Dějepis

20.1. - 24.1. 2020

Dokončili jsme první Přemyslovce a probrali jsme křížové výpravy.


13.1. - 17.1. 2020

Probrali jsme druhou část prvních Přemyslovců. Skončili jsme u Vladislava II. Písemně jsme zopakovali Velkou Moravu. Příští týden nás čeká uzavření známek za první pololetí, dokončíme první Přemyslovce a podíváme se na křížové výpravy.


6.1. - 10.1. 2020

LVVZ


16.12. - 3.1. 2020

Začali jsme probírat první Přemyslovce. Přes bájná knížata jsme se dostali ke sv. Václavovi a Boleslavovi.


9.12. - 13.12. 2019

Napsali jsme dvojité opakování románského slohu. Dokončili jsme Velkou Moravu.


2.12. - 6.12. 2019

Konečně jsme se dostali do Velkomoravské říše. Seznámili jsme se základy tohoto prvního státního útvaru u nás, s příchodem Cyrila a Metoděje, kteří k nám přinesli křesťanství a nové písmo a s nejvýznamnějšími panovníky. Ukázali jsme si nejdůležitější velkomoravská naleziště a příští týden budeme pokračovat. Příští týden budeme psát písemku na románský sloh.


25.11. - 29.11. 2019

Pokračovali jsme ve Slovanech. Nejdříve jsme je nechali přijít, pak jsme se podívali na jejich život, obydlí a bohy, pak jsme zamířili za kupcem Sámem a příští týden se vydáme do Velkomoravské říše.


18.11. - 22.11. 2019

Pokračovali jsme v románském slohu. Napsali jsme písemku na Vikingy a začali jsme probírat Slovany.


11.11. - 15.11. 2019

Dokončili jsme Svatou říši římskou a začali jsme románský sloh.


4.11. - 8.11. 2019

Napsali jsme písemku na franckou říši a začali jsme probírat Svatou říši římskou.


21.10. - 1.11. 2019

Písemně jsme zopakovali Araby. Nově jsme probrali Vikingy. Dále jsme se podívali do Anglie a vyzkoušeli jsme si, jak bychom takovou velkou zemi ubránili před nájezdníky. Příští týden nás čeká opakování francké říše.


14.10. - 18.10. 2019

Probrali jsme Karla Velikého a ukončili tak Franckou říši. Druhou hodinu jsme porovnali život poddaného a rytíře.


7.10. - 11.10. 2019

Byzanc jsme zopakovali písemně. Nově jsme prošli islám a počátky francké říše. Příští týden se posuneme ke Karlu Velikému.


30.9. - 4.10.2019

Probrali jsme Byzanc, mrkli jsme na významný soubor zákonů této vzniklý v této říši a druhou hodinu jsme se posunuli k islámu.