Dějepis

11.11. - 15.11. 2019

Dokončili jsme neolit - první zemědělce. A dostali jsme do doby měděné - eneolitu. Pověděli jsme si o převratných objevech - oradlu a objevu prvního měkkého kovu. V době měděné budeme pokračovat i příští týden a začneme také již dobu bronzovou. Příští týden budeme psát písemku na neolit.


4.11. - 8.11. 2019

Pokračovali jsme v neolitu. Řekli jsme si, odkud k nám přišlo zemědělství, jaké převratné změny se v neolitu odehrály a lehce jsme načali i dobu měděnou - eneolit.


21.10. - 1.11. 2019

Pokračujeme v pravěku. Dokončili jsme lovce mamutů. V další hodině jsme přešli od lovců a sběračů k prvním zemědělcům, do neolitu.


14.10. - 18.10. 2019

V pravěku jsme pokročili do doby ledové. Dostáváme s k lovcům mamutů.


7.10. - 11.10. 2019

Pokračujeme v pravěku. Došli jsme k základnímu rozdělení pravěku. Pověděli jsme si něco o dobách ledových, naučili jsme se číst z klimadiagramu a seznámili jsme se s vývojovými stádii člověka.


30.9. - 4.10.2019

Dokončili jsme úvod do studia dějepisu, který jsme poprvé písemně zopakovali. Začínáme pravěk.