Dějepis

4.12. - 8.12. 2017

Dokončili jsme starověký Egypt a přesunuli jsme se ke starověké Mezopotámii. Zdůraznili jsme si, proč se první starověké státy tvořily právě mezi dvěma řekami - Eufratem a Tigridem. Nevyjmenovávali jsme si všechny říše. Mluvili jsme zejména o Sumeru, Babylónii a Asýrii. V Babylónii jsme se přesunuli do role soudců. Příští týden budeme v Mezopotámii pokračovat.

27.11. - 1.12.2017

Pokračovali jsme ve výuce o starověkém Egyptu. Zhlédli jsme dokument o výstavbě pyramid, seznámili jsme se blíže s mumifikací a také s Údolím králů. Vysvětlili jsme si výrobu papyru a ukázali jsme si všechna egyptská písma. Příští týden Egypt dokončíme.

20.11. - 24.11. 2017

Písemně jsme zopakovali pravěk a pokračovali jsme v učivu o starověkém Egyptu. Začali jsme mapkou Egypta, kde jsme si zdůraznili vliv Nilu na život Egypťanů. Mluvili jsme o sjednocení Dolního a Horního Egypta. Vyjmenovali jsme nejvýznamnější panovníky a památky. Příští hodinu se více zaměříme na kulturu a pohřbívání.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme zopakovali kompletně pravěk. Nahlédli jsme také již na starověký Egypt. Příští týden zopakujeme písemně pravěk a budeme pokračovat v učivo o starověkém Egyptu.

6.11. - 10.11. 2017

Zopakovali jsme dobu bronzovou a železnou. Nejvíce jsme se tento týden zaměřili na Kelty. Na jejich bohy, svátky, zvyky, oblečení. Příští týden se budeme věnovat opakování pravěku.

30.10. - 3.11.2017

Napsali jsme písemku na mladší dobu kamennou, zabývali jsme se "pátráním" po pravěkém Ötzim. Věnujeme se době bronzové a železné. Zápis z této látky najdete na této stránce.

23. - 27.10.2017

Měli jsme jen jednu hodinu, ve které jsme dokončili mladší dobu kamennou (neolit). Toto téma bude také obsahem písemné práce, která nás čeká v pondělí 30.10.2017. Zápis z této látky najdete na této stránce.

16. - 20.10.2017

Zabýváme se vývojem člověka, pracujeme ve skupinách, vyhodnocení této práce nás čeká příští týden. Zápis z této látky najdete na této stránce.

9. - 13.10.2017

Ukončili jsme téma spojené s vývojem člověka, v pondělí zopakujeme a ve středu nás čeká písemka. Zápis z této látky najdete na této stránce.

2. - 6.10.2017

Suplování po dobu nepřítomnosti J. Kamrly - M. Tvrdoň

Zabýváme se vývojem člověka, pracujeme ve skupinách, vyhodnocení této práce nás čeká příští týden. Zápis z této látky najdete na této stránce.

25. - 29.9.2017

Suplování po dobu nepřítomnosti J. Kamrly - M. Tvrdoň

Napsali jsme písemku na úvod do studia dějepisu (průměr 1,43), zabýváme se vývojem člověka. Zápis z této látky najdete na této stránce. Aktuálně nás žádná písemka nečeká. 

18.9. - 22.9.2017

Suplování po dobu nepřítomnosti J. Kamrly - M. Tvrdoň

Pracovali jsme ve skupinách, v pondělí se budeme seznamovat s výsledky práce skupin a vzájemně si tuto práci hodnotit. Zopakujeme vše, co souvisí s úvodem do studia historie. Ve středu nás na toto téma čeká písemná práce. Zápis z této látky najdete na této stránce.

4.9. - 15.9.2017

V úvodních dvou týdnech jsme se zaměřili na podstatu výuky historie. Proč je pro ná dějěpis důležitý, co si z jeho studia můžeme vzít? Z dobových fotografií a textů jsme se snažili vyčíst informace, které nám pomohou se o historii něco dozvědět. V následujících hodinách jsme si řekli podstatné informace o archeologii.