Dějepis

10.6. - 14.6.2019

Stále pracujeme s římskou říší. Pokračovali jsme se seznamováním se s významnými císaři. Tento týden jsme se ovšem více věnovali uzavírání známek.

3. 6. - 7. 6. 2019

Pokračovali jsme v římské říši. Věnovali jsme se císařství a jednotlivým významným císařům. Příští týden budeme v římské říši pokračovat.

27.5. - 31.5. 2019

Pokračujeme v Římské říši. Dostali jsme se k prvnímu i druhému triumvirátu a ukončili jsme tak období republiky. Začínáme císařství. Tento týden jsme se také více zaměřili na gladiátory.

20. 5. - 24. 5. 2019

Ve starověkém Římu jsme tento týden zopakovali vše podstatné. A nové informace jsme tentokrát čerpali z dokumentu o římské říši.

13. 5. - 17. 5. 2019

Pokračovali jsme ve starověkém Římu. Vysvětlili jsme si pojem provincie, villa, latifundie, legionář.

6. 5. - 10. 5. 2019

Tento týden jsme se věnovali římskému právu a rozdělení římské společnosti a druhou hodinu jsme začali a dokončili punské války.

29. 4. - 3. 5. 2019

Písemně jsme zopakovali řeckou kulturu. A v učivu jsme pokračovali ve starověkém Římu. Pověděli jsme si o jeho založení, o Romulovi s Rémem a hlavně o Etruscích a Římanech.

22. 4. - 26. 4. 2019

Nově jsme začali probírat starověký Řím. Začali jsme polohou, významnými místy, podnebím. Příští týden si písemně zopakujeme řeckou kulturu.

8. 4. - 19. 4. 2019

Dokončili jsme řeckou kulturu. Podívali jsme se na divadlo, sport i vědu. Nově jsme začali probírat Makedonce. Zejména Alexandra. Poslední řeckou látkou byli řečtí bohové.

1. 4. - 5. 4. 2019

Písemně jsme zopakovali Spartu a Atény. Pokračovali jsme v řecké kultuře. Zaměřili jsme se na architekturu a sochařství.

25. 3. - 29. 3. 2019

Opakování Sparty a Atén jsme odložili až na příští týden. Nově jsme se začali věnovat řecké kultuře a filozofii. V ní budeme pokračovat i příští týden.

18. 3. - 22. 3. 2019

Celý týden jsme pokračovali v řecko-perských válkách. Příští týden si písemně zopakujeme Spartu a Atény.

11. 3. - 15. 3. 2019

Písemně jsme zopakovali Archaické období a VŘL. Příští týden nás čekají temná staletí a Ilias a Odyssea. Tento týden jsme dokončili Spartu a Atény a nově jsme začali řecko-perské války.

4. 3. - 8. 3. 2019

Zopakovali jsme velkou řeckou kolonizaci. A přešli jsme k dvěma nejdůležitějším řeckým  městským státům - Aténám a Spartě. Uvedli jsme nejzákladnější rozdíly mezi těmito dvěma městskými státy a příští týden je dokončíme. Písemně jsem zopakovali Krétu a Mykény.

18. 2. - 22. 2. 2019

Tento týden jsme pokračovali ve výuce o starověkém Řecku. Hlavním bodem byla pro nás velká řecká kolonizace.

11. 2. - 15. 2. 2019

Probrali jsme kolebku řecké civilizace - Kréty a Mykény. Druhou hodinu jsme se věnovali starým řeckým pověstem a bájím, konkrétně trojské válce.

4. 2. - 8. 2. 2019

Tento týden jsme zopakovali starověkou Čínu a pracovali dál se základními informacemi o starověkém Řecku. Příští týden začneme Krétu a Mykény.

28. 1. - 1. 2. 2019

Tento týden jsme začali pomalu objevovat krásy starověkého Řecka. Seznámili jsme se se základními pojmy. Příští týden písemně zopakujeme Indii a Čínu.

21. 1. - 25. 1. 2019

Tento týden jsme opakovali učivo o starověké Číně a Indii. Pracovali jsme s pracovními listy a využili jsme také seriál Kompas času, na kterém jsme si zopakovali starověkou Čínu.

14. 1. - 18. 1. 2019

Probrali jsme starověkou Čínu. Uvedli jsme si základní charakteristické rysy tohoto významného států a v druhé hodině společně zopakovali společně s Indií, kterou jsme probrali minulou hodinu.

3. 1. - 11. 1. 2019

Písemně jsme zopakovali Mezopotámii. Přešli jsme k Fénicii a Izraeli. Uvedli jsme si, jak důležitá je pro nás fénická abeceda a v kdy a kde vlastně vznikla Bible. Také jsme si vyjmenovali deset základních Božích přikázání. V další hodině jsme se dostali do starověké Indie.

10. 12. - 21. 12. 2018

Uzavřeli jsme starověký Egypt a volně jsme přešli k území nazývanému Úrodný půlměsíc. Do Mezopotámie.

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračujeme v učivo o starověkém Egyptě. Tento týden jsme zhlédli část dokumentu o stavbě pyramid.

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme začali probírat starověký Egypt. Nejdříve jsme začali nejdůležitějšími pojmy - faraon, pyramida, Údolí králů aj. Příští týden se budeme věnovat Egyptu nadále. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Celý týden jsme se věnovali době železné a Keltům. Seznámili jsme se s novinkami, které doba železná přinesla a stihli jsme i krátké opakování pravěku.

12. 11. - 16. 11. 2018

Opustili jsme dobu měděnou a přešli jsme ke slitině mědi a cínu. Nakreslili jsme si pár bronzových předmětů, které jsme si pojmenovali. Víme, co je hřivna, sekeromlat. Již z archeologie známe depot. Druhou hodinu jsme se věnovali nejznámějším kulturám doby bronzové. Písemně jsme zopakovali eneolit.

5. 11. - 9. 11. 2018

Pokračovali jsme v učivu o eneolitu - době měděné. Pracovali jsme s textem o ledovém muži, který byl nalezen v roce 1991 v Alpách. Ukázali jsme si, co vše o něm odborníci dokázali díky odborným metodám zjistit. Příští týden začneme dobu bronzovou.

29. 10. - 2. 11. 2018

Zopakovali jsme první zemědělce a přešli jsme do eneolitu, kdy člověk dokázal zpracovat měď a objevil oradlo. Dochází také ke směnnému obchodu. Větší část této látky nás však čeká příští týden.

22. 10. - 26. 10. 2018

Tento týden jsme podrobněji probrali první zemědělce. Pověděli jsme si, na kterých místech lidé jako první objevili zemědělství. Zaměřili jsme na krajinu tzv. Úrodného půlměsíce a následně přešli do střední Evropy. Uvedli jsme si, co vše již první zemědělci dokázali používat a jak se jejich život lišil od lovců a sběračů.

15. 10. - 19. 10. 2018

Podrobněji jsme probrali lovce mamutů. Rozebrali jsme známý trojhrob z naleziště u Dolních Věstonic. Na dobu lovců mamutů jsme se podívali i z literárního hlediska díky knížce od E. Štorcha. A následující hodinu jsme zvolna přešli k prvním zemědělcům.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme v pravěku. Poznávali jsme vývojové stupně člověka až po člověka dnešního typu. Uvedli jsme si nejdůležitější okamžiky ve vývoji člověka - opracování kamene a "zkrocení" ohně. Došli jsme až po lovce mamutů. Těm se příští hodinu budeme věnovat podrobněji.

1. 10. - 5. 10. 2018

Pokoušeli jsme se číst ze starých fotografií, pohlednic a zápisů z kronik. Ve druhé hodině jsme začali probírat pravěk. Také jsme písemně vyzkoušeli archeologii, archivy i časovou přímku.

24. 9. - 28. 9. 2018

Zaměřili jsme se na měření času a časovou přímkou. Ukázali jsme si, jak se na časové přímce orientovat, vysvětlili jsme si rozdíl mezi pojmy "před naším letopočtem" a "našeho letopočtu". Pověděli jsme si také o kalendářích našich předků a více se zaměřili na určování jednotlivých století.

17.9. - 21.9. 2018

Opakovali jsme podstatu výuky historie. Jako novou látku jsme začali probírat archeologii a archivnictví. Pověděli jsme si, co jsou hmotné prameny, kde se nálezy archeologů skladují, jaký je rozdíl mezi muzeem a archivem, co je to depot a kde se s archeologickými nalezišti můžeme setkat.

3. 9. - 14. 9. 2018

V prvních hodinách dějepisu jsme se věnovali podstatě výuky historie. Na příkladech jsme si ukazovali, proč je studium historie důležité a prospěšné.