Dějepis

10.6. - 14.6.2019

Napsali jsme poslední písemku na první Habsburky. Dále jsme začali třetí pražskou defenestraci a bitvu na Bílé hoře. Příští týden nás čeká poslední látka - třicetiletá válka.

3. 6. - 7. 6. 2019

Dokončili jsme Rudolfa II. a zopakovali dříve probranou látku.

27.5. - 31.5. 2019

Písemně jsme zopakovali zámořské objevy a renesanci a humanismus. Od začátku vlády Habsburků jsme se posunuli k Rudolfu II.

20. 5. - 24. 5. 2019

Tento týden jsme se podívali do ostatních evropských zemí, kde také probíhala reformace a boj o to, které náboženství bude mít v zemi navrch. Druhou hodinu jsme zamířili do českých zemí, kde se ujali panování Habsburkové.

13. 5. - 17. 5. 2019

Pokračovali jsme v reformaci a v osobě M. Luthera.

6. 5. - 10. 5. 2019

Písemně jsme zopakovali Jagellonce. Novou látkou tohoto týdne byla reformace v Německu a osoba Martina Luthera.

29. 4. - 3. 5. 2019

Pokračovali jsme v renesanci a humanismu. Zaměřili jsme se na astronomii a architekturu. Písemně jsme zopakovali Jiřího z Poděbrad. Příští týden nás čeká opakování Jagellonců.

22. 4. - 26. 4. 2019

Dokončili jsme zámořské objevy. Podívali jsme se do Jižní a Střední Ameriky. Písemně jsme zopakovali husitství. Začali jsme renesanci a humanismus. Uvedli jsme si, kde renesance vznikla, její nejvýznamnější rysy, ve kterých oborech se projevovala a nejvýznamnější renesanční díla. Příští týden budeme v renesanci a humanismu pokračovat.

8. 4. - 19. 4. 2019

Pokračovali jsme v látce o Jiřím z Poděbrad. Poté jsme volně přešli k Jagelloncům, kde jsme si uvedli zejména Vladislavský sál a krátkou dobu jejich panování. Druhou hodinu jsme probrali zámořské objevy.

1. 4. - 5. 4. 2019

Tento týden jsme dokončili husitskou revoluci. Písemně jsme zopakovali 14. století. Nově jsme započali království dvojího lidu - vládu Jiřího z Poděbrad.

25. 3. - 29. 3. 2019

Dokončili jsme Husovu problematiku a započali husitské hnutí - vznik, průběh a důsledky. Písemně jsme také zopakovali Jana Lucemburského a Karla IV.

18. 3. - 22. 3. 2019

Začali jsme probírat situaci na začátku 15. století v Čechách, kdy se ke slovu dostává učení Jana Husa. A spolu s ním i velké problémy.

11. 3. - 15. 3. 2019

Pokračovali jsme v látce o Karlu IV. Druhou hodinu jsme se podrobněji podívali na 14. století, kdy došlo v Evropě k důležitým náboženským změnám a morovým epidemiím.

4. 3. - 8. 3. 2019

Tento týden jsme písemně zopakovali proměnu středověké krajiny a středověká města. Dále jsem pokračovali v Lucemburcích. Začali jsme probírat Karla IV.

18. 2. - 22. 2. 2019

Zopakovali jsme písemně gotický sloh. Nově jsme začali probírat Lucemburky na českém trůně. Druhou hodinu jsme se zaměřili na stoletou válku mezi Anglií a Francií.

11. 2. - 15. 2. 2019

Dokončili jsme poslední Přemyslovce. Druhou hodinu jsme bádali po vrahovi Václava III.

4. 2. - 8. 2. 2019

Tento týden jsme začali probírat poslední Přemyslovce. V našem bádání jsme došli po Přemysla Otakara II. Příští týden budeme pokračovat až do vymření rodu Přemyslovců Václavem III.

28. 1. - 1. 2. 2019

Pokračovali jsme v proměně středověké krajiny a vzniku měst. Seznámili jsme se s pojmy jako lokátor, kolonizace, rychtář, konšelé, purkmistr, trojpolní systém hospodaření, trojprostorový dům aj.

21. 1. - 25. 1. 2019

Zaměřili jsme se na proměnu středověké krajiny a vznik měst. Pracovali jsme se zakládací listinou Uherského Hradiště a středověkým stavebním plánem Uherského Hradiště.

14. 1. - 18. 1. 2019

LVVZ

3. 1. - 11. 1. 2019

Zopakovali jsme písemně první Přemyslovce. Probrali jsme křížové výpravy a podrobněji jsme se podívali na zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku (cíkrevní řády, křesťanskou víru).

10. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden jsme dokončili učivo o prvních Přemyslovcích. Na pořad dne se dostal Oldřich s Boženou, jejich syn Břetislav a králové Vratislav I. a Vladislav I. Nemohli jsme nezmínit ani Kosmase, který spadá do období jejich vlády a je autorem první české kroniky.

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračovali jsme v prvních Přemyslovcích. Vrátili jsme se ke kvízu z minulého týdne a podrobněji probrali sv. Václava, Ludmilu, Bořivoje a Boleslava. A mrkli jsme se na staré báje a pověsti.

26. 11. - 30. 11. 2018

Důkladně jsme probrali Velkou Moravu. Žáci nyní již vědí o všech důležitých událostech, které se na Velké Moravě odehrály. Znají pojmy jako je např. gombík, monoxyl, bradatice, nákončí aj. Druhou hodinu jsme začali první Přemyslovce. Děti dle indícií měly poznat první významné Přemyslovce.

19. 11. - 23. 11. 2018

Písemně jsme zopakovali Svatou říši římskou. Dokončili jsme Slovany a Sámovu říši a začali jsme probírat důležitou kapitolu o Velké Moravě. Té se budeme věnovat i celý příští týden.

12. 11. - 16. 11. 2018

Písemně jsme zopakovali Vikingy. Začali jsme kapitolu o našich předcích - Slovanech. Zmínili jsme se o pravlasti Slovanů, o způsobu života a božstvech. Zmínili jsme se také o franském kupci Sámovi, který na našem území založil kmenový svaz. Příští týden začneme Velkou Moravu.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v románském slohu. Uvedli jsme si nejdůležitější pojmy románské architektury. Taktéž jsme si ukázali nejvýznamnější stavby rom. slohu na našem území. Písemně jsme zopakovali islám a život v klášterech.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme písemně zopakovali dobu Karla Velikého. Nově jsme se věnovali románskému slohu, kterému se budeme věnovat více i příští týden. Čeká nás také písemné opakování islámu a klášterů.

22. 10. - 26. 10. 2018

Písemně jsme vyzkoušeli dobu Karla Velikého. Nově jsme probrali zrod středověké Anglie, která byla ovlivněna nájezdy Vikingů, a Svaté říše římské, která vzkvétala zejména pod vládou dynastie Otonů. V rámci Svaté říše římské jsme si také nastínili boj moci duchovní a světské, která míchala kartami většinu středověku.

15. 10. - 19. 10. 2018

Písemně jsem zopakovali Franckou říši. Podrobněji jsme prošli raně středověké kláštery a druhou hodinu jsme se věnovali Vikingům.

8. 10. - 12. 10. 2018

Probrali jsme podrobněji islámskou civilizaci. Druhou hodinu jsme se věnovali klášterům - jejich funkci a důvodu vzniku v raném středověku. Napsali jsme také opakování Byzantské říše a příští týden nás jako opakování čekají Frankové.

1. 10. - 5. 10. 2018

Dokončili jsme Franky kapitolou o Karlu Velikém. Pověděli jsme si o jeho korunovaci na císaře, vzniku Svaté říše římské i následném rozdělení říše mezi jeho následnovníky. Druhou hodinu jsme přešli k Arabům a islámu. Příští týden nás čeká opakování byzantské a francké říše.

24. 9. - 28. 9. 2018

Pokračovali jsme v byzantské a francké říši. Zaměřili jsme se na rozdíly jejich vzniku a také na to, jak jdnotlivé říše ovlivnily středověkou Evropu. Na francké říši jsme si ukázali rozdělení středověké společnosti.

17.9. - 21.9. 2018

Tento týden jsme zopakovali začátky křesťanství v Evropě. Dále jsem se věnovali stěhování národů, pověděli jsme si, o co vlastně šlo a jak stěhování národů ovlivnilo dějiny celé Evropy. A druhou hodinu jsme začali probírat dva první nově vytvořené významné státy - byzantskou a franckou říši.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním šestého ročníku. Dále jsme se věnovali počátku křesťanství a roli církve v raném středověku.