Dějepis

15. 10. - 19. 10. 2018

Písemně jsem zopakovali Franckou říši. Podrobněji jsme prošli raně středověké kláštery a druhou hodinu jsme se věnovali Vikingům.

8. 10. - 12. 10. 2018

Probrali jsme podrobněji islámskou civilizaci. Druhou hodinu jsme se věnovali klášterům - jejich funkci a důvodu vzniku v raném středověku. Napsali jsme také opakování Byzantské říše a příští týden nás jako opakování čekají Frankové.

1. 10. - 5. 10. 2018

Dokončili jsme Franky kapitolou o Karlu Velikém. Pověděli jsme si o jeho korunovaci na císaře, vzniku Svaté říše římské i následném rozdělení říše mezi jeho následnovníky. Druhou hodinu jsme přešli k Arabům a islámu. Příští týden nás čeká opakování byzantské a francké říše.

24. 9. - 28. 9. 2018

Pokračovali jsme v byzantské a francké říši. Zaměřili jsme se na rozdíly jejich vzniku a také na to, jak jdnotlivé říše ovlivnily středověkou Evropu. Na francké říši jsme si ukázali rozdělení středověké společnosti.

17.9. - 21.9. 2018

Tento týden jsme zopakovali začátky křesťanství v Evropě. Dále jsem se věnovali stěhování národů, pověděli jsme si, o co vlastně šlo a jak stěhování národů ovlivnilo dějiny celé Evropy. A druhou hodinu jsme začali probírat dva první nově vytvořené významné státy - byzantskou a franckou říši.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakováním šestého ročníku. Dále jsme se věnovali počátku křesťanství a roli církve v raném středověku.