Dějepis

15.1. - 19.1. 2018

LVVZ

8.1. - 12.1.2018

Hlavní náplní tohoto týdne bylo učivo o vzniku středověkých měst a vesnic a proměně středověké krajiny. Pomocí prezentace jsme se dostali do nitra středověkého města, kde jsme pátrali po jednotlivých řemeslech, rozdělení obyvatelstva, jídelníčku, městských právech aj. Řekli jsme si, kdo byl lokátor, že se města dělila na královská, věnná, horní a poddanská. Pokusili jsme se na přiložené mapě rozpoznat dnešní Uherské Hradiště, rozluštit základací listinu UH a také rozpoznat jednotlivá tehdejší řemesla.

1.1. - 5.1. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně druhou část prvních Přemyslovců. V učivu jsme se přesunuli do středověkých měst a vesnic a zaměřili jsme se také na změnu krajiny.

11.12.  - 22.12. 2017

Věnovali jsme se církevním řádům a křesťanskému životu ve středověku. Pověděli jsme si něco málo o významu kostela pro obyčejný lid, o církevních svátostech, o bohatnutí církve, o kacířství. Církevní řády jsme si rozdělili na mnišské a rytířské. Vysvětlili jsme si pojem žebravé řády. V druhé hodině jsme opakovali předcházející učivo.

4.12. - 8.12. 2017

Písemně jsem zopakovali Velkou Moravu. Dalším naším tématem byly křížové výpravy. Pověděli jsme si, co to vlastně byly křížové výpravy, proč vznikly, kdo je vyhlašoval, kdo se jich zúčastnil. V druhé hodině jsme se dostali také ke vzniku církevních řádů. Učivu o církevních řádech se budeme ale více věnovat až příští týden.

27.11. - 1.12. 2017

Tento týden jsme začali probírat první Přemyslovce. Začali jsme Bořijovem a jeho manželkou Ludmilou, přes sv. Václava a Boleslava I. jsme se dostali k Oldřichovi s Boženou a skončili jsme u Vladislava II. Příští týden budeme opakovat Velkou Moravu a podíváme se na křížové výpravy.

20.11. - 24.11. 2017

Podrobně jsme probrali Velkomoravskou říši. Uvedli jsme nejvýznamnější lokality, památky i kulturu. Na videoukázkách jsme zjišťovali nejpodstatnější informace k tématu. Zdůranili jsme si, kde se nachází kořeny Velkomoravské říše. Příští týden budeme pokračovat prvními Přemyslovci.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme si zopakovali učivo o Slovanech a začali jsme Velkou Moravu. Na videu jsme si ukázali nejpodstatnější informace a více se Velkou Moravou budeme zabývat příští týden.

6.11. - 10.11. 2017

V první hodině jsme začali probírat Slovany. Ve druhé pak Sámovu říši. Vše jsme doplnili videoukázkou, která se týkala praotce Čecha a Sámovy říše. Následně na to, jsme si vyzkoušeli poskládat rozstříhaný text, ze kterého jsme vyčetli stručné dějiny Sámovy říše. Tento text nám také řekl, jak jsme dávali při videu pozor.

31. 10. - 3. 11. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Probírali jsme církevní řády ve středověku, vyplnili pracovní list a opakovali hrou kahoot znalosti o středověké společnosti.

23. - 27. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme svatou říši římskou a zopakovali hrou kahoot všechny středověké říše, které jsme doposud probrali.

16. - 20. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Napsali jsme písemku na Vikingy. Vyplňovali jsme pracovní list k učivu o vzniku středověké Anglie (totéž bylo také obsahem písemky). Začali jsme probírat svatou říši římskou.

9. - 13. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Napsali jsme písemku na arabskou říši. Nově jsme probírali Vikingy, vysvětlili jsme si, co znamená slovo viking, probírali jsme vikinské plavby, objevy, zakladatelskou činnost, jejich běžný život, zmínili jsme také slavné Vikingy. Ve středu budeme psát test.

2. - 6. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme franskou a byzantskou říši a napsali písemku. Novým učivem byl arabský svět, vysvětlili jsme si rozdíly mezi křesťanstvím a islámem, pilíře islámu, jaké zásady muslimové dodržují, jaké kulturní bohatství přinesli do Evropy. Příští středu budeme psát písemku.

25. - 29. 9. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Probírali jsme franskou a byzantskou říši, dokončili jsme úkoly k tomuto tématu a příští týden budeme psát písemku na obě říše, zápis děti mají.

18. - 22. 9. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme téma stěhování národů, napsali jsme písemku a probírali jsme téma nové. Konkrétně to byla franská a byzantská říše, porovnávali jsme podmínky vzniku těchto říší, významné panovníky, podobné a odlišné znaky. Věnovali jsme se také tzv. lennímu systému (feudální zřízení).

4.9. - 15.9.2017

V prvních hodinách tohoto školního roku jsme lehce zopakovali učivo 6. ročníku a zrovna se vrhli na učivo nové. Jako první nás čekalo křesťanství, které se od roku 4. století našeho letopočtu stalo nejvýznamnějším náboženstvím. Proto jsme probírali ta nejzásadnější témata s ním spojená.