Comenius

Kunovická škola završila společný projekt s Lotyši.

Desetidenním pobytem 21 žáků a 4 vyučujících z lotyšského městečka Preili vyvrcholí tříletá spolupráce těchto dětí s jejich kamarády z kunovické základní školy U Pálenice. Stalo se tak v rámci mezinárodního programu Comenius. Kunovická škola na tento projekt získala grant 400 000,- Kč od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

„Náš společný projekt se jmenuje Přátelství prostřednictvím tance. Jeho cílem je prostřednictvím tance sblížit děti obou zemí, poznat jinou kulturu a zvyky, rozvíjet schopnosti žáků komunikovat v cizím jazyce,“ vysvětlila autorka projektu, učitelka kunovické školy Ivana Janásová.

Poté, co projekt schválila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, začala už v říjnu 2007 intenzivní e-mailová komunikace mezi oběma školami. Došlo i na přípravnou návštěvu tří kunovických učitelek v lotyšském městě Preili a vše směřovalo k výměnným pobytům. Předcházela tomu ale intenzivní práce ve školách. „Vypracovali jsme taneční repertoár s výběrem písní, děti připravovaly česko – anglicko – lotyšský slovníček užitečných výrazů, který si vezmou s sebou, a také tvořily logo projektu. V hodinách zeměpisu se blíže seznamovaly s pobaltskými zeměmi, zvláště s Lotyšskem. Jelikož se v tomto roce v Kunovicích uskutečnila Jízda králů, děti měly za úkol výtvarně nebo na
fotografiích zachytit tuto nádhernou podívanou a představit ji při své návštěvě. Skupina 21 dětí z kunovické školy pak během letních prázdnin spolu s pedagogickým doprovodem letecky vycestovala na desetidenní pobyt
do Lotyšska. Odnesla si odsud nezapomenutelné zážitky a věří, že stejně jako se všichni z Kunovic cítili skvěle v Lotyšsku, budou mít podobné vzpomínky na Kunovice lotyšské děti i jejich pedagogický doprovod.

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.