Dějepis

12.3. - 16.3. 2018

Písemku na poslední Přemyslovce jsme nestihli, proto nás čeká příští týden. Začali jsme Karla IV. Je to natolik významná osobnost, že se mu budeme věnovat i celý příští týden. 

5.3. - 9.3. 2018

Tento týden jsme smrtí Václava III. ukončili Přemyslovce, zopakovali vše podstatné a vydali se vstříc Lucemburkům. Jako první byl na řadě Jan Lucemburský. Příští týden písemně zopakujeme Přemyslovce a budeme se již věnovat Karlu IV.

26.2. - 2.3. 2018

Písemně jsme zopakovali románský a gotický sloh. Po písemkách jsme se v hodinách věnovali dokončení posledních Přemyslovců. Ve středověké detektivce jsme se věnovali převážně Václavu III. Samozřejmě jsme nakonec zopakovali ještě jednou všechny významné panovníky. Příští týden nás čeká první písemka na toto téma.

12.2. - 16.2. 2018

Vyzkoušeli jsme středověká města a středověkou krajinu. V učivu jsme pokračovali v posledních Přemyslovcích. Tentokrát jsme  mluvili zejména o Přemyslu Otakarovi II. a jeho synovi Václavovi II.

Václava III. jsme si nechali až po prázdninách, jelikož budeme řešit, kdo jej vlastně dal zavraždit. Po prázdninách nás také čeká opakování románského a gotického slohu.

5.2. - 9.2. 2018

Dobrali jsem románský a gotický sloh. V druhé hodině jsme se dostali k posledním Přemyslovcům. Probrali jsme Přemysla Otakara I. a Václava II. Zdůraznili jsme si význam Zlaté buly sicilské, uvedli si důležitost zakládání nových měst a hradů, mluvili jsme také o Václavově sestře Anežce a "první stříbrné vlně". Následující týden budeme zkoušet středověká města a proměnu krajiny a dokončíme poslední Přemyslovce.

29.1. - 2.2. 2018

Tento týden jsme opakovali románský sloh a podrobně probírali sloh gotický. V obou slozích budeme ještě příští týden pokračovat.

22.1. - 26.1. 2018

Dokončili jsme středověká města a situaci na vesnici v raném středověku. Vysvětlili jsme si, co znamená trojpolní systém hospodaření a trojprostorový dům. Zmínili jsme se také o různých typech staveb ve středověké vesnici. Poté jsme se přesunuli do architektury. Začali jsme probírat románský a gotický sloh.

15.1. - 19.1. 2018

LVVZ

8.1. - 12.1.2018

Hlavní náplní tohoto týdne bylo učivo o vzniku středověkých měst a vesnic a proměně středověké krajiny. Pomocí prezentace jsme se dostali do nitra středověkého města, kde jsme pátrali po jednotlivých řemeslech, rozdělení obyvatelstva, jídelníčku, městských právech aj. Řekli jsme si, kdo byl lokátor, že se města dělila na královská, věnná, horní a poddanská. Pokusili jsme se na přiložené mapě rozpoznat dnešní Uherské Hradiště, rozluštit základací listinu UH a také rozpoznat jednotlivá tehdejší řemesla.

1.1. - 5.1. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně druhou část prvních Přemyslovců. V učivu jsme se přesunuli do středověkých měst a vesnic a zaměřili jsme se také na změnu krajiny.

11.12.  - 22.12. 2017

Věnovali jsme se církevním řádům a křesťanskému životu ve středověku. Pověděli jsme si něco málo o významu kostela pro obyčejný lid, o církevních svátostech, o bohatnutí církve, o kacířství. Církevní řády jsme si rozdělili na mnišské a rytířské. Vysvětlili jsme si pojem žebravé řády. V druhé hodině jsme opakovali předcházející učivo.

4.12. - 8.12. 2017

Písemně jsem zopakovali Velkou Moravu. Dalším naším tématem byly křížové výpravy. Pověděli jsme si, co to vlastně byly křížové výpravy, proč vznikly, kdo je vyhlašoval, kdo se jich zúčastnil. V druhé hodině jsme se dostali také ke vzniku církevních řádů. Učivu o církevních řádech se budeme ale více věnovat až příští týden.

27.11. - 1.12. 2017

Tento týden jsme začali probírat první Přemyslovce. Začali jsme Bořijovem a jeho manželkou Ludmilou, přes sv. Václava a Boleslava I. jsme se dostali k Oldřichovi s Boženou a skončili jsme u Vladislava II. Příští týden budeme opakovat Velkou Moravu a podíváme se na křížové výpravy.

20.11. - 24.11. 2017

Podrobně jsme probrali Velkomoravskou říši. Uvedli jsme si nejvýznamnější lokality, památky i kulturu. Zdůranili jsme si, kde se nachází kořeny Velkomoravské říše. Na videoukázkách jsme zjišťovali nejpodstatnější informace k tématu. Příští týden budeme pokračovat prvními Přemyslovci.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme si zopakovali učivo o Slovanech a začali jsme Velkou Moravu. Na videu jsme si ukázali nejpodstatnější informace a více se Velkou Moravou budeme zabývat příští týden.

6.11. - 10.11. 2017

V první hodině jsme začali probírat Slovany. Ve druhé pak Sámovu říši. Vše jsme doplnili videoukázkou, která se týkala praotce Čecha a Sámovy říše. Následně na to, jsme si vyzkoušeli poskládat rozstříhaný text, ze kterého jsme vyčetli stručné dějiny Sámovy říše. Tento text nám také řekl, jak jsme dávali při videu pozor.

30.10. - 3.11. 2017

Téma - Románský sloh, Počátky Moravy, prezentace, práce ve skupinách, pracovní listy

16.10. - 20.10. 2017

Téma - Středověká Anglie, začali jsme probírat Vznik SŘŘ.

Písemná práce - Vikingové

9. - 13.10.2017

Věnovali jsme se především Vikingům, toto téma bude také obsahem středeční písemné práce.

2. - 6.10.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly suplují M. Viceníková (středeční hodiny) a M. Tvrdoň (páteční hodiny).

Věnovali jsme se islámu a arabským zemím ve středověku, toto téma bude také obsahem středeční písemné práce. Zápis z této látky najdete na této stránce.

25. - 29.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly suplují M. Viceníková (středeční hodiny) a M. Tvrdoň (páteční hodiny). Porovnávali jsme vývoj ve franské a byzantské říši, věnovali jsme se principu feudálního systému. Všichni žáci přítomní v hodině bravurně zvládli opakovací hodinu zaměřenou na toto téma, proto všichni dostali jedničku ve stejné bodové hodnotě, jakou by měla písemná práce.

18. - 22.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly suplují M. Viceníková (středeční hodiny) a M. Tvrdoň (páteční hodiny). Napsali jsme kratičkou písemku (známky v ŽK i na webové ŽK) na stěhování národů. Věnovali jsme se franské a byzantské říše, obě jsme porovnávali a příští hodinu také porovnávat budeme, pracovali jsme ve skupinách. Příští hodinu nás žádná písemka nečeká. Zápis z této látky najdete na této stránce.

4.9. - 15.9.2017

V prvních hodinách tohoto školního roku jsme lehce zopakovali učivo 6. ročníku a zrovna se vrhli na učivo nové. Jako první nás čekalo křesťanství, které se od roku 4. století našeho letopočtu stalo nejvýznamnějším náboženstvím. Proto jsme probírali ta nejzásadnější témata s ním spojená.