020

Po Byzantské říši, kterou jsme ukončili, jsme se dostali k rozdělení středověké společnosti. Věnovali jsme se principu lenního systému. Příští týden začneme Franckou říši.

5.10. - 9.10. 2020

Opakovali jsme byzantskou říši. Příští týden se začneme věnovat Frankům a rozdělení středověké společnosti.

28.9. - 2.10. 2020

Pokračovali jsme v pokračovatelce Východořímské říše - Byzanci. Pokusili jsme se odvodit název celé říše, zmínili jsme nejvýznamnější architektonickou památku, porovnávali jsme Justiniánův kodex s Chamurapiho zákoníkem a řekli jsme si, na jaké národ měla byzantská kultura největší vliv.

21.9. - 25.9. 2020

Podívali jsme se na situaci v římské říši v době tzv. stěhování národů. Pověděli jsme si, co způsobilo toto stěhování národů a jaké následky to mělo pro římskou říši a pro Evropu. Zatím jsme jen zběžně nakoukli k Frankům. V druhé hodině jsme stihli začít Byzantskou říši. Tu doděláme příští týden.

14.9. - 18.9. 2020

Pokračovali jsme v prvních staletích křesťanské církve. Pověděli jsme si o začátcích šíření křesťanské ideologie, o církvi i o vedení "společenství věřících". Uvedli jsme si, kdo se stal první hlavou křesťanské církve a snažili jsme se dopátrat, proč jsou některé křesťanské svátky tak blízké datu těch pohanských.

7.9. - 11.9. 2020

Opakovali jsme učivo 6. ročníku. Nově jsme začali probírat počátky křesťanství. Velkou úlohu jsme přisoudili bibli, kterou jsme se v našich úvodních hodinách nejvíce zabývali. Příští týden budeme v počátcích křesťanství pokračovat.