Dějepis

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračujeme v učivo o starověkém Egyptě. Tento týden jsme zhlédli část dokumentu o stavbě pyramid.

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme začali probírat starověký Egypt. Nejdříve jsme začali nejdůležitějšími pojmy - faraon, pyramida, Údolí králů aj. Příští týden se budeme věnovat Egyptu nadále. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Celý týden jsme se věnovali době železné a Keltům. Seznámili jsme se s novinkami, které doba železná přinesla a stihli jsme i krátké opakování pravěku.

12. 11. - 16. 11. 2018

Opustili jsme dobu měděnou a přešli jsme ke slitině mědi a cínu. Nakreslili jsme si pár bronzových předmětů, které jsme si pojmenovali. Víme, co je hřivna, sekeromlat. Již z archeologie známe depot. Druhou hodinu jsme se věnovali nejznámějším kulturám doby bronzové. Písemně jsme zopakovali eneolit.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v učivu o eneolitu - době měděné. Pracovali jsme s textem o ledovém muži, který byl nalezen v roce 1991 v Alpách. Ukázali jsme si, co vše o něm odborníci dokázali díky odborným metodám zjistit. Příští týden začneme dobu bronzovou.

29. 10. - 2. 11. 2018

Zopakovali jsme první zemědělce a přešli jsme do eneolitu, kdy člověk dokázal zpracovat měď a objevil oradlo. Dochází také ke směnnému obchodu. Větší část této látky nás však čeká příští týden.

22. 10. - 26. 10. 2018

Tento týden jsme podrobněji probrali první zemědělce. Pověděli jsme si, na kterých místech lidé jako první objevili zemědělství. Zaměřili jsme na krajinu tzv. Úrodného půlměsíce a následně přešli do střední Evropy. Uvedli jsme si, co vše již první zemědělci dokázali používat a jak se jejich život lišil od lovců a sběračů.

15. 10. - 19. 10. 2018

Podrobněji jsme probrali lovce mamutů. Rozebrali jsme známý trojhrob z naleziště u Dolních Věstonic. Na dobu lovců mamutů jsme se podívali i z literárního hlediska díky knížce od E. Štorcha. A následující hodinu jsme zvolna přešli k prvním zemědělcům.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme v pravěku. Poznávali jsme vývojové stupně člověka až po člověka dnešního typu. Uvedli jsme si nejdůležitější okamžiky ve vývoji člověka - opracování kamene a "zkrocení" ohně. Došli jsme až po lovce mamutů. Těm se příští hodinu budeme věnovat podrobněji.

1. 10. - 5. 10. 2018

Pokoušeli jsme se číst ze starých fotografií, pohlednic a zápisů z kronik. Ve druhé hodině jsme začali probírat pravěk. Také jsme písemně vyzkoušeli archeologii, archivy i časovou přímku.

24. 9. - 28. 9. 2018

Zaměřili jsme se na měření času a časovou přímkou. Ukázali jsme si, jak se na časové přímce orientovat, vysvětlili jsme si rozdíl mezi pojmy "před naším letopočtem" a "našeho letopočtu". Pověděli jsme si také o kalendářích našich předků a více se zaměřili na určování jednotlivých století.

17.9. - 21.9. 2018

Opakovali jsme podstatu výuky historie. Jako novou látku jsme začali probírat archeologii a archivnictví. Pověděli jsme si, co jsou hmotné prameny, kde se nálezy archeologů skladují, jaký je rozdíl mezi muzeem a archivem, co je to depot a kde se s archeologickými nalezišti můžeme setkat.

3. 9. - 14. 9. 2018

V prvních hodinách dějepisu jsme se věnovali podstatě výuky historie. Na příkladech jsme si ukazovali, proč je studium historie důležité a prospěšné.