Dějepis

9. - 13. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Napsali jsme písemku na arabskou říši. Nově jsme probírali Vikingy, vysvětlili jsme si, co znamená slovo viking, probírali jsme vikinské plavby, objevy, zakladatelskou činnost, jejich běžný život, zmínili jsme také slavné Vikingy. Ve středu budeme psát test.

2. - 6. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme franskou a byzantskou říši a napsali písemku. Novým učivem byl arabský svět, vysvětlili jsme si rozdíly mezi křesťanstvím a islámem, pilíře islámu, jaké zásady muslimové dodržují, jaké kulturní bohatství přinesli do Evropy. Příští středu budeme psát písemku.

25. - 29. 9. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Probírali jsme franskou a byzantskou říši, dokončili jsme úkoly k tomuto tématu a příští týden budeme psát písemku na obě říše, zápis děti mají.

18. - 22. 9. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme téma stěhování národů, napsali jsme písemku a probírali jsme téma nové. Konkrétně to byla franská a byzantská říše, porovnávali jsme podmínky vzniku těchto říší, významné panovníky, podobné a odlišné znaky. Věnovali jsme se také tzv. lennímu systému (feudální zřízení).

4.9. - 15.9.2017

V prvních hodinách tohoto školního roku jsme lehce zopakovali učivo 6. ročníku a zrovna se vrhli na učivo nové. Jako první nás čekalo křesťanství, které se od roku 4. století našeho letopočtu stalo nejvýznamnějším náboženstvím. Proto jsme probírali ta nejzásadnější témata s ním spojená.