Dějepis

11.6. - 15.6. 2018

Tento týden jsme prakticky ukončili starověký Řím. Pověděli jsme si o rozdělení římské říše na východní a západní část, o vzniku města Konstantinopol a konečném zániku západní části říše. Příští týden se podíváme na sedm divů starověkého světa.

4.6. - 8.6. 2018

Pokračovali jsme v učivu o starověkém Římu. Dokončili jsme římskou kulturu, bydlení a zábavu. Pokračovali jsme také v období císařství. Písemně jsem zopakovali látku, jejímž vrcholem byl Gaius Julius Caesar. Pomalu se chystáme Řím ukončit.

28.5. - 1.6. 2018

Pokračovali jsme římskou architekturou. Ukázali jsme si nejvýznamnější stavby starověkého Říma, podívali jsme se na bydlení, kulturu a zábavu.

21.5. - 25.5. 2018

Tento týden jsme zopakovali punské války a římské právo. V učební látce jsme pokračovali římskými císaři. Uvedli jsme si ty nejvýznamnější či nejzajímavější pány doby.

14.5. - 18.5. 2018

V tomto týdnu jsme probrali konec římské republiky. Uvedli jsme si významná jména - gladiátora Spartaka, který měl na svědomí největší povstání otroků, Gaia Julia Caesara, který se zasloužil o rozvoj Říma a byl zavražděn senátory, kterým překážel. Dále také Marca Antonia a egyptskou královnu Kleopatru.

7.5. - 11.5. 2018

V první hodině žáci sami zjišťovali příslušné pojmy týkající se římského práva. Seznámili jsem se tak s názvy jako plebiscit, konzul, diktátor, plebejové aj. V další hodině jsme probírali punské války.

30.4. - 4.5. 2018

Po Etruscích jsme přešli k Římanům, kteří Etrusky nahradili na Apeninském poloostrově. Vysvětlili jsme si, co znamená Pyrrhovo vítězství a jaké problémy měli Římané s Kelty.

23.4. - 27.4. 2018

Začali jsme probírat starověký Řím. V úvodních hodinách jsme se zmínili o geografické poloze Itálie, o pověstech vzniku Říma i o skutečných obyvatelích starověké Itálie. Děti již tak dnes znají jak postavy Romula a Rema, tak významný národ Etrusků.

16.4. - 20.4. 2018

Po dokončení Alexandra Makedonského jsme se pustili do strohého opakování starověkého Řecka. Písemně jsme zopakovali Spartu a Atény a řecko-perské války. Příští týden již začneme starověký Řím.

9.4. - 13.4. 2018

Dokončili jsme kulturu a sport ve starověkém Řecku. A načli jsme novou a poslední kapitolu tohoto celku - Alexandra Makedonského.

2.4. - 6.4. 2018

Probírali jsme kulturu a sport starověkého Řecka. Ve sportu jsme se zaměřili na vznik olympijských her. Zjišťovali jsme, ve kterých disciplínách se tehdy soutěžilo, kdo vůbec mohl soutěžit a jaké podmínky vládly na sportovištích.

19.3. - 30.3. 2018

Písemně jsme zopakovali temná staletí. Podrobně jsme probrali řecko-perské války. Příští týden nás čeká opakování velké řecké kolonizace. Vrhli jsme se také již kulturu starověkého Řecka.

12.3. - 16.3. 2018

Podívali jsme se podrobně na dva největší městské státy starověkého Řecka - Spartu a Athény. Uvedli jsme si základní rozdíly těchto městských států - jeden je kolébkou demokracie, druhý je zcela vojenského ražení. Příští týden v této látce budeme ještě pokračovat a následně se podíváme na řecko-perské války. Písemně zopakujeme temná staletí - dobu nám dobře známou od Homéra.

5.3. - 9.3. 2018

Tento týden jsme zopakovali Krétu a Mykény. Vysvětlili jsme si, co znamenají pojmy jako polis, amfora a velká řecká kolonizace. Vyzkoušeli jsme si být Pýthií ve věštírně v Delfách. Příští týden se podíváme na dva nejvýznamnější městské státy - Spartu a Athény.

26.2. - 2.3. 2018

Homér nám tento týden rozehrál dojemné představení o trójské válce. Seznámili jsem se tak s velkým řeckým vypravěčem, ale především také se všemi důležitými hrdiny této doby - Hectore, Paridem, Achilem, Helenou aj. Ukázali jsem si, kde bájná Trója opradu ležela, a pokusili jsme se zjistit, co je na příběhu o Tróji pravdivé. 

12.2. - 16.2. 2018

Dokončili jsme řeckou mytologii. Dopustili jsme si film Souboj titánů. A následně jsme si rozebrali nejdůležitější  řecké bohy. Diem počínaje a Hádem konče. Po prázdninách se budeme věnovat období nazývané temná staletí, kde bude hlavní roli hrát Homér.

5.2. - 9.2. 2018

Tento týden jsme se věnovali pouze řecké mytologii. Počítám s tím, že jednu hodinu se jí budeme věnovat i příští týden.

29.1. - 2.2. 2018

Pokračovali jsme v kolébce řecké civilizace - Krétě a Mykénách. Seznámili jsme se s pověstí o Minotaurovi, zkusili jsme si projít bludištěm, vysvětlili jsme si pojmy jako kyklopské zdivo, minojská civilizace aj. Příští týden se podíváme na řecké bohy.

22.1. - 26.1. 2018

Začali jsme probírat starověké Řecko. Po objasnění nejdůležitějších pojmů ze starověkého Řecka jsme se přesunuli na Krétu - kolébku řecké civilizace.

15.1. - 19.1. 2018

Podrobně jsme probrali starověkou Indii. Příští týden nás čeká opakování starověkých států a úvod ke starověkému Řecku.

8.1. - 12.1.2018

Dokončili jsme starověkou Čínu. Zopakovali jsme probrané učivo, které jsme ještě rozšířili o další zajímavosti. Další hodinu jsme začali probírat starověkou Indii. Nedostali jsme se daleko. Zdůraznili jsme si vznik dalšího státu kolem významných řek, mluvili jsme stručně o bozích, náboženství, počasí a kultuře. Příští hodinu se budeme věnovat Indii podrobněji.

1.1. - 5.1. 2018

Nový rok jsme začali starověkou Čínou. Zdůraznili jsme si existenci dvou významných čínských řek, vyjmenovali jsme si významné plodiny, dvě nejvýznamnější říše Čchin a Chan a Prvního císaře. Vysvětlili jsme si pojmy jako terakota a kaligrafie.

11.12. - 22.12. 2017

Dokončili jsem starověkou Mezopotámii a přesunuli jsme se k Féničanům a Izraelitům. Pověděli jsme si o fénických vynálezech - hláskovém písmu, purpuru, aritmetice. V Izraeli jsme pátrali po Mojžíšovi a jeho desateru, které přinesl z hory Sinaj. Řekli jsme si také, co je synagoga. Příští hodinu si zrekapitulujeme starověká písma.

4.12. - 8.12. 2017

Dokončili jsme starověký Egypt a přesunuli jsme se ke starověké Mezopotámii. Zdůraznili jsme si, proč se první starověké státy tvořily právě mezi dvěma řekami - Eufratem a Tigridem. Nevyjmenovávali jsme si všechny říše. Mluvili jsme zejména o Sumeru, Babylónii a Asýrii. V Babylónii jsme se vžili do role soudců. Příští týden budeme v Mezopotámii pokračovat.

27.11. - 1.12.2017

Pokračovali jsme ve výuce o starověkém Egyptu. Zhlédli jsme dokument o výstavbě pyramid, seznámili jsme se blíže s mumifikací a také s Údolím králů. Vysvětlili jsme si výrobu papyru a ukázali jsme si všechna egyptská písma. Příští týden Egypt dokončíme.

20.11. - 24.11. 2017

Písemně jsme zopakovali pravěk a pokračovali jsme v učivu o starověkém Egyptu. Začali jsme mapkou Egypta, kde jsme si zdůraznili vliv Nilu na život Egypťanů. Mluvili jsme o sjednocení Dolního a Horního Egypta. Vyjmenovali jsme nejvýznamnější panovníky a památky. Příští hodinu se více zaměříme na kulturu a pohřbívání.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme zopakovali kompletně pravěk. Nahlédli jsme také již na starověký Egypt. Příští týden zopakujeme písemně pravěk a budeme pokračovat v učivo o starověkém Egyptu.

6.11. - 10.11. 2017

Zopakovali jsme dobu bronzovou a železnou. Nejvíce jsme se tento týden zaměřili na Kelty. Na jejich bohy, svátky, zvyky, oblečení. Příští týden se budeme věnovat opakování pravěku.

30.10. - 3.11.2017

Napsali jsme písemku na mladší dobu kamennou, zabývali jsme se "pátráním" po pravěkém Ötzim. Věnujeme se době bronzové a železné. Zápis z této látky najdete na této stránce.

23. - 27.10.2017

Měli jsme jen jednu hodinu, ve které jsme dokončili mladší dobu kamennou (neolit). Toto téma bude také obsahem písemné práce, která nás čeká v pondělí 30.10.2017. Zápis z této látky najdete na této stránce.

16. - 20.10.2017

Zabýváme se vývojem člověka, pracujeme ve skupinách, vyhodnocení této práce nás čeká příští týden. Zápis z této látky najdete na této stránce.

9. - 13.10.2017

Ukončili jsme téma spojené s vývojem člověka, v pondělí zopakujeme a ve středu nás čeká písemka. Zápis z této látky najdete na této stránce.

2. - 6.10.2017

Suplování po dobu nepřítomnosti J. Kamrly - M. Tvrdoň

Zabýváme se vývojem člověka, pracujeme ve skupinách, vyhodnocení této práce nás čeká příští týden. Zápis z této látky najdete na této stránce.

25. - 29.9.2017

Suplování po dobu nepřítomnosti J. Kamrly - M. Tvrdoň

Napsali jsme písemku na úvod do studia dějepisu (průměr 1,43), zabýváme se vývojem člověka. Zápis z této látky najdete na této stránce. Aktuálně nás žádná písemka nečeká. 

18.9. - 22.9.2017

Suplování po dobu nepřítomnosti J. Kamrly - M. Tvrdoň

Pracovali jsme ve skupinách, v pondělí se budeme seznamovat s výsledky práce skupin a vzájemně si tuto práci hodnotit. Zopakujeme vše, co souvisí s úvodem do studia historie. Ve středu nás na toto téma čeká písemná práce. Zápis z této látky najdete na této stránce.

4.9. - 15.9.2017

V úvodních dvou týdnech jsme se zaměřili na podstatu výuky historie. Proč je pro ná dějěpis důležitý, co si z jeho studia můžeme vzít? Z dobových fotografií a textů jsme se snažili vyčíst informace, které nám pomohou se o historii něco dozvědět. V následujících hodinách jsme si řekli podstatné informace o archeologii.