Dějepis

11.1. - 15.1. 2021

Začali jsme starověkou Mezopotámii. Bavili jsme se o tom, proč právě na tomto území vznikaly největší říše starověku, co vedlo lidi k tomu, aby se právě zde usídlili. Mluvili jsme také o nejstarším zákoníku na světě a vyzkoušeli jsme si, dle tohoto zákoníku, určit trest pro obžalovaného. Děti také zkusily sehnat doma potravinu, či surovinu, která se mohla používat ve starověké Mezopotámii.

Příští týden budeme v Mezopotámii pokračovat. Také jsme si napsali krátké opakování na dobu bronzovou. Děti dostaly za úkol vytvořit do příští hodiny pohlednici z Egypta či Mezopotámie a umístit ji do naší skupiny v teams. Zadání úkolu je v přiloženém souboru.


4.1. - 8.1. 2021

Po prázdninách jsme pokračovali ve starověkém Egyptu. Zkontrolovali jsme zápis, který děti dostaly před prázdninami. Mluvili jsme společně o významných panovnících, o jejich skutcích, o významných objevech. Také jsme si učivo trochu odlehčili úkoly a hlavolamy. Za úkol děti dostaly dokončit zápis, poněvadž ne všichni ho měly dokončený, a vyřešit poslední hádanku z papíru Egypt - hraní. Příští týden si zopakujeme na známky dobu bronzovou. 


14.12. - 18.12. 2020

Opakování doby bronzové jsme odložili až po prázdninách. Dokončili jsme dobu železnou a vrhli jsme se na opakování celého celku o pravěku. Ve druhé hodině jsme dostali do období starověku. Jako první nás čeká Egypt. U něj jsme si stihli povědět pouze o důležitosti řeky Nil, o spojení Horního a Dolního Egypta a o rozdělení egyptské společnosti. Po prázdninách budeme v Egyptě zůstaneme. Za úkol mají děti dokončit zápis, který tento týden dostaly.


7.12. - 11.12. 2020

Pokračovali jsme v době železné. Přesunuli jsme se ke Keltům. Dozvěděli jsme se, co nového dali světu. Že se nepřímo podíleli na jménu naší vlasti a taky kteří nejznámější Keltové vystupují na filmovém plátně a v komiksu.  Již také známe, co znamená oppidum, duhovky, druid aj. Příští týden si zopakujeme dobu bronzovou.

30.11. - 4.12. 2020

Prošli jsme dobu bronzovou. Pověděli jsme si, jak bronz vzniká, jak lidem ulehčil život, co se v době bronzové změnilo. A také, jak byli lidé k bronzu nevděční, jakmile se objevilo železo. Dobu železnou jsme ovšem jen začali. Budeme v ní pokračovat příští týden. Příští týden písemně zopakujeme eneolit.


23.11. - 27.11. 2020

Důkladně jsme prošli eneolit. Zaměřili jsme se na nové výdobytky této doby - oradlo, měděné výrobky, rozdělení mužské a ženské práce. Zaměřili jsme se také na nález Ötziho - muže z ledovce. Také jsme vyzkoušeli online neolit. Příští hodinu se již zaměříme na dobu bronzovou. Děti zatím dostaly za úkol zjistit pouze tři věci: co je jantar, co je hřivna a co vznikne, když dáme dohromady měď a cín. Zápis a vše podstatné pro příští týden přikládám. Dobu bronzovou si, prosím, vytiskněte. Vyplňovat nemusíte. Budeme s ní pracovat příští týden.


9.11. - 20.11. 2020

Dokončili jsme neolit. Prošli jsme úkoly, které měly děti vyplnit běheme minulého týden. Příští hodinu neolit  budeme zkoušet online. Vyzkoušeli jsme kapitolu Pravěk 2. Domácí úkol - úvodní kapitolu eneolitu - doby měděné, jsme bohužel nestihli. Eneolit proto začneme probírat za 14 dní. To nás bude čekat i muž z ledovce. Domácí úkol tedy přechází do příští hodiny.

2.11. - 6.11. 2020

Tento týden jsme zkontrolovali přechod od lovců a sběračů k zemědělcům. Podívali jsme se na jihovýchod, kde zemědělství vzniklo. A také jsme se podívali na život zemědělců u nás v Evropě. Napsali jsme písemku na první kapitolu pravěku. Příští týden budeme psát písemku z kapitoly Pravěk 2. Jako domácí úkol si mají děti nachystat Pravěk - eneolit.

19.10. - 23.10. 2020

Pokračovali jsme v učivu o pravěku. Rozebrali jsme zadanou práci na tento týden. Vysvětlili jsme si nové pojmy, se kterými se děti setkaly. Pokusili jsme se kriticky rozebrat filmovou ukázku. Ukázali jsme si na ní nejdůležitější informace a snažili jsme se také dobrat k chybám, které ukázka obsahovala. Ke konci hodiny jsme pracovali s obrázkem nálezu tří koster z Dolních Věstonic.

12.10. - 16.10. 2020

Zopakovali jsme si archeologii, měření času i letopočty. Dále jsme pokračovali v pravěku. Seznámili jsme se s vývojovými fázemi člověka. Řekli jsme si, jak se od sebe jednotlivé typy odlišovaly a jaké používaly nástroje. Dostali jsme se také k jejich výtvarným a uměleckým zručnostem. Děti dostaly také práci na příští týden, kterou budeme společně rozebírat při online výuce.

5.10. - 9.10. 2020

Zopakovali jsme písemně měření času a určování letopočtů. V látce pokračujeme v pravěku, kde jsme si pravěk rozdělili do několika období. Zmínili jsme se také o době bronzové a železné. A řekli jsme si, co znamená doba ledová. Příští týden již budeme jednotlivá období rozebírat konkrétněji.

28.9. - 2.10. 2020

Napsali jsme písemnou práci na archivy a muzea. Příští týden nás čeká písemné opakování měření času a letopočtů. Nově jsme začali probírat pravěk. První naše zastávka byla u dinosaurů.

21.9. - 25.9. 2020

Od archeologie jsme se přesunuli k archivům a muzeiím. Vyzkoušeli jsme si, co všechno se lze dozvědět ze staré pohlednice a z kronik. Příští týden začneme pravěk.

14.9. - 18.9. 2020

Zabývali jsme se archeologií. Řekli jsme si, čím se tento obor zabývá, co zkoumá. Vysvětlili jsme si, co jsou hmotné prameny a pověděli jsme si, jak probíhá archeologický výzkum.

7.9. - 11.9. 2020

Zopakovali jsme si základní důležité historické milníky české historie. A v dalších hodinách jsme začali pátrat, proč je pro nás dějepis důležitý a jestli je dobré se z minulosti poučit.