Dějepis

4.12. - 8.12. 2017

Písemně jsem zopakovali Velkou Moravu. Dalším naším tématem byly křížové výpravy. Pověděli jsme si, co to vlastně byly křížové výpravy, proč vznikly, kdo je vyhlašoval, kdo se jich zúčastnil. V druhé hodině jsme se dostali také ke vzniku církevních řádů. Učivu o církevních řádech se budeme ale více věnovat až příští týden.

27.11. - 1.12. 2017

Tento týden jsme začali probírat první Přemyslovce. Začali jsme Bořijovem a jeho manželkou Ludmilou, přes sv. Václava a Boleslava I. jsme se dostali k Oldřichovi s Boženou a skončili jsme u Vladislava II. Příští týden budeme opakovat Velkou Moravu a podíváme se na křížové výpravy.

20.11. - 24.11. 2017

Podrobně jsme probrali Velkomoravskou říši. Uvedli jsme si nejvýznamnější lokality, památky i kulturu. Zdůranili jsme si, kde se nachází kořeny Velkomoravské říše. Na videoukázkách jsme zjišťovali nejpodstatnější informace k tématu. Příští týden budeme pokračovat prvními Přemyslovci.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme si zopakovali učivo o Slovanech a začali jsme Velkou Moravu. Na videu jsme si ukázali nejpodstatnější informace a více se Velkou Moravou budeme zabývat příští týden.

6.11. - 10.11. 2017

V první hodině jsme začali probírat Slovany. Ve druhé pak Sámovu říši. Vše jsme doplnili videoukázkou, která se týkala praotce Čecha a Sámovy říše. Následně na to, jsme si vyzkoušeli poskládat rozstříhaný text, ze kterého jsme vyčetli stručné dějiny Sámovy říše. Tento text nám také řekl, jak jsme dávali při videu pozor.

30.10. - 3.11. 2017

Téma - Románský sloh, Počátky Moravy, prezentace, práce ve skupinách, pracovní listy

16.10. - 20.10. 2017

Téma - Středověká Anglie, začali jsme probírat Vznik SŘŘ.

Písemná práce - Vikingové

9. - 13.10.2017

Věnovali jsme se především Vikingům, toto téma bude také obsahem středeční písemné práce.

2. - 6.10.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly suplují M. Viceníková (středeční hodiny) a M. Tvrdoň (páteční hodiny).

Věnovali jsme se islámu a arabským zemím ve středověku, toto téma bude také obsahem středeční písemné práce. Zápis z této látky najdete na této stránce.

25. - 29.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly suplují M. Viceníková (středeční hodiny) a M. Tvrdoň (páteční hodiny). Porovnávali jsme vývoj ve franské a byzantské říši, věnovali jsme se principu feudálního systému. Všichni žáci přítomní v hodině bravurně zvládli opakovací hodinu zaměřenou na toto téma, proto všichni dostali jedničku ve stejné bodové hodnotě, jakou by měla písemná práce.

18. - 22.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly suplují M. Viceníková (středeční hodiny) a M. Tvrdoň (páteční hodiny). Napsali jsme kratičkou písemku (známky v ŽK i na webové ŽK) na stěhování národů. Věnovali jsme se franské a byzantské říše, obě jsme porovnávali a příští hodinu také porovnávat budeme, pracovali jsme ve skupinách. Příští hodinu nás žádná písemka nečeká. Zápis z této látky najdete na této stránce.

4.9. - 15.9.2017

V prvních hodinách tohoto školního roku jsme lehce zopakovali učivo 6. ročníku a zrovna se vrhli na učivo nové. Jako první nás čekalo křesťanství, které se od roku 4. století našeho letopočtu stalo nejvýznamnějším náboženstvím. Proto jsme probírali ta nejzásadnější témata s ním spojená.