Dějepis

12.10. - 16.10. 2020

Zopakovali jsme si archeologii, měření času i letopočty. Dále jsme pokračovali v pravěku. Seznámili jsme se s vývojovými fázemi člověka. Řekli jsme si, jak se od sebe jednotlivé typy odlišovaly a jaké používaly nástroje. Dostali jsme se také k jejich výtvarným a uměleckým zručnostem. Děti dostaly také práci na příští týden, kterou budeme společně rozebírat při online výuce.

5.10. - 9.10. 2020

Zopakovali jsme písemně měření času a určování letopočtů. V látce pokračujeme v pravěku, kde jsme si pravěk rozdělili do několika období. Zmínili jsme se také o době bronzové a železné. A řekli jsme si, co znamená doba ledová. Příští týden již budeme jednotlivá období rozebírat konkrétněji.

28.9. - 2.10. 2020

Napsali jsme písemnou práci na archivy a muzea. Příští týden nás čeká písemné opakování měření času a letopočtů. Nově jsme začali probírat pravěk. První naše zastávka byla u dinosaurů.

21.9. - 25.9. 2020

Od archeologie jsme se přesunuli k archivům a muzeiím. Vyzkoušeli jsme si, co všechno se lze dozvědět ze staré pohlednice a z kronik. Příští týden začneme pravěk.

14.9. - 18.9. 2020

Zabývali jsme se archeologií. Řekli jsme si, čím se tento obor zabývá, co zkoumá. Vysvětlili jsme si, co jsou hmotné prameny a pověděli jsme si, jak probíhá archeologický výzkum.

7.9. - 11.9. 2020

Zopakovali jsme si základní důležité historické milníky české historie. A v dalších hodinách jsme začali pátrat, proč je pro nás dějepis důležitý a jestli je dobré se z minulosti poučit.