Comenius - ABC komunikace-3622

ABC komunikace. To je název tříletého projektu, do kterého se nově naše škola zapojila. Smyslem a cílem projektu je skutečně komunikovat s dětmi i učiteli z různých států, poznávat kulturu a nové způsoby výuky. Peníze na realizaci tohoto projektu získala naše škola z Programu celoživotního učení.